Konu:Muhammed Ali Clay'in vefatına ilişkin gündem dışı konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:103
Tarih:16/06/2016


Muhammed Ali Clay'in vefatına ilişkin gündem dışı konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

HASAN TURAN (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Muhammed Ali'nin vefatı münasebetiyle gündem dışı söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyor, mübarek ramazan ayının ülkemize, milletimize, İslam coğrafyasına ve mazlum milletlere hayırlar getirmesini yüce Rabb'imizden niyaz ediyor ve Muhammed Ali'yi tekrar rahmet ve minnetle anıyorum.

Muhammed Ali ki, hakları gasbedilmiş mazlumlar için, düşkünler yurdundaki zavallılar için yumruğunu sallamış, tüm mazlumların sesi olmuş, dünyanın ufkunu açan Müslüman bir dava adamıdır. Hakları gasbedildikten sonra, ilerlemiş yaşına rağmen ringlere dönen Muhammed Ali'ye yardımcısı Bundini şöyle sesleniyordu: "Dans et şampiyon, kimsesizler yurdundaki yalnız çocuklar için dans et. O çocuklar için salla yumruklarını. Köprü altında uyuyan evsizler için dans et. Savaş şampiyon, sokaklar için savaş ve rakibinin işini bitir."

Kelebek gibi uçan, arı gibi sokan, dünya Müslümanlarının ve hatta bütün dünya mazlumlarının kahramanı, emperyalizme karşı şanını ve kariyerini Ohio Nehri'ne atıp, hapse girmek pahasına duruşunu değiştirmeyen ve yüreği heyecanla dolu, gençlerin rol modeli olan Muhammed Ali benim de çocukluk yıllarımın kahramanıydı. Rabb'ime hamdolsun ki cenazesinde Cumhurbaşkanımızla bulunmak, hatta tabutuna refakat etmek bize de nasip oldu. Çocukluk yıllarımda gecenin üçünde, dördünde kalkıp, bizim adımıza zulme ve kibre attığı demir yumruklarını izlemeye gittiğimiz, iyi ile kötünün, hak ile batılın kavgasını önce ringlere, sonra da ringlerden alanlara taşıyan Ali, sadece benim değil, benim öykünüp rol model aldığım değil, bütün Müslümanların, hatta bütün mazlumların kendisine örnek aldığı, mesajlarıyla bir semboldü. Malcolm X gibi bir mücadele adamı, haksızlığa karşı mücadele vermiş, Firavun'un karşısındaki Musa gibi daima haklının yanında olmuştu.

"Boks hayatınız bittiğinde ne yapacaksınız?" sorusuna "İslam'ı ve Allah'ı anlamaya ve anlatmaya devam edeceğim." diyen, bu anlamda, bataklık içerisinde yetişmiş bir kır çiçeğidir Muhammed Ali. Biz Muhammed Ali'nin şahsından ziyade, bu taşıdığı değerlere ve misyonlara kıymet verdik.

Vietnam'a savaşa gönderilmek istendiğinde, ödülleri elinden alınıp cezaevine girmek pahasına "Benim Vietnamlılarla düşmanlığım yok. Eğer bu savaşın, benim 22 milyonluk halkıma özgürlük ve eşitlik getireceğini düşünseydim kendim gidip orduya yazılırdım. Ancak kendim yazılmıyorum ve savaşa gitmiyorum diye beni cezalandıracaksanız kaybedecek de hiçbir şeyimiz yok, hapse atabilirsiniz. Zaten biz dört yüz yıldır hapisteyiz." diyen Muhammed Ali'nin bugün siyasal anlamda benzer liderliğini, rol modelliğini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan İslam dünyasında yürütmektedir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

1 milyar 800 milyon halkı temsil eden 63 İslam ülkesi liderinden sadece Türkiye Cumhurbaşkanının tüm zamanların en iyisi o büyük insanın cenaze namazında saf tutması bu anlamda çok manidar olmuştur. Dünyanın 230 ülkesine rağmen halkların kaderine hükmedercesine oluşturulan hegemonya düzenine "Dünya 5'ten büyüktür." diyerek itiraz eden, dünya önünde egemenlerin yüzlerine karşı "..." (x) diye haykıran tek lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Sayın Cumhurbaşkanımızın misyonu, bütün dünya tarafından bilinen ve inançları uğruna her türlü baskıya göğüs geren bir mümin kardeşinin cenazesine katılmasından bile dış politika malzemesi çıkarmaya çalışan içimizdeki İrlandalılara ise söyleyecek hiçbir söz bulamıyorum.

Küresel kapitalist merkezlerin Muhammed Ali'nin kimliğini sulandırmak adına, onu Müslüman kimliğinden, zulme karşı duruşundan arındırarak sadece siyahi bir boksör olarak...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Turan, teşekkür ederim.

HASAN TURAN (Devamla) - ...takdim etmeleri ise çok manidar ve onun kimliğinden rahatsız olmalarının bir göstergesidir.

Bu vesileyle, cenaze törenine katılımı hahamların ve küresel merkezlerin gözüyle değerlendirip...

BAŞKAN - Sayın Turan, teşekkür ederim.

HASAN TURAN (Devamla) - ...burada politika yapmaya çalışanlara söyleyecek sözümüz şudur: Belki bir yumruğumuz eksildi ancak mücadelemiz Hazreti Adem'le başladı, devam ediyor ve kıyamete kadar devam edecek.

BAŞKAN - Sayın Turan, süreniz bitti, lütfen bağlayın.

HASAN TURAN (Devamla) - Bütün Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)