Konu:Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın Sataşma Nedeniyle Yaptığı Konuşması Sırasında Şahsına Sataşması Nedeniyle Konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:98
Tarih:03/06/2016


Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Belki süreme ek yaparsınız ama ben onu nezaket olsun diye söyledim; bana ait olmayan fikirleri bana ait etmek madde 69'dur, siz de bunu biliyorsunuz.

Şimdi, Sayın Elitaş çıktı dedi ki: "Bizden önce yapılan anlaşmalar..." Haklılar. Kendilerinin yaptığı anlaşmalardan bahsetmiyorlar.

Şimdi, "60 tane ile doğal gaz götürdük." diyor, zaten götürmeniz gerekiyor. 60 ilin 40'ında soruşturma var. Teslim alınamıyor mesela, bunları anlatmıyor Sayın Elitaş bize, bunları anlatmıyor.

Kayıp kaçak meselesine gelince: Arkadaşlar, doğal tekeldir bu elektrik dağıtım şirketleri. Doğal tekelleri özelleştiremez çünkü özelleştirme rekabet olmasını gerektiriyor. "Özelleştirilirken rekabet olacak." dediler. Bugün hanginiz diyebiliyorsunuz ki mesela Ankara'da oturuyoruz, hepimizin evi var: "Ben BAŞKENTGAZ dışında, elektrik dışında, elektriği başka şirketten alacağım." diyebiliyor musunuz? Hayır, diyemiyorsunuz; limitler var, serbest tüketici...

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Dağıtım başka, iletim başka.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Şimdi bakın, serbest tüketici limitleri var.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Fabrikalar alıyor, fabrikalar, organize bölgeler alıyor.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Ya, Osman Aşkın Bak, sürekli bağırıyorsun, yüksek mühendissin, bir fikrin de yok.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Doğru söylüyorum, hep senin dediklerin doğru değil ki ya!

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Dün de doğru söylüyordun, dün de doğru söylüyordun!

Sayın Başkan, böyle bir usul var mı ama ya?

BAŞKAN - Sayın Erdoğdu, siz devam ediniz.

Sayın Bak, sayın milletvekilleri, lütfen efendim...

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Rica ederim ya, yani bir tane adamı kürsüde konuşturmamak üzere oturmuş bir milletvekiliniz var.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Hayır, lütfen!

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Bu doğru bir şey değil, biz de aynı şeyi yaparız.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sizde 30 tane var. Bizde 1 tane sizde 30 tane.

AYKUT ERDOĞDU Devamla) - Ya, bırakın, rica ediyorum ya, önemli bir şeyi anlatmaya çalışıyorum.

BAŞKAN - Sayın Erdoğdu, devam edin efendim.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - 33 milyar lira para üzerine konuşuyoruz. Demin anlattım. Demin anlattığım toplam yolsuzluk değeri on beş yılda 150 milyar dolar. Ya, ciddiyetle cevap verecek biriniz yok mu? Eğer yoksa oturup bunu araştıralım çünkü bu bizim paramız. Böyle bir demokrasi yok yani biz yüzde 50 aldık, sizi istediğimiz gibi soyarız diye bir demokrasi yok. Böyle bir şey yapamazsınız, demokrasi size bu hakkı vermiyor. Yani biz her yolsuzluğu yaparız, sizi soyarız, sonra da "darbe" der bu işin içinden çıkarız. Böyle bir demokrasi anlayışı yok, yüzde 99 alsanız da yok. Bunu anlamak durumundasınız, bunu böyle yapmak zorundayız.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum (CHP sıralarından alkışlar)