Konu:İzmir Milletvekili Musa Çam'ın açıklaması üzerine konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:46
Tarih:27/02/2016


İzmir Milletvekili Musa Çam'ın açıklaması üzerine konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BAŞBAKAN YARDIMCISI LÜTFİ ELVAN (Mersin) - Çok kısa olarak şunu ifade etmek istiyorum: Üst yargı kararları da tamamen Cumhurbaşkanlığı lehine, o bina lehine, külliye lehine kararlardır. (CHP sıralarından "Bu doğru değil!" sesleri)

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Bu doğru değil!

BAŞBAKAN YARDIMCISI LÜTFİ ELVAN (Mersin) - Evet, kararlar bu yönde alınmıştır. Bununla ilgili detay bilgileri de verebiliriz. Verebiliriz detay bilgileri de.

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) - Sayın Özel, bu kararlar doğru.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Bekir Bozdağ kabul etti burada, Bekir Bozdağ kabul etti!

BAŞBAKAN YARDIMCISI LÜTFİ ELVAN (Mersin) - Değerli arkadaşlar, bakınız, bununla ilgili 27 dava açılmıştır. Bu davaların 24'ü yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi lehine sonuçlanmıştır.