Konu:Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın Ak Parti Grup Önerisi Üzerinde Yaptığı Konuşması Sırasında Şahsına Sataşması Nedeniyle Konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:104
Tarih:21/06/2016


Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın AK PARTİ grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ VELİ AĞBABA (Malatya) - Sayın Bülent Turan'a bunu yakıştıramadığımı burada huzurlarınızda ifade etmek isterim.

BÜLENT TURAN (Çanakkale) - Bağırmasın dedim Başkanım.

VELİ AĞBABA (Devamla) - Şimdi, değerli arkadaşlar, bakın, ben biraz önce Sayın Turan'a laf attım. Siz şimdi "Askerlerle ilgili kanunu getiriyoruz." dediniz, ben de "Hangi yüzle getiriyorsunuz?" dedim. Niye "Hangi yüzle getiriyorsunuz?" dedim? Çünkü bu kanunu değiştiren sizsiniz. Hem de o zaman nutuklar attınız. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BÜLENT TURAN (Çanakkale) - Neyi değiştirdik?

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Hangi değişiklik?

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Ne geldiğini bilmiyorsun sen be.

VELİ AĞBABA (Devamla) - Bir dakika.

"Biz AKP Grubu olarak askerî vesayetle savaşıyoruz." dediniz. Ben sizin burada düştüğünüz durumu ortaya koyuyorum.

BÜLENT TURAN (Çanakkale) - Yanlış anlamış Sayın Başkan.

VELİ AĞBABA (Devamla) - Bu ilk örneği değil, bakın bu ilk örneği değil. Eylül 2010 referandumunda paydaşlarınızla, ortaklarınızla...

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Ya CHP'nin oyları düştü Malatya'da.

BÜLENT TURAN (Çanakkale) - Hangi maddeydi? Sayın Ağbaba, hangi maddeydi o?

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri lütfen, lütfen efendim.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Hangi maddeyle değişiyor?

VELİ AĞBABA (Devamla) - El ele tutuştuğunuz insanlarla Eylül 2010'da referandum yaptınız, "Demokrasi geliyor." dediniz.

İLKNUR İNCEÖZ (Aksaray) - Oku, oku!

VELİ AĞBABA (Devamla) -Şimdi "paralel" diyorsunuz ya "devrim" dediniz. Ne oldu? Değiştirdiniz.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Ya 1 Kasımda ne oldu onu söyle sen, boş ver.1 Kasımda ne oldu?

VELİ AĞBABA (Devamla) - Bakın, burada ikiyüzlü bir politika varsa karşımdaki grup yapıyor. Eylül 2010'da cemaatle el ele verip, kol kola verip "Ölülerimizi diriltelim." diyenlerle iş birliği yapıp yargı sistemini kepazeye çevirdiniz, bütün Yargıtayı, Danıştayı değiştirdiniz.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Ne anlatıyor ya?

VELİ AĞBABA (Devamla) - Bir dakika...

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Malatya'da oylar düşüyor, sen ona bak. Git çalış da oylar yükselsin Malatya'da.

VELİ AĞBABA (Devamla) - 17-25 Aralıkta döndünüz, 17-25 Aralıkta tekrar değiştirdiniz.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Yüzde 21'den yüzde 16'ya düştü oylar. Malatya'da oylar düştü.

VELİ AĞBABA (Devamla) - Bu Danıştay, Yargıtay kaçıncı kez değişiyor?

Torba yasalarla ne yaptınız? Bakın bir şey daha söyleyeyim...

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Malatya'da oylar yüzde 21'den 16'ya düştü, 10'a düşecek, 10'a.

VELİ AĞBABA (Devamla) - Bağırma!

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Hadi bakalım! Oylar düştü, oylar, oyları artır sen.

VELİ AĞBABA (Devamla) - Sözde barış süreci var ya barış süreci, barış sürecinde kucaklaşıyordunuz, şimdi düştüğünüz duruma bakın.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Malatya'da oyları artır sen, oyları.

BAŞKAN - Sayın Bak, lütfen efendim, lütfen...

VELİ AĞBABA (Devamla) - Tarih bunları yazıyor. Sizin yapmış olduğunuz Eylül 2010'da...

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) - Tarih sizi yazıyor sizi!

VELİ AĞBABA (Devamla) - Danıştay, Yargıtay Kanunu'nu da yüzünüze vurmaya devam edeceğiz.

Balyoz'a, Ergenekon'a "darbe" deyip şimdi onlara "mağdur" diyen siz değil misiniz? İlker Başbuğ'a "terörist" diyen siz değil misiniz?

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Anlaşılmadı!

VELİ AĞBABA (Devamla) - Fethullah Hocaya "Hoca efendi hazretleri" diyen siz değil misiniz?

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Anlaşılmadı... Anlaşılmadı... Malatya'da çalış.

VELİ AĞBABA (Devamla) - Şimdi durduğunuz noktaya bakın, birde bu kendi durumunuzu değerlendirin. (CHP sıralarından alkışlar)