Konu:Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın 312 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 2'nci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:1
Birleşim:98
Tarih:03/06/2016


Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın 312 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 2'nci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI BERAT ALBAYRAK (İstanbul) - Sayın vekil, benim, doktora tezimde nükleer santrali kötülediğim, nükleer teknolojiyi kötülediğimle ilgili bazı şeylerden bahsetti; bu, doğru değildir, çok kısa yani uzatmama gerek yok, böyle bir şey yok. Tezim yenilenebilir enerji üzerinedir. Yenilebilir enerjideki alt kırılım, hidroelektrik, güneş ve rüzgârla ilgili detaylı bir şekilde incelenmiştir. O günün dünyasında üretim maliyetlerine göre güneş ve rüzgârın çok fazla rekabetçi olmadığından dolayı maliyet noktasında, ona kıyasla güneş ve rüzgârdansa hidroelektrik santrallerin, HES'lerin daha fizibil olduğu işlenmiştir o tezde. Ama ileriki dönemlerde maliyetler daha düşerse güneş ve rüzgârın da fizibil olacağını anlatılmıştır. Nükleer enerjiyle hiçbir alakası yoktur, bir altını çizeyim istedim.

Teşekkür ediyorum.