Konu:Bütün Siyasi Parti Gruplarının Kaba Ve Yaralayıcı Sözlere Karşı Olduğuna Ve Bundan Sonraki Süreçte Meclisin Seviyesi Bakımından Son Derece Güzel Bir Müzakere Ortamı Sağlanacağını Düşündüğüne İlişkin Konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:55
Tarih:07/03/2016


Bütün siyasi parti gruplarının kaba ve yaralayıcı sözlere karşı olduğuna ve bundan sonraki süreçte Meclisin seviyesi bakımından son derece güzel bir müzakere ortamı sağlanacağını düşündüğüne ilişkin konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, tabii ki burada hepimizin arzu ettiği -İç Tüzük'ü de Anayasa'yı da bir tarafı bırakalım- insan olarak, diyalog yöntemlerini açık tutarak temiz bir dille birbirimize hitap edip eleştirilerimizi de mümkün mertebe sert bir şekilde yapmak ama itham etmeden, ilzam etmeden, iftira atmadan, karşılıklı birbirimizi yaralamadan bunu yapalım. Evet, bir hatip varken kürsüde, iktidar muhalefet fark etmez, diğer sayın milletvekilleri katılmayabilir ama insicamını bozmadan da dinlemek durumundalar, ona da katılıyorum.

Dolayısıyla, burada bütün siyasi parti gruplarının ve tüm milletvekillerinin kaba ve yaralayıcı sözlere karşı olduğunu görüyorum. İnşallah, bundan sonraki süreçte de Meclisimizin mehabeti için de milletimizin onurunu temsil eden bu Meclisin seviyesi bakımından da son derece güzel bir müzakere ortamı sağlanacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki kötü söz muhatabını değil, hatibini bağlar. Dolayısıyla, söz söyleyenler aynı zamanda kendi kişiliklerini de ortaya koyarlar, bunu da herkes çok iyi biliyor.