Konu:Genel Kurulda Konuşmacıların Sözlerinin Herkes Tarafından Tam Olarak Anlaşılması Ve Tutanaklara Geçebilmesi İçin Ortak Ve Aynı Zamanda Resmî Dilimiz Olan Türkçenin Kullanılmasının Anayasal Bir Mecburiyet Olduğuna İlişkin Konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:55
Tarih:07/03/2016


Genel Kurulda konuşmacıların sözlerinin herkes tarafından tam olarak anlaşılması ve tutanaklara geçebilmesi için ortak ve aynı zamanda resmî dilimiz olan Türkçenin kullanılmasının anayasal bir mecburiyet olduğuna ilişkin konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkçe, Anayasa'ya göre, resmî bir dildir ve hepimizin ortaklaşa kullandığı, birbirimizi anlamamızı sağlayan ortak dilimizdir. Her birimizin ana dili farklı olabilir, benim de ana dilim Kürtçedir, ben de Türkçeyi sonradan öğrendim ama önümüzde bir Anayasa ve İç Tüzük var, o mevzuata göre burada faaliyet sürdürmek durumundayız.

Tüm ana dillere saygı duyuyoruz. Ana dilin öğrenilmesi, ana dilin önündeki tüm engellerin kaldırılması için en çok uğraş verenlerden biriyim ve bu noktada da gelinen mesafeyi hepiniz çok iyi takdir ediyorsunuz, görüyorsunuz.

Dolayısıyla, tüm ana dillere saygı duymanın ötesinde, ana dili farklı olan başka milletvekilleri de var, ana dili Türkçe dışında başka diller olan üyeler de var. Bu çeşitlilik aslında bizim bir zenginliğimizdir ancak burada, Genel Kurulda, konuşmacıların sözlerinin herkes tarafından tam olarak anlaşılması, tüm üyelerin konuşulanı anlaması ve tutanaklara geçebilmesi için ortak dilimiz ve aynı zamanda resmî dilimiz olan Türkçenin kullanılması anayasal bir mecburiyettir.

Bu çerçevede, herkesi konuşmalarını yaparken Anayasa'ya ve İç Tüzük'e uymaya bir kez daha davet ediyorum. (AK PARTİ ve MHP sıralarından alkışlar)