Konu:Almanya Federal Meclisinin 1915 olaylarını "Ermeni soykırımı" olarak nitelendiren tasarıyı kabul etmesini kınadığına ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:1
Birleşim:98
Tarih:03/06/2016


Almanya Federal Meclisinin 1915 olaylarını "Ermeni soykırımı" olarak nitelendiren tasarıyı kabul etmesini kınadığına ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

HASAN TURAN (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; ben, 1915 olaylarını "Ermeni soykırımı" diye nitelendiren ve bu anlamda Parlamentosunda yasa teklifini kabul eden Almanya'yı ve bu teklife "evet" oyu veren bütün milletvekillerini kınıyorum. Bu bağlamda, Türk kökenli bazı milletvekillerinin de "evet" verdikleri nitelendiriliyor. Bu bağlamda, bu milletvekillerini de, özellikle bizim memleketimizden gidip orada siyaset yapan milletvekillerini de, kendi milletinin aleyhine karar verdikleri ve imza attıkları için onları da kınıyorum. Bu Meclisin, milletimizin, Hükûmetimizin... Bu bağlamda, bu milletvekillerinin, eğer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı da taşıyorlarsa vatandaşlıktan çıkarılmaları gerektiğini düşünüyorum.

Bu bağlamda, dün Millet Meclisimizde partilerimizin ortak kararıyla yayınlanan bildiriye imza koyan...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)