Konu:Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:98
Tarih:03/06/2016


Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TACETTİN BAYIR (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Sayın Bakanıma iki gün önce Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına yaptığım konuşmada kullandığım 3 satırı aynen ifademden okuyorum arkadaşlar: "Bizler, tüketmekte olduğumuz enerjiye ne kadar ihtiyacımız olduğunun bilincindeyiz. Ancak, enerjide dışa bağımlı olmaktan kurtulmalıyız. Bizler 'istemezükçü' değiliz." demiş idim ve Sayın Bakan aynı akşam bizleri "istemezükçü" olarak ilan etti medyada. Sayın Bakan, bizler enerji üretimine karşı değiliz, bizler enerjiyi en az sizler kadar tüketen insanlarız, aynı enerjiyi paylaşarak tüketiyoruz. Bizler, sadece yenilenebilir enerjiyi, riski olmayan gelecek nesillerimize... Allah bağışlasın, 2 çocuğunuz var, benim de 2 torunum var.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI BERAT ALBAYRAK (İstanbul) - 3 oldu.

TACETTİN BAYIR (Devamla) - 3 mü oldu? Allah daha çok versin.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI BERAT ALBAYRAK (İstanbul) - Amin, inşallah.

TACETTİN BAYIR (Devamla) - "Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir ülke, daha risksiz bir ülke bırakabilir miyiz?" için burada bu konuyu tartışıyoruz.

Şimdi, az önce soru-cevaplarda da bir ifadede bulundunuz, dediniz ki: "Geçmişte kayıp kaçak faturalara ekleniyordu." Sayın Bakanım, ya bürokratlarınız size yanlış bilgi veriyor ya da "kayıp kaçak" kelimesinin ne zaman faturalarda bir araya getirildiğinin farkında değilsiniz.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Maliyet içindeydi, maliyet.

TACETTİN BAYIR (Devamla) - Kayıp başka bir şeydir, kaçak başka bir şeydir. Kayıp dediğiniz şey, üretimden tüketime kadar elektriği taşıdığı süreçte kaybolan şeydir, bütün dünyada bu vardır ve bütün dünyada bu faturalara yansıtılmaktadır. Türkiye'de de eskiden beri bu yansıtılmaktadır, bu konuda haklısınız. Ancak, "kaçak" cümlesi "kayıp"ın yanına daha sonra getirilmiştir.

Şimdi, bu 2 kelime bir araya geldiğinde, "kayıp" ve "kaçak" diye faturalara eklendiğinde şu soru aklıma geliyor: Eğer eskiden de bu faturalarda kayıp kaçak vardıysa niye bu faturalar 2 kat arttı, niye arttı? Yani 2002'den bugüne kadar bu fiyatlar niye bu kadar arttı, niye ikiye katladı?

Tabii ki, yine ifadenizde bir şey kullandınız, dediniz ki: "Arkadaşlar, doğal afet her yerde var." Allah, ülkemizden uzak tutsun, evet, her yerde var doğal afet. Ama, bizim altını çizmek istediğimiz şey şu Sayın Bakan: Doğal afetin getireceği yeni bir nükleer afete dikkat çekmek istiyoruz. Bu, başka bir afet. Doğal afeti Allah Türkiye'den uzak tutsun ama bir nükleer afet doğal afet sonrasında geldiğinde işte o 3 çocuğunuz, benim 2 çocuğum, 2 torunum, 2 gelinim, evladım hepsi risk altında yaşayacaklar. Allah hepimizin çocuklarına uzun ömür versin. Ama gelin bunu bir kez daha düşünün.

Değerli arkadaşlar, bu kanun teklifinde içimizi belki en çok yaralayacak olan, bu nükleer tesislerin kurulmasında kıyı ve sahillere, zeytinlik sahalara girilmesinin önünü maalesef sonuna kadar açıyor bu yasa. Nükleer enerji tesislerinin yükseleceği bölgelerde haklı direnişi ve yerinde uyarıları hiç dikkate almıyorsunuz, tıpkı Çeşme Ovacık'ta RES'ler için kesilen ağaçlara ve köylülerin yaptıkları eylemlere kulağınızı tıkadığınız gibi kulaklarınızı tıkıyorsunuz. Teknoloji olarak bizden çok daha ileride olan Amerika, Almanya, Fransa, İngiltere, Japonya gibi gelişmiş ülkeler nükleer enerjinin toplam enerji kaynakları içerisindeki payını son yirmi yıldır giderek düşürmüşlerdir. Japonya 2023 yılının sonuna kadar tüm nükleerlerini kapatmayı planlamaktadır. Biz ise dünyayı sanki yeniden keşfetmişiz gibi nükleer enerjiyi bir popüler enerji kaynağı gibi topluma sunmaya çalışıyoruz.

Bir başka nokta ise: Kime yaptırıyoruz bu santrali? Daha önce bu konuda sabıkası olan Ruslara. Santral için gerekli nükleer yakıtı nereden alacağız? Rusya'dan. Kim işletecek santrali? Ruslar. Şu an Suriye politikamız nedeniyle Ruslarla zaten papaz durumdayız. Adamlar çekip gitti, ne olacak o santral? Kapatıp AVM mi yapacaksınız, TOKİ'ye mi devredeceksiniz? Şu anda santrallerin planlamalarından, projelendirilmesi, inşasına kadar Rusya'ya bağımlıyız. Enerji politikamızın da yüzde 70'i Rusya'ya bağımlı hâle gelecektir bu nükleer santralle. Ama evvelallah kabadayılığı da elden bırakmıyoruz. Bu gidişle ne yazık ki, maalesef, nükleer santral projesi Türkiye'nin elinde patlayacaktır.

Bundan sonraki konuşmalarımda da önerilerimi sıralayacağım.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)