Konu:HDP Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:102
Tarih:15/06/2016


HDP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET İLKER ÇİTİL (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kahramanmaraş'ta yapımına başlanan geçici barınma merkezine yönelik Meclis araştırması önergesi üzerinde, HDP'nin verdiği önerge üzerinde aleyhte söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle sizleri saygıyla selamlıyorum.

Sözlerime başlamadan önce, öğle saatlerinde Muş'ta jandarma karakoluna PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 1'i şehit olmak üzere 2 geçici köy korucumuz yaralanmıştır. Ayrıca, İstanbul'daki çatışmada 1 emniyet amirimiz şehit olmuştur. Ben, bu ve buna benzer tüm saldırıları kınıyor ve lanetliyorum. Yaralı korucularımıza acil şifalar diliyorum. Bu vesileyle, şehit olan güvenlik güçlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. İçinde bulunduğumuz ramazan ayının da ülkemiz ve İslam âlemi adına, tüm insanlık adına hayırlara vesile olmasını Yüce Rabb'imden niyaz ediyorum.

Kahramanmaraş'ımızın merkez ilçesi Dulkadiroğlu ilçesine bağlı -ki hem muhalefet partileri hem yine sevgili hemşehrim Oğuz Tor Bey de Pazarcık ilçesine bağlı olarak söylediler- Aşağı Sivricehüyük -Terolar mevkisi diye de geçer- köyünde, daha doğrusu şu anki hâliyle de mahallesinde Suriyeli mülteci kardeşlerimiz için yapımına başlanan konteyner kentle ilgili olarak pek çok asılsız ve mesnetsiz iddialar ortaya atılmaktadır ve ayrıca, bu noktadan hareketle, tamamen iyi niyetlerle yapılması hedeflenen bu sığınma merkezi, ilimizde ve bölgemizde yeni bir fitne ve kargaşa sebebi olarak lanse edilmeye çalışılmaktadır. İlgili geçici barınma merkezinin yapımıyla ilgili konu daha önce de Meclis gündemine birkaç kez gelmişti ve bu konuda özellikle bölge milletvekili arkadaşlarımız gerekli cevapları bu kürsüden yine dile getirmişlerdi. Bugün burada aynı konu üzerinde tekrar tekrar görüşmelerin yapılmasıyla, açıkçası, üzerinde büyük sorumlulukları olan biz milletvekillerinin ve yüce Meclisimizin esas görevinden uzaklaştırılarak suni gündemlerle oyalandığının göstergesidir. Yüce milletimizin ve tarihin huzurunda bu açıklamaları yapma ihtiyacı hissettiğimi dile getirmek isterim, bu konuda takdiri de kamuoyuna bırakıyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; söz konusu barınma merkezinin inşa edileceği yerle ilgili iddialara gelecek olursak, yer hususunda çalışmalar tamamen coğrafik ve mevcut şartların uygun olmasından kaynaklanmaktadır. Gerek valimiz gerekse komisyonumuz gerekse dönem dönem milletvekillerimizden de görüş alınmıştır. Şöyle ki: gerek Kahramanmaraş Valiliğimizce kurulan Yer Araştırma Komisyonu gerekse AFAD Başkanlığımızca görevlendirilen daire başkanı nezaretindeki ilgili teknik elemanlarca yapılan araştırmalar neticesinde, önergede bahsi geçen 16 adet taşınmaza mahallinde inceleme yapılmış, bunlardan 15'inin hukuki dava konusu olması, orman olması, başka kurumlara tahsisli olması, teknik sorunlar ve arazi büyüklüğünün yetersiz olması, bir kısmının engebeli olması sonucunda mevcut yere karar kılınmıştır. İncelenen 16 yer olarak Karacasu mevkisindeki -iddialardan biri de oydu- TOKİ arsası nihai olarak 15/10/2015 tarihli yazımızda AFAD Başkanlığına valiliğimizce gönderilmiştir. Gerek AFAD Başkanlığı ve gerekse TOKİ teknik elemanlarınca yapılan değerlendirmelerde bahse konu taşınmazın yüksek eğimi ve sert zemini, yapısı nedeniyle maliyetin yüksek olacağı tespiti üzerine ve uygunsuz, verimsiz ve güç şartlar taşıyacağı sonucuyla AFAD Başkanlığınca Sivricehüyük köyünde bulunan meranın değerlendirilmesi talep edilmiştir. Bunun üzerine 20/11/2015 tarihindeki yazıda, AFAD Başkanlığımızın tercih ve kararının Sivricehüyük üzerinde oluşması durumunda tahsis değişikliği işlemleri de esas olmak üzere başkanlık görüşü istenmiş ve valiliğimizce bu konuda çalışmalar başlatılmıştır.

Ayrıca, bu bahsi geçen arazi iddia edildiği gibi 1'inci sınıf tarım arazisi değil 6'ncı sınıf vasıfsız, zayıf tarım arazisi ve taşlık bir mevki olarak resmî kayıtlara geçmiştir. Tarım Komisyonumuzca da bu şekilde bir rapor oluşturulmuştur. Ayrıca, ilgili arazi için ÇED raporunun gerekli olmadığı raporu da verilmiştir ki bu Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ÇED Yönetmeliği'nin Ek 1 ve Ek 2'sine göre ÇED raporundan da muaf olduğu açıkça ortaya konmuştur.

Şu anda Kahramanmaraş'ımızda 18.500'ü çadır kentte olmak üzere yaklaşık 90 bin Suriyeli kardeşimiz ensar-muhacir örneğinde olduğu gibi Kahramanmaraş'ımızca gerek devlet unsurlarımız gerek vatandaşlarımız gerekse de sivil toplum örgütlerimizce misafir edilmektedir.

Aynı şekilde, iddialardan biri 82 yaşındaki vatandaşımız Mor Ali Kabayel'in de farklı şekilde öldüğü şeklindeydi. Fakat yaptığımız araştırmalar sonucunda onun o şekilde değil -iddianın- kanser hastalığından dolayı normal bir vefat olayı olduğunu da ben buradan ifade etmek istiyorum.

Şu anda Kahramanmaraş'ta bu noktada yaşayan Alevi vatandaşlarımızın asimile edilmesi gibi bir iddia da tamamen gerçek dışıdır ve geçmişte yaşanan üzücü olayların çok farklı çıkarmalarla bugün gündeme getirilmesi ve bizim bölgemizde gündeme getirilmesi, gerek ilimizde gerekse ülkemizde yaşayan Alevi vatandaşlarımıza yönelik bir tehdit varmış gibi ifadelerin kullanılmasını da ayrıca şiddetle kınıyor ve gerçeği yansıtmadığını buradan tekrar ifade etmek ediyorum.

Öte yandan, ülkemizdeki sığınmacı merkezlerine bakıldığı zaman, bunun sadece uygun coğrafik bölgelerde kurulduğu, nüfusun Türk, Kürt, Alevi, Sünni ve benzeri kökenine bakılmadığı da çok önemli bir detaydır. 26'ya yakın kamp merkezi varken, bizim Kahramanmaraş'ımızda... Ki bu alanda fırtınaların koparılmasını ve suni gündem oluşturulmasını da ayrıca kınıyorum.

Yine, önergede dile getirildiği gibi ülkemizdeki mülteci kamplarının hiç birinde, DAEŞ terör örgütüne açık ya da gizli destek verilmemektedir. Buradaki mülteci kardeşlerimiz zalim Esad rejiminden ve ülkedeki kaos ortamından uzaklaşarak, güvenli bir liman olarak ülkemizi görmüş ve bize sığınmışlardır. Bu terör mağduru sığınmacıları yine başka bir terör örgütünün yandaşı gibi göstermek tamamen art niyetli bir davranıştır. Bu iddialar tamamen gerçek dışı, ötekileştirici ve itham edici bir tutumun sonucudur.

Sayın milletvekilleri, tahrik etmeye yönelik bu iddialar tehlikelidir. Sağduyulu Kahramanmaraş halkı da, hemşehrilerim de buna kesinlikle fırsat vermeyecektir. Türkiye'mizin her bölgesinde çaresizlere, sığınmacılara, yardıma muhtaç olanlara kucak açan halkımız Kahramanmaraş'a da gelecek olan bu sığınmacılara sonuna kadar sahip çıkıyor ve çıkmaya da devam edecektir. Unutulmasın ki bu milletin inancı, örf ve âdetleri, kültürü ve tarihi bize bu teminatı vermektedir. Yani vatandaşımız bu iddia sahiplerine kısaca, yine "Buradan size ekmek çıkmaz, bizleri tahrik edemezsiniz." şeklinde cevap vermektedir ve "Başka bir kapıya!" demektedir. Bu şekilde, misafirlerimizle kucaklaşmaya da devam edeceğimizi ben buradan ifade etmek istiyorum.

Ayrıca, bu, şu anki Kahramanmaraş merkezimizde sanayi alanında konuşlanmış olan çadır kent merkezi de yaklaşık dört yıl önce, 3 Eylül 2012 tarihinde kurulmuştur. Oradaki bizim sanayi esnafımızın, sanayi kooperatif elemanlarımızın şahsi özel mülküdür ve yatırım yapmaları gerekirken dört yıl boyunca da kucaklarını açtılar ve dört yıl bu şekilde, gerek maddi gerek manevi, her türlü yardımı da esirgemediler. Ben onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Ve bizim vatandaşımız, bizim insanımız, bizim esnafımız bu şekilde davranırken, özveriyle çalışırken, dört yıl boyunca kendi özel mülkünü vermişken bu koparılan fırtınaları ve bunu koparanları da şiddetle buradan bir kez daha huzurlarınızda kınıyorum.

Biz o bölgeyi 2012 tarihinde bu Suriyeli misafir kardeşlerimize açtık. Gerek birinci basamak sağlık hizmetlerini gerek ikinci basamak sağlık hizmetlerini Halk Sağlığı Müdürlüğümüz, Sağlık Müdürlüğümüzün koordinasyonunda hastanemiz verdiler. Ve 2 adet 112 istasyonunu biz oradaki sanayi alanımızın hemen etrafına konuşlandırdık ki yıllık da 5 bin civarı hasta taşımaktayız. Bu alanın, aynı şekilde, doğal afetlerde kullanılmak üzere geçici barınma ve kriz merkezi olarak da daha sonraki dönemlerde kullanılması planlanmıştır, ki Kahramanmaraş ilimiz de 1'inci derece deprem riski olan bir il olduğu için biz bunu çok amaçlı olarak da düşündük. İnşallah bu sorun, sıkıntı giderildikten sonra da Kahramanmaraş'ımıza hizmet verecektir.

Bu arada, yeni yapılan konteyner kentle de alakalı birtakım bilgiler vermek istiyorum. 5.008 konteyner mevcut ve bunlar 2 katlı olarak yapılmaktadır. Şu an yüzde 60 seviyesindedir. Hâlâ biz neyi konuşuyoruz bilmiyorum çünkü yüzde 60 seviyesinde ve kısa bir süre sonra hizmete açılacak, Suriyeli misafir kardeşlerimizin de hizmetine sunulacaktır. Yine 500 personel bulunmakta, 4 okul, halk eğitim merkezi, cami, hastane, 9 adet kuyu... Ki bu kuyular aynı şekilde o çevre köylere, mahallelere de hizmet verecektir. Aynı şekilde, orada 16 köy var -şu anki hâliyle mahalle- bunun 3 tanesi direkt Sünni mahallesi, geriye kalan 3-4 tanesi karışık, vatandaşlarımızın huzur içerisinde yaşadığı köyler. Bir diğer kısım da Alevi vatandaşlarımızın barındığı yerler olup...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Çitil, teşekkür ederim.

MEHMET İLKER ÇİTİL (Devamla) - Ben burada sözlerimi sonlandırırken yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum.

Teşekkür ediyorum.