Konu:MHP Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:97
Tarih:02/06/2016


MHP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ZİYA ALTUNYALDIZ (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; MHP grup önerisi aleyhinde AK PARTİ Grubu adına söz almış bulunmaktayım, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Sözlerime geçmeden önce Almanya Federal Meclisinin ülkemiz tarihi hakkında almış olduğu kararı kınıyorum. Bu karar kabul edilemez, bühtandır, yanlıştır, yalandır. Almanya'ya söylenecek bir tek sözümüz var: Almanya sen git önce kendi evinin önünü temizle.

Değerli milletvekilleri, bugün yaşadığımız bu coğrafya ticaretin ana vatanıdır. Bu toprakların mayasında, tohumunda ticaret var. Para ilk kez bu topraklarda icat edildi ve kullanıldı. Parayı icat eden medeniyet, Lidyalılar bu toprakların bir değeridir. Bu topraklar İpek ve Baharat yollarının en önemli merkezlerinden biri olmuştur. Tüm dünyada örnek olan kervansaraylar, hanlar, bedestenler, çarşılar, Ahilik ve lonca teşkilatı bu toprakların birer zenginliği olarak tarihe geçmiş ve günümüze ışık tutmuştur. 1461'de Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulan bugünkü alışveriş merkezlerinin ilk örneği kabul edilen İstanbul'daki Kapalıçarşı, bu toprakların dünya ticaret kültürüne bir armağanı olmuştur.

Bir Çin atasözü var, diyor ki: "Gülümsemiyorsanız dükkân açmayın." Bu toprakların insanı her zaman gülmeyi bilmiştir. Suratı asla sirke satmaz. Ticareti, müşteriyi, ürünün sunumunu çok iyi bilir ve müşteriyi velinimet kabul eder. Müşteriyi baş tacı yapar çünkü bu toprakların insanı rızkın onda 9'unun ticarette olduğuna yürekten inanmıştır.

Değerli milletvekilleri, Türkiye, dünyanın belki de en zengin, en köklü, en kurumsal esnaf kültürüne sahip ülkesidir. Bizim kültürümüzde, bizim kadim medeniyetimizde esnaflık ekonomik boyutunun çok ötesinde bir medeniyet duruşu, bir medeniyet rengini ifade eder. Gelenekleriyle, eğitim sistemiyle, ahlakıyla, disipliniyle, en önemlisi de dayanışmasıyla esnaflık, medeniyetimizin gelişmesinde en ileri ve en yüksek örneği teşkil etmektedir. Komşunun siftahını kendine dert edinen bir esnaf anlayışının dünyanın başka yerinde olmasını düşünebilir misiniz? Gönül yapmayı kâr yapmanın çok ötesinde gören, insanların kalbinde edindiği mertebeyi kasa defterindeki rakamların ötesinde değerli bulan bir anlayışı sadece bizim medeniyetimizde bulabilirsiniz.

Evet, köklerimizden, mazimizden besleneceğiz ki dallarımız istikbale uzanabilsin. Şeyh Edebali'nin Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'e olan öğüdünü hatırlayalım: "Geçmişini bilmeyen geleceğini de bilemez Osman, geçmişini iyi bil ki geleceğe sağlam basasın. Nereden geldiğini unutma ki nereye gideceğini de unutmayasın."

Selçuklu Devleti'ni ayakta tutan, Selçuklu toplumunu bir ve beraber dayanışma içerisinde tutan esnaf teşkilatımız yani Ahilik teşkilatımız olmuştur.

Osmanlı cihan devletini kuran, büyüten, geliştiren yine aynı şekilde esnaf teşkilatımız yani Ahilik teşkilatımız olmuştur.

Bizim kültürümüzde Ahilik teşkilatı öyle sadece "Esnaf oldum." demekle olmuyor değerli milletvekilleri, esnaflığın yani Ahiliğin uzun bir temel ilkleri ve ilkeleri vardır: İyi huylu olacak; güzel ahlaklı olacak; ahdinde, sözünde, sevgisinde, vefasında sabit olacak; gözü gönlü, kalbi tok olacak; içi, dışı, özü bir olacak. Esnaf, Ahiliğin üç temel şartını yerine getirecek: Elini açık tutacak, kapısını açık tutacak, sofrasını açık tutacak. Ahi bir anlamıyla kardeşlik hukukunun tesisi ve onun yolda yürüyüşünün sabitlenmesidir. İşte, biz böyle bir teşkilata sahip bir milletiz değerli milletvekilleri. Sosyal dayanışma Ahilik kültürünün içinde var, sendikacılık Ahilik kültürünün içinde var.

Şimdi, sizlere MHP Grubu önerisini hatırlatarak ifade etmek istiyorum; MHP Grubu önerisinde deniyor ki: "Esnaf teşkilatı içerisinde zaman içerisinde 1 milyon 868 binden 1 milyon 308 bine düşen bir rakam vardır." Yani 500 binin üzerinde bir rakam.

Değerli milletvekilleri, esnaf teşkilatları içerisinde çalışan, uzun yıllar onlarla birlikte yol yürüyen bir kardeşiniz, bir arkadaşınız olarak söylüyorum, esnaf teşkilatlarında uzun yıllar sadece kâğıt üzerinde olan rakamları hükûmetlerimiz döneminde yapılan çalışmalarla güncelledik ve bu güncellemeler sonucunda aslında gerçekte yüksek gibi görünen rakamlar reel rakamlara; yani esnaf teşkilatındaki aktif durumda olmayan esnaflarımızın kayıtları tazelenmek ve yenilenmek suretiyle gerçek rakamlar bulunmuştur, gerçek anlamda bir azalma olmamıştır.

Bakın, bu rakamları şu şekilde karşılaştırmak doğrusudur değerli milletvekilleri: 2002'de 123.393 esnaf mağaza ya da dükkân açarken, işletme açarken terkin edilen esnaf sayısı 117.600. Yani artı olarak sadece 5.700 esnaf kalıyor geride. 2006'ya baktığımız zaman 249 bine 105 bin; yani kurulan 249 bin, terkin olan yani kapatılan 105 bin. 143 bin hayatta, devam eden esnaf var. 2015'e bakalım; 2015'te 201 bin esnaf yeni açılmış, 97 bin esnaf kapatılmış yani 103 bin hayatına devam eden esnaf olmuş.

Diğer taraftan, değerli milletvekilleri, karşılıksız çek iddiasıyla ilgili olarak da şunu sizlerle paylaşmak istiyorum: 2008'de 1 milyon 400 bin çek karşılıksız çıkarken -sunulduğu zaman- 2015'te sadece 600 bine düşmüş, 2016'nın ilk 5 ayında 240 bine yani yıla vurduğumuz zaman ancak 400 bin küsurlara ulaşabilmiş bir rakam. Bu da bu anlamda doğru ifade edilmiş bir rakam değildir değerli arkadaşlar.

Değerli milletvekilleri, bu kapsamda Hükûmetlerimiz döneminde esnafla ilgili olarak pek çok yeniliği, pek çok hizmeti hayata geçirdik. Esnaf ve sanatkârlar için cumhuriyet hükûmetleri döneminde ilk kez strateji belgesi hazırlayarak ESDEP'i, Esnaf Değişim, Dönüşüm Planı'nı uygulamaya koyduk. Esnaf ve sanatkârların kullandığı Halkbank kredilerinin faizlerini yüzde 50'lerden yüzde 4'lere, 5'lere çektik. Bu kapsamda Halk Bankasından kullanılan kredilerin Hazine tarafından karşılanan tutarlarını yüzde 20'lerden yüzde 50'lere, yüzde 100'lere çektik.

Değerli milletvekilleri, Halk Bankası kredi üst limitlerini 2002'deki 5 bin TL'den bugün 150 bin TL'ye çektik. Esnafın kullandığı Halkbank kredilerinin tutarını 120 kat artırdık. Yani, 2002'deki 153 milyon TL'den 18 milyar 611 milyon TL'ye çıkardık. Halkbank kredilerini kullanan esnaf sayısı rekor seviyelere ulaştı ve 1 milyon 200 bin esnaf Halkbank'tan kredi kefalet kooperatifleri aracılığıyla kredi kullandı. Bu kapsamda esnaflarımıza, benden önceki konuşmacıların da ifade ettiği gibi, sıfır faizli kredi kullanma imkânı getirdik ve bu kapsamda bugüne kadar 38 bin esnafımız sıfır faizli kredi kullandı ve 1 milyar 100 bin TL'nin üzerinde de kredi kullandırıldı. Kaynağa ilişkin olarak da çek ettiğim taze bir bilgiyle hiçbir kaynak sorununun olmadığı ve sıfır faizli kredilerin kullandırılmaya devam edildiği hususunu Genel Kurulla paylaşmak istiyorum.

Yine, gençlerimize dönük, biliyorsunuz değerli milletvekilleri, sıfır faizli kredileri kullandırmaya devam ediyoruz.

Sonuç itibarıyla, AK PARTİ iktidarları döneminde esnaf, cumhuriyet tarihindeki en parlak dönemini yaşamış ve yaşamaya devam edecektir.

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)