Konu:Manisa Milletvekili Özgür Özel'in açıklaması üzerine konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:46
Tarih:27/02/2016


Manisa Milletvekili Özgür Özel'in açıklaması üzerine konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BAŞBAKAN YARDIMCISI LÜTFİ ELVAN (Mersin) - Sayın Başkan, açıklama yapabilir miyim?

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Bakın, istiyor, verin sözü, açıklık getirecek.

BAŞKAN - Buyurun Sayın Elvan.

BAŞBAKAN YARDIMCISI LÜTFİ ELVAN (Mersin) - Sayın Başkan, Sayın Çam ifadesinde 2 rakam kullandı, biri 197 milyon, biri de 745 milyon. Benim orada kullandığım ifade "daha önceki dönemden" ifadesi, dönemlerden...

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Yedi yılda, yedi yılda...

BAŞBAKAN YARDIMCISI LÜTFİ ELVAN (Mersin) - Yedi yılı kastediyorsunuz.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Yani, bir yılda yedi yıldan az harcamış.

BAŞBAKAN YARDIMCISI LÜTFİ ELVAN (Mersin) - Ben bu 745 milyondan daha düşük olduğunu kastettim. Sayın Çam'ın ifadesi bu idi.

MUSA ÇAM (İzmir) - Biri yedi yılda kullanmış, biri bir yılda kullanmış.

BAŞBAKAN YARDIMCISI LÜTFİ ELVAN (Mersin) - Dolayısıyla, ben de onu söyledim değerli arkadaşlar, yapmayın, burada söylediğim ifade bu.