Konu:Milletvekillerinden Konu Dışına Çıkmamalarını, Temiz Bir Dil Kullanmalarını Ve Yaralayıcı Sözler Sarf Etmemelerini İstirham Ettiğine İlişkin Konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:61
Tarih:24/03/2016


Milletvekillerinden konu dışına çıkmamalarını, temiz bir dil kullanmalarını ve yaralayıcı sözler sarf etmemelerini istirham ettiğine ilişkin konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, az önce Sayın Altay da ifade etti, Sayın Danış Beştaş da kürsüden 64'üncü madde hatırlatması yaptı. Ben aynı şekilde, devamında 65, 66, 67 ve 68'inci maddelerin de okunmasını istirham ediyorum.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) - Okuduk Sayın Başkan.

BAŞKAN - Tüm sayın milletvekillerine: İç Tüzük'ün 66'ncı maddesi, İç Tüzük'e uymayı ve konudan ayrılmamasını; İç Tüzük'ün 67'nci maddesi Genel Kurulda yapılan konuşmalarda temiz bir dil kullanılmasını, kaba ve yaralayıcı sözler sarf edilmemesini...

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - Karar yeter sayısı istemiştik ama şimdi gelmelerini mi bekliyorsunuz Sayın Başkan?

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Hatırlatın! Uzatın, uzatın Başkan!

BAŞKAN - Yine İç Tüzük'ün 65'inci maddesinde, Genel Kurulda söz kesmeyi, şahsiyatla uğraşmayı, çalışma düzenini bozucu hareketlerde bulunmayı yasaklıyor gibi...

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - Sağ olun, bakın!

BAŞKAN - Görüşmelerin sağlıklı ve verimli şekilde yürütülebilmesi, gerginliklere imkân tanınmaması için tüm milletvekillerimizden konu dışına çıkılmamasını, temiz bir dil kullanılmasını, yaralayıcı sözler sarf edilmemesini özellikle istirham ediyorum.

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Ara sıra göz atın, bakın, tamamlandı mı bir bakın!

BAŞKAN - Bakın, bunlara ilişkin yapıldığı takdirde de devamında müeyyidelerini de öngörüyor. Ben bugüne kadar bu müeyyideleri de hiçbirinde uygulamadım...

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Uygulayın Sayın Başkan.

BAŞKAN - Ama, burada tabii ki her birimiz milletvekiliyiz, milletin sorunlarına farklı bakış açılarıyla çare getireceğiz, fikrimizi ifade edeceğiz ama bunu ifade ederken de kimseyi zan altında bırakmadan, tahkim etmeden, tahkir etmeden, yaralamadan kullanırsak çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Göstereceğiniz hassasiyetten dolayı da tüm gruplara, tüm milletvekillerine teşekkür ediyorum.