Konu:Elektrik Piyasası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı Ve Teklifleri Münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:98
Tarih:03/06/2016


Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Değerleme sadece satışta olmaz.

İkinci mesele: Temiz bir ihale yapacaksanız mesela kapalı teklif usulü yaparsınız, mesela biri 12 sent verir, biri 9 sent verir, biri 6 sent verir. Kim verdi 6 sent ona verirsiniz ihaleyi. Ama siz pazarlık usulü yöntemde ne yapacaksınız?

MEVLÜT KARAKAYA (Adana) - Gelir kapasitesinin değerlendirilmesi yani oradaki normal satış değil.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Pazarlık usulü ihalede görüşmeler başlayacak, ayrı ayrı görüşmeler, tek tek görüşmeler; korkunç bir takdir hakkı var. Bu Özelleştirme Kanunu'nu yazan insanlar da boşuna yazmamış. Bakan Bey diyor ki: "Normal bir özelleştirme değil." Bu maden sahasının devri, madem böyle bir şey var, bu kadar önemli bir konuda ayrı bir kanun getirirler, bütün süreçleri yazarlar, bu şekilde şeffaf bir ihale süreci olur.

Saygılarımı sunuyorum.