Konu:Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın yerinden sarf ettiği bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:1
Birleşim:98
Tarih:03/06/2016


Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın yerinden sarf ettiği bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI BERAT ALBAYRAK (İstanbul) - Buradan, nükleere karşı çıktığımız, bunun, 442 tane nükleer santraldeki yakıtların hâlihazırda nasıl saklandığı ve bu enerjinin nasıl kullanıldığına karşı çıktığımız cümlesi çıkmaz; bu bir.

İkincisi: Nükleer santralin atıkları, bütün dünyada, eski metotlarla saklanan ülkelere rağmen... Ki ben geçtiğimiz toplantıda da, bütçe toplantısında da şunu söyledim, dedim ki Bütçe Komisyonunda: Nükleer atıklara bu kadar karşıysak eğer, buna tepki gösteren her bir bireyi, sınırımıza 16 kilometre yakınlıkta, mesafede olan Metsamor Santrali'ndeki her an patlamaya hazır ve dünyadaki tüm enerji kongrelerinde ve en önemlisi, mart ayının sonunda, nisan ayının başındaki nükleer zirvede, Washington'da üst düzeyde dillendirerek buranın kapatılması yönünde bir irade koymaktan bahsettim.

Bugün dünyadaki en son teknoloji ve saklama sistemlerini kullanacak bir ülke olarak Türkiye, Ermenistan, Bulgaristan, İran, bölgedeki, dünyadaki diğer ülkelere kıyasla 70'lerin, 80'lerin teknolojisine göre en üst, en güvenli teknolojiyi kullanıyor. Dolayısıyla, tabii ki riskler vardır, her yerde bu risk vardır; kömür santralinde de risk vardır, HES'lerde de risk vardır, çevre riski vardır, güvenlik riski vardır. Risk olmayan bir şey var mı? Arabaya binemiyorsunuz. Arabaya bindiğinizde güvenli kullanmazsanız canınızdan oluyorsunuz. Burada nükleer enerjiye karşı olduğumuz manası çıkmaz.

Teşekkür ediyorum.