Konu:Manisa Milletvekili Özgür Özel, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken ile Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın sataşma nedeniyle yaptıkları konuşmalarındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:1
Birleşim:96
Tarih:01/06/2016


Manisa Milletvekili Özgür Özel, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken ile Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın sataşma nedeniyle yaptıkları konuşmalarındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI BERAT ALBAYRAK (İstanbul) - Sayın Başkan, ben kısa bir şekilde şuna bir açıklama ve açıklık getireyim: Burada, Emin Haluk Ayhan Bey başta olmak üzere... Ki kendisi hem Komisyonda olsun hem çeşitli ortamlarda olsun, enerji konularında fikirlerini kıymetli bir şekilde dinlediğimiz; olumlu, olumsuz, çok önemli değil, yapıcı eleştirilerine değer verdiğimiz bir şahıs. Benim orada kullandığım cümle, kendisi özelinde değil -ki birçok eleştiriler oldu, katıldığımız taraflar da var, katılmadığımız taraflar da var- kendisi hariç bir kısım diğer arkadaşlar, bir kısım bazı vekiller, iktidarımızı ve Hükûmetimizi hırsızlıkla, "namuslu" ve "namussuz" vatandaş ayrımı yapmakla, bugüne kadar sanki yokmuş gibi, gökten zembille inen kayıp kaçağı, halkı namuslu vatandaşlar üzerinden kazıklamakla itham edenlerin... Ki bunların gerçekle hiçbir ilişkisi olmadığını en az buradaki Hükûmetimize mensup birçok vekil kadar iyi bilmelerine rağmen, maalesef, halkımızı manipüle etmeye yönelik, kışkırtmaya yönelik; ucuz, hamasi bir dille itham etmeye yönelik bir üslupta ve tarzda olanlara yöneliktir bu söylemim.

TACETTİN BAYIR (İzmir) - Pes! Pes! Vallahi pes!

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI BERAT ALBAYRAK (İstanbul) - Çünkü burada çok açık, net bir konu var; o da şu: Türkiye'de kayıp ve kaçak bugün bu paket içerisinde olan, bazı vekillerin yine ifade ettiği gibi, apar topar, gece yarısı getirilmiş bir madde değildir. Geçtiğimiz yıl 7 Haziran seçimlerinden önce de geçmiş, Komisyondan geçmiş ama maalesef Genel Kurula getirilememiş bir maddedir bu. Bugünün konusu değildir, bir yıldan uzun bir konudur. Yargı konusunda oluşan eksikleri gidermeye yönelik açıklamaları, hukuki muvazaalı hususları netleştirmeye yönelik, hukuk sisteminin tıkanmaması, mevcut liberalleşen sistemin daha sağlıklı yürümesi için oluşturulmuş bir maddedir bu. Ama bunu, maalesef ama maalesef, farklı bir yöne çekmeye yönelik, farklı bir şekilde...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)