Konu:Alman Federal Meclisinin sözde Ermeni soykırımına ilişkin yasa tasarısını 2 Haziranda gündemine alacağına ve Türkiye ile Almanya'nın dostluk ilişkilerine zarar verecek bu tasarının Federal Meclisten geçmemesini temenni ettiğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:1
Birleşim:96
Tarih:01/06/2016


Alman Federal Meclisinin sözde Ermeni soykırımına ilişkin yasa tasarısını 2 Haziranda gündemine alacağına ve Türkiye ile Almanya'nın dostluk ilişkilerine zarar verecek bu tasarının Federal Meclisten geçmemesini temenni ettiğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ERGÜN TAŞCI (Ordu) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Alman Federal Meclisinin sözde Ermeni soykırımına ilişkin 2 Haziranda gündemine alacağı yasa tasarısı, ülkemizi köşeye sıkıştırmak ve siyasi konularda taviz vermeye zorlamak için sahnelenen bir tiyatrodur. Ülkemize karşı oynanan büyük bir oyunun parçası olan bu tasarı, aynı zamanda tarihi ters yüz eden, gerçekleri çarpıtan, yalan ve riyakârlığı içinde barındıran hukuk dışı bir utanç vesikasıdır. Yüz bir yıl önce Birinci Dünya Savaşı'nın çok özel koşullarında yaşanan ve Türkler ile Ermenilerin karşılıklı olarak büyük acılar yaşamasına neden olan olayların, taraflı ve tarihî gerçeklerden uzak bir yaklaşımla siyasi istismar malzemesi olarak ele alınması asla kabul edilemez. Bu vesileyle, ülkemiz açısından yok hükmünde olan bu utanç vesikası tasarıyı şiddetle kınıyor ve reddediyoruz.

Ayrıca, Türkiye ile Almanya'nın dostluk ve müttefiklik ilişkilerine zarar vereceği aşikâr olan böylesi bir tasarının Federal Meclisten geçmemesini temenni ediyoruz.

Teşekkür ederim.