Konu:Uzman erbaşlıktan memur kadrolarına atamaların şartlarına ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:1
Birleşim:105
Tarih:22/06/2016


Uzman erbaşlıktan memur kadrolarına atamaların şartlarına ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BİROL ERTEM (Hatay) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Daha önce iki yıl hizmet yapan uzman erbaşlar memur kadrosuna atanabilmekteydi. 10 Şubat 2016 tarihinde yapılan düzenlemeyle birlikte uzman erbaşlıktan ayrılıp 657'ye tabi memur kadrolarına atanmak isteyenlerin en az yedi yıl uzman erbaşlık görevinde bulunması gerekmektedir. Kendi isteğiyle memurluktan çekilenlerin de yeniden atanmaları için asgari yedi yıllık hizmet süresi gerekmektedir. Bu hizmet şartının hangi tarihten itibaren aranacağına, yürürlük tarihinden önce görevinden ayrılanlar hakkında uygulanıp uygulanmayacağına dair bir düzenleme yapılmamıştır. Bu husus önemli bir eksiklik olup uygulamada birçok soruna yol açabilecek ve bireylerin mağduriyetine neden olabilecektir. Ayrıca, uzman erbaşlıktan ayrılıp memurluğa atanmayı yürüten merkezî bir kurum da bulunmamaktadır. Uzman erbaşların atanmaları ve mağduriyetleriyle ilgili ne tür bir çalışma yapmayı düşünüyorsunuz?

Teşekkür ediyorum.