Konu:Elâzığ Milletvekili Ömer Serdar'ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:102
Tarih:15/06/2016


Elâzığ Milletvekili Ömer Serdar'ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ALİ ÖZCAN (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri... Benim değerli hemşehrim, milletvekillerim... Diğer 3 arkadaş nerede? Elâzığ'la ilgili ben boş konuşuyorum, boş konuşmak için buraya çıktım, gündem yaratmak için. Neredesiniz boşu doluya çevirmek için? (CHP sıralarından alkışlar)

Değerli hemşehrilerim, değerli milletvekilleri; Elâzığ deprem açısından en riskli kentlerden biridir. Biz bu acıları birlikte yaşadık. "Bilmediğimiz şeyler değildir." diyorsun sayın vekilim, değerli kardeşim, deprem bilinmez, depremin ne zaman geleceği de bilinmez. Onun için diyorum ki gelin, bizim bilmediğimiz şeyleri bize anlatın. Bunu nerede anlatacaksın? Sokakta anlatacak hâlin yok senin bunu. Kulüpte anlatacak, kahvede anlatacak... Burası Meclis, burada birbirimizi ikna edeceğiz, yaptıklarınızdan bizim haberimiz olsa bunda ne zarar var. Biz bunları öğrenmek için bu araştırma komisyonunun olmasını arzu ediyoruz.

Üstelik de bu Mecliste kariyer yapmak için -Elâzığ için söylüyorum- en son adam Ali Özcan'dır. (CHP sıralarından alkışlar) İspat ediyorum, bu sefer ben Cumhuriyet Halk Partisinin bayrağını... Ya partim olarak ya bağımsız olarak Elâzığ'dan milletvekili olarak buraya gelmeyi taahhüt ediyoruz size. Ne diyorsun sen! (CHP sıralarından alkışlar) Ali Özcan'ın kariyere ne ihtiyacı var? Gelin, Elâzığ'ın Gazi Caddesi'nde birlikte yürüyelim, Ali Özcan'a olan alaka ne, iktidar partisinin milletvekillerine olan ne.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ALİ ÖZCAN (Devamla) - Ben Elâzığ'da doğdum, Elâzığ'ın ruhu, Elâzığ'ın mayasıyla büyüdüm.

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Özcan.

ALİ ÖZCAN (Devamla) - O Elâzığ'a hakkıyla çivi çakılmasında sizin ne kadar katkınız varsa size o kadar da destek veririm. Destek veririm size.

SUAT ÖNAL (Osmaniye) - CHP'den istifa mı ettiniz?

ALİ ÖZCAN (Devamla) - Yapmayın, böyle bir şey. İçeriği boş...

BAŞKAN - Sayın Özcan...

ALİ ÖZCAN (Devamla) - Ben içeriği boş şeyleri konuşuyorum, sen onu söyleme, gel doldur. Gel araştırma komisyonunu birlikte yapalım ve ben o dolu dolu bilgiyi sizden alayım.