Konu:Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:98
Tarih:03/06/2016


Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI BERAT ALBAYRAK (İstanbul) - Kıymetli Başkan, değerli milletvekilleri; yaklaşık on altı saati geçtik. Her ne kadar salı, çarşamba ve perşembe bu yasa maddeleriyle ilgili bir çalışma süreci başlasa da cuma gününden itibaren başlayan, bugün sabaha karşı nihayete eren, bence Türkiye için, enerji piyasaları için çok önemli olduğunu düşündüğüm bu yasa paketinin geçmesinde emeği geçen bürokratlarımız başta olmak üzere -hazırlık aşamasında- sizlerin bu yasama sürecinde fedakârca, saatlerce burada bu yasanın geçmesi için verdiğiniz destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Tabii ki iktidar partisi olarak iktidar partimizin siz değerli vekillerine, fedakârca, on sekiz saatten fazla burada destek verdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum.

Temennim, Cenab-ı Allah'ın, bu yasa maddeleri esasında ülkeye Bakanlığımız döneminde çok daha hayırlı, çok daha bereketli hizmetleri vermemizi, hayırlı hizmetlerin önünü açmasını nasip etmesi yönünde.

Tekrardan, çok da vaktinizi almadan, uçak saatini bekleyen vekillerimizin de gözlerine bakarak çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun diyorum, hayırlı günler diliyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)