Konu:Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:98
Tarih:03/06/2016


Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI BERAT ALBAYRAK (İstanbul) - Aykut Bey'in konusuyla ilgili, burada bir değer satışı yok. Onun için bir değerlemeye de gerek yok. Özelleştirme İdaresi bu maddeyi kendisi hazırladı, bahsettiğimiz model üzerinden sahayı tahsis edeceğimiz Özelleştirme İdaresi bu kapsamda hazırladı. Nasıl bir tahsis olduğunu çok kısa, otuz saniyede anlatayım:

Biz burada sahaların devrini özelleştirmeye, özelleştirme de ihale yönteminde açık eksiltme usulüyle... Yani devlet olarak benim ne ihtiyacım var? Elektrik. En ucuza kim verirse tahsisle sahanın devri, sahanın satılması değil; tahsisle on yıl, on beş yıl o sahayı işletip en ucuz kim elektriği devlete, bana verirse ona işletme hakkı verecek. Dolayısıyla bir satma yok, satma olmadığı için de değerleme yok. Onunla ilgili Meclise kısa bir not düşeyim istedim.

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.