Konu:Maarif Vakfı Kanunu Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:101
Tarih:14/06/2016


Maarif Vakfı Kanunu Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ORHAN SARIBAL (Bursa) - Sayın Başkan, liseli gençlerin laik, demokratik, çağdaş mücadele için verdikleri mücadeleyi...

BAŞKAN - Sayın Sarıbal'ı dinliyorum, sizi dinlemiyorum Sayın Altay.

ORHAN SARIBAL (Bursa) - Tekrar baştan alabilir misiniz Başkanım.

BAŞKAN - Tekrar, buyurun.

ORHAN SARIBAL (Bursa) - Sayın Başkan, liseli gençlerin çağdaş, demokratik, laik eğitim için verdikleri mücadeleyi selamlıyorum, onların önünde eğiliyorum, bu mücadelelerinde yanlarında olduğumu söylüyorum.

Uludağ Üniversitesi Rektörü, Atatürkçü Düşünce Topluluğunun "Laiklik ve Demokrasi" panelini reddederken Somuncu Baba Derneğinin kermesine, "İlk kıblemiz Mescid-i Aksa ve Kudüs", "İslam'ı Anlamak ve Yaşatmak" gibi panellere, hatta bu panellerin içerisinde bir de "çekilişli süper hediyeler" diye bu tür panellere izin verirken Türkiye Cumhuriyeti'nin üniversitesinin rektörü müdür yoksa kuşatılmış, kuşatılmakta olan üniversitelerin sarayının bir parçası mıdır? O görevden bir an önce uzaklaşması, bu ülkede laik, demokratik, sosyal hukuk devletinin gereğini yerine getirmesi gerektiğini düşünüyoruz.