Konu:İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner'in Ak Parti Grup Önerisi Üzerinde Yaptığı Konuşması Sırasında Cumhuriyet Halk Partisine Sataşması Nedeniyle Konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:96
Tarih:01/06/2016


İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner'in AK PARTİ grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Değerli milletvekilleri, şimdi halkın değerleri üzerinden bir tartışma yürüyor. Ben çok germek istemiyorum ama şu halkın değerleri arasında yolsuzluk var mıdır mesela, var mıdır yolsuzluk? (CHP sıralarından alkışlar)

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Bizde yok.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Var mıdır mesela sapıklık yapmış bir kurumu korumak, var mıdır?

MEHMET METİNER (İstanbul) - Hangi kurumu?

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Şimdi, buradaki fenomen şu: Halkın değerlerini sandıkla, oy oranlarıyla anlatıyor.

MEHMET METİNER (İstanbul) - Yani, Kılıçdaroğlu'nun yeğeni suç işledi diye onu mu suçlayacağız, ayıp değil mi? Ne kadar ayıp bir yaklaşım bu ya.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Demin anlattım, bu ülkede bir demokrasi olsaydı, sandık sonuçları... Sandık çok önemlidir demokraside.

MEHMET METİNER (İstanbul) - Hayır, Kılıçdaroğlu'nun yeğeni suç işledi diye Sayın Genel Başkanı mı suçlayacağız, ayıp değil mi?

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Hangi anlamda söylüyorsunuz?

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Aykut, soru-cevabı sonraya bırak, soru-cevap yapma.

MEHMET METİNER (İstanbul) - Sen kendin anladığın...

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Yolsuzluk, bakın yolsuzluk...

BAŞKAN - Sayın Erdoğdu, Genel Kurula hitap edin efendim.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - 4 bakanınızdan bahsediyorum, ailelerden bahsedeceksek...

BÜLENT YENER BEKTAŞOĞLU (Giresun) - Aykut, muhatap alma, muhatap alma.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - ...biraz önceki seviyesizliğe ben tutup da Tayyip Bey'in oğlu üzerinden de cevap veririm, bu seviyeye indirmeyin bizi. Bakın, biz bunların üzerinden cevap verebilecek adamlarımız, bu noktaya götürmeyin.

MEHMET METİNER (İstanbul) - Cevabını da alırsın.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Ya, Türkiye projelerini anlatın, var mı böyle bir şey ya, ileriye bakalım.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Küresel ilahlardan bahsediyorsunuz. Küresel ilahlarla kastınız Amerika, Rusya'ysa yaptığınız anlaşmaları biliyoruz. Küresel ilahtan kastınız İsrail devletiyse "..."(x) diye insanları kandırırken... Cevap verin, 67 milyon dolar parayı İsrail Hükûmeti taraftarı göstermek için Yahudi lobilerine verdiniz mi, verdiniz mi işte 50 tane milletvekilisiniz?

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Verdiler, verdiler!

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Vermedik, vermedik, vermedik!

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - 67 milyon dolar paramızı benim...

Ya, "Vermedik!" diye bağırma, bak fikrin bile yok, belgeledim ben onu. Senin bir fikrin yok, sadece bağırıyorsun.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Vermedik, vermedik!

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Sayın Grup Başkan Vekili, Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisinin önünde soruyorum: Türkiye bütçesinden 67 milyon doları İsrail lobi şirketlerine partinizin İsrail taraftarı olduğunu göstermek için verdiniz mi?

AHMET HAMDİ ÇAMLI (İstanbul) - Vermedik!

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Vermedik!

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Verdiniz ve ikiyüzlüsünüz.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Vermedik!

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Çünkü, bir taraftan "..."(x) diyorsunuz, Mavi Marmara'da insanlarımızı katlediyorsunuz, diğer taraftan vergilerimizle 67 milyon dolar bu İsrail lobi şirketlerine rüşvet veriyorsunuz...

AHMET HAMDİ ÇAMLI (İstanbul) - Yalan.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - ...tutarsızsınız ve ikiyüzlüsünüz.

Saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)