Konu:4 Siyasi Partinin Ortak Tavrıyla Bir Araştırma Komisyonu Kurulmasına Son Derece Memnun Olduğuna Ve Tüm Gruplara Teşekkür Ettiğine İlişkin Konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:61
Tarih:24/03/2016


4 siyasi partinin ortak tavrıyla bir araştırma komisyonu kurulmasına son derece memnun olduğuna ve tüm gruplara teşekkür ettiğine ilişkin konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, özellikle dünkü tartışmalardan da yola çıkarak -az önce Sayın Depboylu da ifade etti- sanki burada böylesine bir araştırma komisyonu kurulmaması yolunda özel bir gayretimizin olduğu gibi... Öncelikle, buna katılmak istemediğimi ifade ediyorum.

ERKAN AKÇAY (Manisa) - Aynen bu özel gayret oldu Sayın Başkan. Bu özel gayret yaşandı. Dün göz ardı edildi.

GARO PAYLAN (İstanbul) - Evet.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - Hayır, siz niye konuşuyorsunuz?

BAŞKAN - Bir saniye, tamamlayayım arkadaşlar. Bakın, bir noktaya geldik. Bir noktaya getireyim, bir izah edeyim.

Her şeyden önce bir baba olarak, çocuklarımızın ortak değerlerimiz olduğunu hepimiz biliyoruz. Anneler var içimizde, babalar var. Hepimizin, bu ülkenin, bu milletin geleceğidir çocuklarımız. Tabii ki çok çok daha hassas olmak durumundayız ve bugün burada, bu noktada 4 siyasi parti grubunun da ortak tavrıyla, emin olun, bu araştırma komisyonunun kurulmasına son derece memnun oldum. Bunun uygun ve yerinde olduğunu, faydalı olduğunu bunda emeği geçen tüm gruplara da teşekkür ederek belirtmek istiyorum. Komisyona da şimdiden ben başarılar diliyorum, hayırlar diliyorum.

ERKAN AKÇAY (Manisa) - Dün "Hayır." deyip de bugün "Evet." diyenlerin bunu izah etmesi gerekiyor o zaman.

HALİS DALKILIÇ (İstanbul) - Üzüm yemek mi, bağcıyı dövmek mi amaç; bir onu söyle.

ERKAN AKÇAY (Manisa) - Elbette bu siyasi kaygılarla reddedildi; yine aynı siyasi kaygılarla burada bugün kabul edildi, ortak bir şey yapacağız diye.

BAŞKAN - Şimdi, burada, tabii ki dünkü tartışmada, emin olun, İç Tüzük'e göre el kaldırma işlemine göre gördüğümü söyledim, onu özellikle ifade etmek istiyorum. Burada tabii ki el kaldırma işlemine göre oylamanın yapıldığını bilemeyebilecek durumda olan bir sayın kâtibimiz, sağ olsun, İç Tüzük'e aykırı olarak da -çok sevdiğim bir kardeşim- belki bilmeyerek, farklı bir ifade kullandı. Ama, el kaldırma noktasındaki konuyu da görmediğini kendisi de ifade etmişti.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) - Niye şimdi bunu söylüyorsunuz, gündeme getiriyorsunuz ya?

BAŞKAN - Ayrıca, özellikle, bu konu beni şu açıdan incitti: Bu tartışmadan yola çıkarak, özellikle sosyal medya, medya üzerinden, ahlaka mugayir bir şekilde bunu farklı bir noktaya çekerek, bazı değer yoksunu haysiyet cellatları da maalesef, şahsıma yönelik birtakım saldırılarda da bulunmuşlardır. Takdir edersiniz ki istismarın her türlüsü kötüdür, çocuk istismarı da en büyük istismarlardan biridir ve bunu istismar etmek çok çok daha kötü, çok daha illet bir durumdur.