Konu:İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın 238 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın 2'nci maddesi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:1
Birleşim:99
Tarih:08/06/2016


İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın 238 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın 2'nci maddesi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KALKINMA BAKANI LÜTFİ ELVAN (Mersin) - Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi grup başkan vekilimiz, konuşması esnasında Hükûmetimize yönelik "terbiyesiz" şeklinde bir ifade kullandı. Her bir milletvekili olarak bizler halkın temsilcileriyiz, milletin temsilcileriyiz. Konuşmalarımızda üslubumuza, ağzımızdan çıkan sözlere dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Elbette bir yanlış yapılmışsa o yanlışın üzerine gidilecektir. Bunun takipçisi olacağız ama Hükûmetimizi terbiyesizlikle suçlamak son derece yakışıksız bir ifade. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum.

Elbette, Sayın Kılıçdaroğlu'na yapılmış olan girişimi tasvip etmemiz mümkün değil, bunu da kınıyoruz. Buna yönelik de gereken neyse yapılacaktır ve bunun da takipçisi olacağız. Bu konuda elbette Cumhuriyet Halk Partisine gereken bilgiyi de vereceğiz.

Elbette böyle bir ortamda kızgınlık anı olabilir ama bu tür ifadelerin kullanılmasının doğru olmadığını düşünüyorum ve teşekkür ediyorum.