Konu:Bakanlar Kurulu Programı'nın okunması münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:92
Tarih:24/05/2016


Bakanlar Kurulu Programı'nın okunması münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; cumhuriyetimizin 65'inci, Adalet ve Kalkınma Partisinin 7'nci Hükûmeti adına, aziz milletimizi ve Meclisimizin siz değerli temsilcilerini saygıyla selamlıyorum.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, büyük millete hizmeti geçen, eser bırakan, taş üstüne taş koyan bütün devlet ve siyaset adamlarını şükranla anıyorum.

Huzur ve güven ortamı içinde adil ve özgür bir şekilde gerçekleşen, yüksek katılım ve temsilin olduğu 1 Kasım seçimlerinde milletimiz, bir kez daha, AK PARTİ iktidarının devamı yönünde güçlü bir irade ortaya koymuş ve demokrasimiz seçimlerden güçlenerek çıkmıştır. 1 Kasım seçimlerinin asıl galibi, şüphesiz ki Türkiye'dir, aziz milletimizdir.

Başarılı çalışmalarını bugüne kadar sürdüren 64'üncü Hükûmetimizin Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu ve onun Bakanlar Kurulu üyelerini yaptıkları hizmetler için en kalbî duygularımla tebrik ediyor, milletim adına, partim adına şükranlarımı sunuyorum. (AK PARTİ ve Bakanlar Kurulu sıralarından alkışlar) Bu dönemde, seçim sürecinde milletimize vadettiğimiz birçok vaadin yoğun bir şekilde gerçekleşmesinden memnuniyetimizi ifade ediyorum.

Hükûmet değişikliklerinin halkımıza hizmet yarışında bir bayrak değişimi olduğunun altını özellikle çizmek isterim. AK PARTİ hükûmetleri olarak halkımıza verdiğimiz sözleri her zaman, bugüne kadar yerine getirdik, bundan böyle de eksiksiz yerine getirmeye devam edeceğiz.

2002'den sonra elde ettiğimiz bütün bu başarıların mimarı, hiç kuşkusuz partimizin kurucusu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. (AK PARTİ ve Bakanlar Kurulu sıralarından alkışlar) Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde oluşan bu kazanımları, Cumhurbaşkanlığında, onun liderliğinde hep birlikte çalışarak geleceğe taşıyacağız.

Bütün AK PARTİ hükûmetleri gibi, 65'inci Hükûmetimiz de hiç kuşkusuz, partimize oy versin vermesin tüm vatandaşlarımıza hizmet edecektir, tüm vatandaşlarımızın hükûmeti olacaktır.

Değerli milletvekilleri, AK PARTİ hükûmetleri, on dört yıl boyunca ülkemizde demokrasinin yerleşmesi, millî birlik, beraberliğimizin güçlenmesini sağlamak için her türlü zorluklara rağmen canla başla çalışmıştır. Millî iradeye dayalı siyaset kurumunu zayıflatmaya yönelik her türlü tertibi milletimiz büyük sağduyusuyla aşmıştır. Bundan sonra da millî iradeye karşı oluşacak her türlü girişimi milletimizin desteğiyle, kararlı duruşumuzla aşacağımız bilinmelidir.

Ülkemizin birliği ve beraberliği yolundaki kutlu yürüyüşümüzü kesintiye uğratmaya çalışan, millî güvenliğimizi tehdit eden eski, yeni tüm vesayet unsurlarıyla kararlı mücadelemizi devam ettireceğiz. Bölücü terör örgütü, paralel terör örgütü başta olmak üzere, tüm terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Milletimizin birliğine, kardeşliğine, devletimizin bekasına halel getirecek hiçbir gayrimeşru oluşuma müsamaha edilmeyecektir.

Milletimiz emin olsun ki bu terör belası Türkiye'nin gündeminden mutlaka çıkarılacaktır.

Ülkemizin terörle mücadelesinde vatanımız ve milletimizin huzuru için en büyük fedakârlığı yaparak kanlarını dökmüş, canlarını ülkemizin geleceği için vermiş olan kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, ruhları şad olsun. Tüm şehit ve gazilerimiz ile bize onların emaneti olan aileleri ve yakınları başta olmak üzere, milletim adına onlara şükranlarımı sunuyorum.

Değerli milletvekilleri, bugüne kadarki seçimlerde, siyasi partiler hep "yeni anayasa" vaadinde bulundular ancak bu vaatler, ne yazık ki seçimden sonra rafa kalkmış, millî iradenin seçtiği bu Meclis, maalesef yeni anayasayı bir türlü başaramamıştır. Artık, gün bu gündür. Yeni anayasa, başkanlık sistemi de dâhil olmak üzere yeni yönetim sistemini de belirleyecek değişiklik, behemehâl 26'ncı Yasama Döneminde, AK PARTİ Hükûmeti olarak bizim en öncelikli konularımız arasında yerini alacaktır.

İlk defa millet iradesiyle gerçekleştirilecek bu anayasanın yapımında, diğer siyasi partileri de yanımızda görmeyi bekliyoruz. Gelin, bu tarihî sorumluluğu birlikte yerine getirelim.

Değerli milletvekilleri, cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yürürken, eğitimde, adalet sisteminde, ekonomide yapacağımız köklü değişiklikler, ülkemizi, üst gelir grubu ve en yüksek insani gelişmişlik seviyesindeki ülkeler standardına ulaştıracaktır. Hükümetimiz, şimdiye kadar olduğu gibi, milletimizin geleceğini inşa etmede kararlı bir şekilde yoluna devam edecektir.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." şiarıyla yapacağımız her işte, öncelikle insanımızın mutluluğunu ve refahını ön planda tutacağız. İcraatlarımızın ana gayesi, insanımızın hayatını kolaylaştırmak, yaşam kalitesini artırmak, refahını yükseltmek olacaktır.

AK PARTİ hükûmetleri, cumhuriyet tarihinde hiçbir partiye nasip olmamış bir kurumsal sürekliliğe ve icraat tecrübesine sahiptir. On dört yılda gerçekleştirdiğimiz icraatlar ve köklü dönüşümleri daha da ileriye taşıyarak 2023 hedeflerine yürüyüşümüzü güçlü, kararlı bir şekilde devam ettireceğiz. Önümüzdeki dönemde daha güçlü bir Türkiye için ülkeyi zenginleştiren, vatandaşın refahını artıran, adil paylaşımı önceleyen, demokrasiyi ileriye taşıyan uygulamalarla milletten aldığımız yetkiyi milletimiz için kullanacağız.

Farklılığımız, zenginliğimizdir. Vatandaşlarımızın bu anlamda inancına, diline, kültürüne, değerlerine, yaşam tarzına, diğer tüm farklılıklarına saygı göstermeyi sürdüreceğiz. İnsani kalkınmayı esas alarak hak ve özgürlükler alanını genişletmeye devam edeceğiz.

Değerli milletvekilleri, 21'inci yüzyıl şartlarında ülkemizi daha da ileriye taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu sorumluluktan hareketle köklü geçmişimizden güç alarak bölgemizde ve dünyada barışa, istikrara katkı sağlamaya devam edeceğiz. Dış politikadaki hedefimiz, Türkiye'nin, bölgesinde barışı ve kardeşliği daim kılacak politikaları kararlılıkla sürdürmesidir.

Sizlere sunmakta olduğum 65'inci Hükûmet Programı'mız, esas itibarıyla Onuncu Kalkınma Planı, seçim beyannamesindeki taahhütlerimiz esas alınarak hazırlanmıştır. Takdirlerinize sunduğumuz ve güveninizi isteyeceğimiz bu program, ülkemizi bölgesinde ve dünyada hak ettiği konuma ulaştırmada önemli bir kilometre taşı olacaktır. Ülkemiz, AK PARTİ hükûmetleriyle birlikte başlayan istikrar ve güven ortamı sayesinde bölgesel ve küresel krizlerden en asgari ölçüde etkilenmiş, birçok ülkenin aksine, büyümesini, kalkınmasını sürdürmeyi başarmıştır. Bundan böyle de ülkemizi küresel ve bölgesel anlamda istikrar ve güven adası hâline getirmek için gösterdiğimiz bu başarıyı 65'inci Hükûmet döneminde de güçlü bir şekilde sürdüreceğiz. Reform ve icraatlarımız, insan odaklı bir anlayışla, yatırımı, istihdamı, üretimi önceleyen, refahın daha adil paylaşımını öngören Türkiye hedefine hizmet edecektir. Bu bağlamda, 6 temel alanda çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Bunlar, sırasıyla, demokrasi ve adalet, eğitim, reel ekonomide köklü değişim, öncelikli dönüşüm programları, kamu yönetimi ve kamu maliyesidir.

Vatandaşlarımız için olmazsa olmaz olan insan hak ve hürriyetleri ile adaleti daha ileri taşımak, ekonomik ve sosyal gelişmemiz için vazgeçilmez bir hedefimizdir.

Türkiye'nin gerçek mukayeseli üstünlüğü genç ve dinamik nüfusudur. Bu gerçeği göz önünde bulundurarak eğitimde fırsat eşitliğinde ve herkesin eğitim imkânlarına erişimi konusunda çok önemli mesafeler katettik. Önümüzdeki dönemde eğitimde uzmanlaşmaya ve her seviyede kaliteyi artırmaya daha fazla hız vereceğiz.

Üreterek büyüyen, istihdam oluşturan, ihracatı geliştiren bir ülke olma yolunda reel sektörü daha güçlü, daha rekabetçi hâle getireceğiz. Bu çerçevede atacağımız adımlarla üretim yapımızda ve ihracatımızda ileri teknolojiye dayalı yüksek katma değerli ürünlerin payını artırmış olacağız. İş ve yatırım ortamı iyileşecek, ulusal ve uluslararası doğrudan yatırımları teşvik edecek, destekleyecek ve tüm yatırımcıların ihtiyacı olan her türlü tedbiri zamanında alacağız.

Kamuda zaman yönetimini esas alan etkin bir personel sistemini önemsiyoruz. Bu sayede, daha hızlı çalışan, daha hızlı karar veren bir idari yapılanmayı gerçekleştireceğiz.

Yerel yönetimlerde kamu kaynaklarının ülke ve millet menfaati için kullanımını temin edecek düzenlemeleri süratle hayata geçireceğiz. Bütün bu alanları kapsayan öncelikli dönüşüm programımızı uygulamaya devam edeceğiz. Bu şekilde, tasarrufları, yatırımı, üretimi, ihracatı artıracak, daha yüksek oranda büyüme hedefini gerçekleştireceğiz.

2016'da uygulamaya giren eylem planımız, Hükûmet programımızda yer alan öncelikler de dikkate alınarak hayata geçirilecektir.

Değerli milletvekilleri, gençlerimiz geleceğimizdir. Gençlerimize mesleki eğitim ve iş imkânlarının sağlanması öncelikli görevlerimizden birisi olacaktır.

Bilgi toplumunu gerçekleştirmek amacıyla bilgi iletişim teknolojileri başta olmak üzere ülkemizde dördüncü sanayi devrimine geçiş için gerekli çalışmalara hız verilecektir. 65'inci Hükûmetimiz, siyasi istikrar ve güven sayesinde ekonomik büyümeyi gerçekleştirmeye devam edecektir. Bu dönemde de yatırımlara ve projelere odaklanarak özel sektör yatırımlarını çok daha fazla destekleyeceğiz.

Bilim ve teknoloji alanına verdiğimiz önemle başta uzay, havacılık ve savunma sanayisi olmak üzere yerli ve millî sanayimizi güçlendirmek için gerekli adımları atacağız. Bir taraftan üretken yatırımlara alternatif finans imkânları sağlarken diğer taraftan da finansmana uygun şartlarda erişimi kolaylaştıracağız.

Özel sektörün ilgisini yeterince çekmeyen bölgelerde kamu ve özel sektör iş birliği ile istihdam ağırlıklı proje ve yatırımlara öncelik vereceğiz. Böylece bölgesel kalkınma farklılıklarını asgari düzeye indirecek girişimleri güçlendireceğiz. Bütün bunları gerçekleştirerek milletimize karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirebilmemiz için Meclisimizin ve milletimizin desteğine duyduğumuz güven tamdır.

Şimdi, sizlere dağıtmış olduğumuz Hükûmet programımızdan bazı önemli hususlara ana başlıklarıyla, ana hatlarıyla değinmek istiyorum. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı 2023'e giderken önceliğimiz, ülkemizin çoğulcu, özgürlükçü, demokratik, sivil, millî ve hukukun üstünlüğüne dayanan bir yeni anayasaya sahip olmasıdır. Bu değerler üzerine inşa edilecek yeni anayasanın temel ilkesi, ahlaki referansı, insan onuru ve insan hassasiyeti olacaktır.

Yeni anayasa düzeninin odağında insan hak ve özgürlükleri yer alacak, bu çerçevede, düşünce, inanç, ifade ve girişim özgürlüğünü sınırlayan yegâne unsur, eşit haklara sahip diğer vatandaşların özgürlük alanlarıdır.

AK PARTİ hükûmetlerinin önemli bir reform alanı olarak gördüğü hak ve özgürlükler konusunda Türkiye'nin pek çok meselesi, milletimizin beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda çözüme ulaştırılmıştır. Ülkemizin güçlü bir hukuk devleti olması yönünde önemli adımlar atılmıştır. Antidemokratik ve hukuksuzluk oluşturan uygulamalar, temel insan haklarına karşı işlenen cürümler, millî irade ve siyaset üzerinde tesis edilen vesayetler birer birer ortadan kaldırılmıştır.

Geçmiş hükûmetler döneminde gerçekleştirdiğimiz demokrasi mücadelesi, toplumumuzun tüm kesimlerinin katkılarıyla daha da ileriye taşınacaktır.

Herkesin inandığı gibi yaşayabildiği, fikirlerini özgürce ifade edebildiği, refaha katkıda bulunduğu, refahtan hak ettiği payı aldığı, emniyet, huzur, birlik ve kardeşlik içerisinde yaşayan bir toplum olarak birlikte geleceğe yürüyeceğiz. Bu bağlamda, siyaset alanı genişleyecek, vesayet yerine millet iradesi tam anlamıyla tahkim edilecek, yeni anayasa ve sistemle birlikte yeni Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü, Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunu da hazırlanarak yürürlüğe konacaktır.

AK PARTİ hükûmetleri, iktidara geldiği günden beri devletin topluma kimlik biçme, dikte etme hakkının olmadığını ifade ederek vesayetçi zihniyetlerle sürekli mücadele hâlinde olmuştur.

Vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini garanti altına almayı, bunların kullanımını kısıtlayan engelleri ortadan kaldırmayı en önemli vazife olarak görüyoruz.

Bu dönemde, etnik kimliği, mezhebi, inancı ne olursa olsun herkesi bağrına basan, onları eşit vatandaşlık ve evrensel ilke ve değerler temelinde demokratik bir ortak yaşam bilincine ulaştıran anlayışı daha güçlü bir şekilde hayata geçireceğiz.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; AK PARTİ olarak ilk günden itibaren millî birlik ve kardeşlik perspektifiyle şekillendirdiğimiz siyasetle, vatandaşlarımızın devletimize aidiyetlerini zedeleyen, milletimizin farklılıklarını zenginlik yerine, tehlike olarak gören anlayışın terk edilmesi için hep çaba gösterdik. Yakın tarihimiz boyunca hiçbir seçilmiş hükûmetin gösteremediği cesaret ve kararlılıkla sorunların üzerine gittik.

65'inci Hükûmet döneminde de hukukun üstünlüğüne karşı tehditleri bertaraf etmek üzere, vatandaşlarımızın mağduriyetinin önlenmesi, can ve mal güvenliğinin sağlanması için terörle mücadele kararlılığımız devam edecektir. Terörle mücadele amaçlı devam eden operasyonlar, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği mutlak surette sağlanıncaya, sivil vatandaşlarımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik silahlı saldırılar kalıcı bir şekilde sona erdirilinceye ve terör gruplarının silahları bıraktırılıncaya kadar kararlılıkla sürdürülecektir. Bu anlayışla, hizmetlerden, yatırımlardan asla vazgeçilmeyecek, geri adım atılmayacaktır. Süreçte farklı sebeplerle oluşan güvenlik risklerini gidermek, bölgede yaşayan vatandaşlarımızı ceberut ve zalim örgütün baskısından korumak devletin öncelikli görevi olacaktır.

Bütün AK PARTİ hükûmetleri programlarında çoğulcu ve özgürlükçü yeni anayasa vaadi hep bulunmuştur. Önümüzdeki dönemde sivil, katılımcı, çoğulcu, demokratik ve sivil anayasanın yapımına öncülük etmeye kararlıyız. Anayasa'nın kapsayıcı, kucaklayıcı, bütünleştirici, savunucu, çoğulcu ve özgürlükçü karakterde olması gerektiğini düşünüyoruz. Yeni anayasa, cumhuriyetimizin insan hakları, demokrasi konusundaki kazanımlarını geleceğe taşımalı, vesayet izlerini tamamen silmeli, bireyin ve toplumun geleceğine dair beklentileri karşılayan özellikte olacaktır.

65'inci Hükûmet döneminde doğrudan anayasal sistemle bağlantılı seçim kanunları, Siyasi Partiler Kanunu gibi kanunlar güncelleştirilecektir.

Ülkemizde hükûmet sistemi tartışmaları uzun bir geçmişe sahiptir, siyasi tarihimizin değişik dönemlerinde farklı siyasi partiler ve liderler hep sistem meselesini gündeme taşımış, başkanlık sistemi başta olmak üzere yeni öneriler konuşulmuştur ancak günümüze kadar bu konuda herhangi bir ilerleme kaydedilmemiştir. Bugün artık bu tartışmaları bir kenara bırakıp Cumhurbaşkanımızın halk tarafından seçilmesiyle birlikte ortaya çıkan fiilî duruma anayasayla resmî ve hukuki bir statü kazandırılması bir zaruret hâline gelmiştir. Mevcut sistemin yetki, görev, sorumluluk paylaşımındaki pek çok muğlaklıklar barındırması siyasal sistemin yeniden düzenlenmesini mecburi hâle getirmektedir. Mevcut sistem içindeki tıkanıklığın Meclisimizde oluşacak uzlaşmalarla çözümü için birçok girişimde bulunulmuş ancak bugüne kadar maalesef ortak bir uzlaşma ortaya çıkmamıştır. Bu bakımdan, seçimlerde söz verdiğimiz gibi, AK PARTİ olarak bu konuyu ülkemizin gündeminde daha fazla tutmamak adına gerekli çalışmaları başlatacağız ve bu konuda da tüm siyasi partilerin desteğini arayacağız.

Yeni anayasayla; seçimlerin istikrar üreteceği, yasama, yürütmenin müstakil olarak etkin olduğu, demokratik denge kontrol mekanizmasının etkin işlediği, toplumsal farklılıkların temsilinin sağlandığı, karar alma süreçlerinin hızlandığı yeni bir siyasal sistem öngörülmektedir. Şunu herkes bilmelidir ki: AK PARTİ'nin başkanlık sistemi önerisi üniter yapıyı esas almaktadır. Adaleti mülkün ve meşruiyetin temeli, hukuk devletinin esası olarak görüyoruz. Bizim için adalet, hukukun üstünlüğüne dayalı, herkesin güven duyduğu, her türlü güç odağından bağımsız, tarafsız, vatandaşın beklentilerine hızlı cevap veren bir yapıda olmalıdır.

Adalet alanında kapsamlı politikaları içeren Yargı Reformu Strateji Belgesi etkin bir şekilde hayata geçirilecektir.

65'inci Hükûmet olarak yargıda etkinlik, hızlılık, hesap verilebilirlik ve ekonomikliği mutlaka sağlayacağız.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; AK PARTİ hükûmetleri olarak güvenlik yaklaşımımız vatandaşa güven temelinde ele alınacak, devlet, toplum, fert ilişkileri güçlendirilerek, buna göre yeni bir yaklaşım ön plana çıkacaktır.

65'inci Hükûmet döneminde, icraatlarımızda, özgürlüklerin güven içinde ve hukukun üstünlüğü çerçevesinde yaşanmasına yönelik prensibimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz.

Uluslararası ve bölgesel teröre destek veren çevre ve odaklarla, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlı mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu duruş ve mücadelemizde hukukun üstünlüğü temel alınacak, güvenlik hizmetlerini katılımcılık, hesap verilebilirliği artıracak mekanizmalarla daha fazla destekleyeceğiz, masum vatandaşlarımızın zarar görmemesi için azami hassasiyet gösterilecektir.

Ülkemizde vesayetçi aktör ve kurumların siyaset üzerindeki nüfuzunu kırmak üzere kararlı bir irade sergilemiş ve siyasal sistemin demokratikleşme hedeflerini ciddi ilerlemelerle bugüne getirdik ancak ülkemiz, geleneksel vesayetçi aktör ve kurumlarla yürüttüğü mücadele neticesinde millî iradeye dayalı demokratik bir siyasal sistemi inşa hedefine odaklanmışken yeni vesayet odaklarının saldırılarına maruz kalmıştır.

17-25 Aralık darbe girişimiyle birlikte su yüzüne çıkan, iş dünyasını, sivil toplumun çeşitli kesimlerini, eğitim camiasını, dinî cemaatleri, güvenlik ve yargı bürokrasisini ele geçirmeye çalışan paralel terör örgütü ve bu örgütün iç, dış uzantılarıyla hukuki, idari mücadelemiz kesintisiz devam edecektir. Hiçbir kişi veya kesimin devletle bilek güreşi tutuşmasına asla izin verilmeyecektir.

Kamu yönetiminde şartların ve anlayışların değişimi içinde, yenilikçi, vatandaş memnuniyetini esas alan yaklaşım bizim için esastır. Bürokratik atalet ve rutinleşmeye karşı katılımcı anlayış içerisinde, yönetim yapımızı, uygulamalarımızı tekrar gözden geçireceğiz. Vatandaşın denetleyen gözüyle, siyasi sahiplenmeyle iş ve yaşam kalitesini sürekli şekilde artıracağız.

Devlet personel rejimimizi etkinleştirecek, kamuda insan gücü planlaması yapacağız. Bilgi toplumu stratejimiz çerçevesinde e-devlet uygulamaları daha da özendirilecek, Türkiye'nin bilgi toplumuna dönüşme hedefleri yakalanacaktır.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." ilkesiyle hareket eden AK PARTİ hükûmetleri, "insani kalkınma" kavramını hayatın her alanında güçlü bir şekilde uygulamaya koymuştur.

Sosyal politikalar bizatihi değerli olmanın yanı sıra tüm politika alanları için de temel bir mihenk taşı olarak alınmıştır. 65'inci Hükûmet olarak eğitim kalitesini yükselten, etkili sağlık hizmeti sunan, nüfus dinamizmini, aile yapısını koruyarak geliştiren; kadınına, gencine, çocuğuna ve çalışanına, engellisine, yaşlısına gerekli önemi ve desteği veren bir yaklaşımı benimsemeye devam edeceğiz. Bu yaklaşımla, Türkiye'nin "yüksek insani gelişmişlik" kategorisinden "çok yüksek insani gelişmişlik" kategorisinde olan ülkeler arasına girmesini hedefliyoruz.

İnsani kalkınma hedefinin ana eksenini eğitim oluşturmaktadır. AK PARTİ hükûmetleri olarak eğitimi, uzun vadeli bir bakış açısıyla geleceğimize yatırım olarak kabul ediyor, insanımızın yaşam standardını yükselten, insan kaynağımızı çağdaş dünyayla rekabet edebilir hâle getiren, hayat boyu bir eğitim süreci olarak görüyoruz.

Okul türleri ve bölgeler arası başarı farklılıklarını azaltarak eğitimde fırsat eşitliğine bütün boyutlarıyla işlerlik kazandıracağız. Müfredatı bilgi teknolojileri destekli öğretime uygun hâle getirmeye devam edeceğiz. Eğitsel "e" içeriklerin genişletilmesini ve daha da geliştirilmesini sağlayacağız. Öğrencilerimizin yazılı-sözlü iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil öğrenimine mutlaka önem vereceğiz. FATİH Projesi aracılığıyla tüm öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği sağlamış olacağız. Bu konudaki bölgesel farklılıkları ortadan kaldıracağız. İş dünyasının ihtiyaç duyduğu meslek alanlarında eleman yetiştirilmesini sağlayacak şekilde eğitim kalitesi artırılacak.

Yükseköğretimde reform çalışmalarımızı bu dönem içerisinde tamamlamış olacağız. Öğrencilerimiz üzerindeki sınav baskısını azaltmak amacıyla yükseköğretime geçişteki sınavların bir yılda 1'den çok tekrarına imkân vereceğiz.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; AK PARTİ iktidarlarının bugüne kadar en başarılı olduğu alanlardan biri de sağlık alanıdır. Sağlık alanında hizmet standartlarının sürdürülebilirliğini sağlamak, yeni reformlarla hizmet kalitesini artırmak amacına yönelik olarak şehir hastaneleri projelerimizi başlatmış bulunuyoruz. Bugüne kadar 18 adet şehir hastanesi inşaatına başlandı ve geriye kalan 11 şehir hastanesi de planlama aşamasında. Bunlar tamamlanmış olduğunda 41 bin yeni yatak kapasitesine ulaşmış olacağız. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Tıbbi teknolojide, ilaç endüstrisinde, sağlık turizminde ülkemizin potansiyelini yeterince kullandığımız söylenemez. Hedefimiz, yerli ve millî üretimle hem döviz açığımızı azaltmak hem de bu alandaki yetkinliğimizi artırmak olacaktır. Önümüzdeki dönemde hastanelerde nitelikli yatak oranını artırma projemiz devam edecek. Koruyucu hekimlik yaygınlaştırılmaya devam edilecek. Sağlıklı yaşam kültürü teşvik edilecek. Evde sağlık hizmetlerini daha da geliştireceğiz. Biyoteknolojik ürünlerde yerli üretimi artıracağız.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 65'inci Hükûmet olarak aile kurumunu güçlendirmeyi, çocuklarımızı ve diğer aile bireylerimizin nitelikli bir şekilde yetişmelerini sağlamayı, genç nüfusumuzu devam ettirmeyi insan merkezli kalkınma politikamızın ana ekseni olarak görüyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız, kaliteli bir aile ortamında büyürken ruhen ve bedenen sağlıklı bir biçimde yetişecekler, topluma dinamizm kazandıran nesiller oluşturacaklardır. Bu amaca yönelik olarak Aile Sosyal Destek Programı'nın altyapısı tamamlanacak, yeterli sayıda nitelikli personel yurdun her tarafında istihdam edilecektir. Çocuklarımız için ihtisaslaşmış rehabilitasyon sistemine geçilecek, suçun mağduru veya suça sürüklenen çocukların en süratli şekilde topluma kazandırılması çalışmaları gerçekleştirilecektir. Yaşlılarımızın ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılımları için yaşlanma ulusal uygulama programını daha etkin bir şekilde hayata geçireceğiz.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 65'inci Hükûmet döneminde de yoksulluğu azaltmayı, sosyal koruma politikalarımızı sürdüreceğiz. Sosyal hizmet ve yardım kuruluşları arasında koordinasyon ve iş birliğini artıracağız. Bu anlamda aile birliği sistemini hayata geçireceğiz. Sosyal yardım ile istihdam arasındaki bağı güçlendireceğiz. Yoksul ailelere belirli standartlarda ücretsiz İnternet erişim imkânı sağlayacağız. Engelli genç ve çocukların kısa süreli gündüz yatılı bakımı için, güvenli bir biçimde çocukların bırakılabileceği engelli yaşam merkezleri oluşturacağız. Engellilere özel bilgi ve iletişim teknolojileri, yazılım donanımlarının yaygınlaştırılmasını sağlayacağız. Engellilerin bilgi ve iletişim teknolojilerine erişim imkânlarını artıracağız.

Yeni dönemde, kadının bireysel ve toplumsal olarak daha da güçlenmesi için hayata geçirdiğimiz politikaları ve başlattığımız çalışmaları artırarak devam ettireceğiz.

Başta erken çocukluk dönemi eğitiminin geliştirilmesi olmak üzere, kız çocuklarımızın eğitime devam etmelerinin teşvik edilmesi için gerekli tedbirler alınacak, kadın istihdamına yönelik geliştirilen istihdam teşviklerine devam edilecek, kadın girişimciliği programı uygulamaya konulacak, kadınlarımızın iş hayatına girişleri kolaylaştırılacak. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Çalışma hayatında kadın-erkek fırsat eşitliği bilincini güçlendirmeye yönelik farkındalık oluşturucu programları artıracağız.

Kadınlarımız için iş ve aile yaşamını uzlaştırma politikalarını hayata geçireceğiz.

Geleceğimiz gençlerimizdir. Gençlerimiz için biliyorsunuz seçme yaşını 18 yaşına indirdik. 65'inci Hükûmet dönemindeki yeni hedefimiz seçilme yaşını da 18'e indirmektir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Genç girişimciliği güçlendirmeye yönelik finansman, teknoloji, işletme ve pazarlama gibi konularda muhtelif programlar verilecek.

Gençlerimize bilindiği gibi proje karşılığı 50 bin liraya kadar karşılıksız nakdî destek vermeye başladık. Kendi işini kurmak veya geliştirmek isteyen gençlerimize ayrıca 100 bin liraya kadar da faizsiz parasal destek vereceğiz.

İş kuran gençlerimize üç yıl boyunca gelir vergisi muafiyeti getireceğiz.

GENÇDES Programı'nı hayata geçiriyoruz. Gençlerimizin sanatsal faaliyetleri ile sportif faaliyetlerini proje bazlı olarak destekleyeceğiz.

Gençlerimize İnternet erişimini ücretsiz olarak başlattık, bunu daha da yaygınlaştıracağız.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; AK PARTİ hükûmetleri olarak kültür ve sanat değerlerimizi muhafaza etmeyi, yeniden üretmeyi, gelecek nesillere kaliteli bir biçimde aktarmayı hedefliyoruz. Kültürel farklılıkları zenginlik olarak gören, herkesin kültür ve sanat faaliyetlerine katkıda bulunduğu ve erişebildiği, estetik duygusu güçlü kültürlü bir toplum için çabamız aralıksız sürecek. Fikrî mülkiyet haklarının kurumsallaşmasına yönelik çalışmalara hız verilecek. Dilimizin medeniyetimizle uyumlu bir şekilde geliştirilmesini sağlayacağız. Tiyatro, sinema, opera, müzik alanlarında yerli üretimi evrensel standartlarda teşvik etmeye devam edeceğiz. Kütüphanecilik anlayışı çerçevesinde kullanıcı odaklı, nitelikli kütüphanecilik hizmetlerinin verilebileceği özelliklere sahip yeni kütüphaneleri ülkenin muhtelif yerlerinde açmaya devam edeceğiz. Şehir müzelerinin kurulması tamamlanacak. İllerimizin kültür ve sanat varlıklarının koruma altına alınmasını, gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacağız.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükûmet olarak sporu sağlıklı bir toplum olmanın ve sosyalleşmenin önemli bir aracı olarak görüyoruz. 65'inci Hükûmet döneminde toplumumuzda spor yapma kültürünü yerleştirmeyi, spor hizmetlerinin kalitesinin ve çeşitliliğinin artırılarak sporu geniş kitlelere yaygınlaştırmayı, sporun her dalında daha fazla iş ve gelir imkânları oluşturmayı hedefliyoruz. Milletimizin sporla ilişkisini izleyici olma konumundan çıkarıp aktif sporcu bir konuma dönüştürmeyi önemsiyoruz. Ülkemizde 40'ın üzerindeki sporcu kamp eğitim merkezlerinde ulusal ve uluslararası müsabakalarda ülkemizi temsil edecek sporcuların yetiştirilmesi gerçekleştirilmektedir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çalışma hayatı da önemlidir. İş güvencesi ve kıdem tazminatı hususları tüm sosyal taraflarla görüşülerek çalışanın hak ve hukuku gözetilmek suretiyle birlikte çözüme kavuşturulacaktır. Avrupa Birliği ve ILO standartlarını esas alarak oluşturduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Eylem Planı'nı hayata geçirmiş bulunuyoruz. Yabancıların çalışma izinleriyle ilgili süreçleri basitleştireceğiz.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sosyal güvenlik ve genel sağlık sigortası kapsamı alanında sürdürülebilir etkin çalışan bir sistem hayata geçirilmiştir. Toplum yararına çalışma programlarımızda ailesinde çalışan olmayanlara öncelik vereceğiz, programlara mesleki eğitim boyutunu da ekleyeceğiz. Dar gelirli emeklilerin TOKİ marifetiyle konut edinme imkânlarını artıracağız.

Sektörel katkısının yanı sıra ülkemizde tasarruf eğilimini de güçlendireceğini düşündüğümüz tamamlayıcı emeklilik tasarruflarını desteklemeye devam edeceğiz.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu dönemde ekonomi alanında bir yandan makroekonomik istikrar ve kazanımları güçlendirirken bir yandan da sektörel dönüşümlere odaklanmak suretiyle büyüme potansiyelini daha yukarıya çekeceğiz. Son on dört yılda üst orta gelir grubuna yükselttiğimiz ülkemizi üst yüksek gelir grubu ülkeler arasına sokmayı hedefliyoruz.

Güven ve istikrar içerisinde üretim ağırlıklı büyüyecek olan ekonomimizin temelini, nitelikli, girişimci, yenilikçi insanımız ile bilgi ve teknolojiyle katma değeri yükselten işletmelerimiz oluşturacaktır. Önümüzdeki dönemde ülkemizin kalkınmasına daha fazla ivme sağlayacak yüksek katma değerli alanlara odaklanacağız, imalat sanayisinde yenilikçi ve yüksek teknolojili sektörlere dayalı biçimde dönüşümü gerçekleştireceğiz.

Kamu maliyesinde uygulamakta olduğumuz mali disiplin ve bu çerçevede elde edilen başarılar, ekonomik istikrar ve büyümeye önemli katkı sağlamıştır. Önümüzdeki dönemde de kamu gelir ve harcamalarında kalitenin artırılmasına aynı şekilde önem vermeye devam edilecektir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kamu altyapı yatırımlarını, ekonomide üretimin sağlıklı olarak gelişmesini, özel sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda pozitif dışsallık sağlayacak şekilde artıracağız. Kamu eliyle yapacağımız nitelikli altyapılar, özel sektör yatırımlarını teşvik edecek, kapasitesini artıracak, bir taraftan da verimlilik bazlı büyüme dinamiğine katkı sağlayacaktır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; cari açığı kapatmanın en önemli yollarından biri ihracatın artırılmasıdır. İhracatı artırmakla kalmayacağız, aynı zamanda ihracatımızın kalitesini de artıracağız. Yani, kilo başına ihracatımızın birim değerini 2 dolarlardan 10 dolarlara çıkaracak yüksek teknolojik değeri olan katma değerli ürünlere öncelik vereceğiz ve bu tür imalatları destekleyeceğiz.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; para politikalarının temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Bu dönemde de para politikası finansal istikrarı da gözetecek ve fiyat istikrarını sağlamak amacıyla -çelişmemek kaydıyla- uygulayacağımız üretim, istihdam, büyüme politikalarını destekleyecektir. Dalgalı döviz kuru rejimi devam edecek, Merkez Bankasının fiyat istikrarını sağlamak için uygulayacağı para politikası araçlarını doğrudan kendisinin belirlemesi esas olmaya devam edecektir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; finansal hizmetler alanında dinamik bir bakış açısı getireceğiz. Bu bağlamda, finansal piyasalarda derinliğin artırılmasını, halka açık şirketleri daha fazla destekleyeceğiz. Finansal piyasaların gelişmesi, mali derinliğin artması için hayati önemde gördüğümüz İstanbul Uluslararası Finans Merkezi mutlaka etkin bir şekilde hayata geçecek, faizsiz finans alanında koordinasyonu sağlayacak bir mekanizma oluşturulacak. Yatırımları, uzun vadeli finansman sağlayan yatırım kalkınma bankacılığıyla teşvik edeceğiz. Kalkınma Bankası stratejik sektörlerde yapılacak yatırımları uzun vadeli olarak fonlayacak. KOBİ'ler ve nitelikli altyapı yatırımları başta olmak üzere yatırım finansmanına yönelik finansa erişimi kolaylaştıran, maliyeti düşüren tedbirler alacağız.

Mali disiplin 65'inci Hükûmette de aynı kararlılıkla sürdürülecek. Bir yandan harcamalarımızda azami dikkati göstererek israf engellenecek, diğer yandan da gelirlerimizin çeşitlendirilmesi ve kalitesini artırıcı tedbirler alacağız. Kayıt dışı ekonominin oranının, kayıt dışılığın azaltılması yönünde çalışmalarımızı daha etkin hâle getireceğiz.

Bireysel emeklilik sisteminde kesinti oranlarını uluslararası düzeylere yaklaştıracağız ve sistemde otomatik katılım pilot uygulamasını başlatacağız. Hayat sigortalarının ve uzun süreli özel sağlık sigortalarının gelişmesini teşvik edeceğiz.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 65'inci Hükûmet döneminde yüksek ve istikrarlı büyüme için, kamu yatırımlarına, özel kesim yatırımlarını tamamlayıcı ve bütünleyici bir bakış açısıyla devam edilecek. Kamu yatırımlarını, bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltacak biçimde bölgesel gelişme potansiyelini değerlendirmede etkili bir araç olarak kullanacağız. GAP, DAP, KOP, DOKAP gibi eylem planları kapsamında projelere hız verilecek. Kamu-özel iş birliği yöntemiyle başlatılan büyük projeler tamamlanacak. Yeni otoyollar, yeni yüksek hızlı tren hatları başta olmak üzere birçok alanda kamu-özel iş birliği çalışmaları sürdürülmeye devam edilecek.

Daha geçtiğimiz hafta, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve otoyolunun devamı olan Kınalı-Odayeri ve Sultanbeyli'den Akyazı'ya kadar 350 kilometrelik dört şerit gidiş, dört şerit geliş yol yap-işlet-devret modeliyle ihale edilmiş, toplam 7 milyar yatırım tutarındaki bu büyük proje de -sadece üç buçuk yıllık işletme süresiyle- 8 teklif içerisinde üç buçuk yıl teklifle bağlanmıştır. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Bu ne anlama geliyor? 7 milyarlık yatırım yapılacak -devletten yapılmayacak bu yatırım- üç buçuk yıl işletecek ve devlete geri verecek.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - İhaleyi kim aldı?

MUSA ÇAM (İzmir) - İhaleyi kim aldı Sayın Başbakanım?

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - İhaleyi kimin aldığına bakar, görürsünüz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Herkesin gözü önünde. Merak ediyorsanız Karayollarına müracaat edin, ihaleyi kimin aldığını görürsünüz.

MUSA ÇAM (İzmir) - Hazır gelmişken söyleyin.

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Musa, acele etme, daha siftah, yeni başladık, niye sabırsızlanıyorsun? (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Bekle, daha çok muhabbetimiz olacak.

MUSA ÇAM (İzmir) - Yok, dinliyorum, merak ettik.

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Evet, Hükûmetimizin temel önceliği olan üretim, büyüme, istihdam daha fazla ve daha nitelikli özel sektör yatırımlarıyla desteklenecek. Gerek yurt içi gerekse uluslararası yatırımların artması için uygun ortam ve destekleyici mekanizmalara hız verilecek. İş ve yatırım ortamının gelişmesine yönelik dönüşüm programlarını hızlandıracağız.

Hükûmet olarak en önemli gördüğümüz alanlardan biri de istihdamdır. Amacımız, yeni dönemde daha fazla işsize iş bulmak olacaktır. Bunun yolu da yatırımların hızlandırılması, özellikle, özel sektörün cazip bulmadığı alanlarda kamunun oluşturacağı özel mekanizmalarla oraya yatırım götürülmesi ve istihdam alanı oluşturulması olacak. Bu bağlamda, doğu ve güneydoğu başta olmak üzere, ülkemizin yatırım açığı bulanan bölgelerinde yeni bir programla, devlet eliyle, özel sektör iş birliğiyle bu yatırımlar hayata geçecek, burada istihdam alanı oluşturulacak, gençlerimizin terör örgütünün ağına düşmesine engel olunacak. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 65'inci Hükûmet olarak ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasının yenilikçi üretimden geçtiğine inanıyoruz. Geçmiş iktidarlar döneminde bilgiye dayalı, rekabetçi bir ekonomiye geçiş için kaynak altyapısını oluşturma gayretinde olduk. Bilim, teknoloji, yenilik ülkemiz ekonomisinde kritik bir role sahiptir. Bu alanlarda yapacağımız atılımların ülkemize rekabet üstünlüğü getireceğini ve sürdürülebilir sosyoekonomik gelişmeyi sağlayacağını biliyoruz. Yeni dönemde AR-GE ve yenilik faaliyetlerinin daha da artırılmasına yönelik kurumlar arasında koordinasyon güçlendirilecek ve etkinliği artırılacaktır. Dışa bağımlılığın yüksek olduğu sektörlerde yerli ürün, yerlileştirme ve millîleştirmeye çok daha fazla önem vereceğiz. Bu bağlamda, havacılık ve uzay sanayimizi oluşturacak altyapı çalışmalarını başlattık. Pek yakında yüce Meclisin gündemine Türkiye uzay ajansı kuruluş kanununu getireceğiz, böylece, yerli uydumuzu, yerli uçağımızı, yerli silah ve mühimmatımızı yapmak için önemli bir altyapıyı hazırlamış olacağız. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Bugün AK PARTİ iktidarları döneminde savunma sanayisine yapılan yatırım 30 milyar doları aşmıştır, AK PARTİ iktidarından önce sadece 2 milyar dolardı. Savunma sanayisinde yerlileştirme ve millîleştirme oranı yüzde 20'lerin altındayken AK PARTİ iktidarları döneminde, bugün, yüzde 50'lerin üzerine çıkmıştır. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) İşte, gerçek yerli sanayiyi, millî sanayiyi desteklemek bu olsa gerek.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; zamanımın...

MUSA ÇAM (İzmir) - Sayın Başbakan, Van Çaldıran'da şu anda 4 şehidimiz var. Şu andaki haberlere dayanarak.

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Evet, şehidimiz var, doğru. Onlar vatanın ve milletin bağımsızlığı için hayatlarını ortaya koyan fidanlarımız. Onlar bizim kalbimizdedir. (AK PARTİ ve Bakanlar Kurulu sıralarından alkışlar)

MUSA ÇAM (İzmir) - Onlara önlem almayacak mıyız?

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Bu ülkeyi bölmeye çalışan kim olursa olsun tek bir terörist kalıncaya kadar bu mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. (AK PARTİ ve Bakanlar Kurulu sıralarından alkışlar) Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

ÖZKAN YALIM (Uşak) - Tek bir terörist kalmayıncaya kadar.

EKONOMİ BAKANI NİHAT ZEYBEKCİ (Denizli) - Bir tane kalsın, sana numune olsun diyor.

BAKİ ŞİMŞEK (Mersin) - "Tek bir terörist kalmayıncaya kadar." "Kalıncaya kadar" değil.

ÖZKAN YALIM (Uşak) - Kalmayıncaya kadar.

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) - Dokunulmazlıklara "Hayır." verenler konuşmasın.

BAŞKAN - Lütfen müdahale etmeyin.

Buyurun Beyefendi.

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tarımsal desteklerimizi şekillendirirken ülkemizin arz dengesi, dış ticaret politikalarını dikkate alacağız. Tarımsal desteklemelerde ürün desteği, su potansiyeli uyumunu gözeterek sertifikalı üretim yöntemine geçeceğiz. Tarım sigorta kapsamını daha da yaygınlaştıracağız.

Sulanan arazi varlığının nihai hedefi olan 8,5 milyon hektara ulaştırılması sağlanacak, özellikle su tasarrufuna imkân sağlayan basınçlı modern sulama sistemleri hızlandırılacak. Su yönetimi ve fiyatlandırma sistemini tasarrufu arttırıcı bir yaklaşımla yeniden ele alacağız. Sulama birliklerinin sorunlarını kökten çözecek tedbirleri hayata geçireceğiz.

GAP'ta büyük oranda tamamlamış olduğumuz ana kanallar ve su dağıtım şebekeleri inşaatlarına devam edeceğiz. Orta vadede GAP sulamalarının tamamı olan 10 milyon 580 bin dekarın tamamı sulanmış hâle gelecek. Sulamalar tamamlandığında GAP, gıda üreten ve dünyaya ihraç eden üretim ve ihracat merkezine dönüşecek.

Konya Ovası Projesi, malum olduğu üzere Mavi Tünel'le birlikte başlamış durumda ve dağıtım şebekeleriyle Konya Ovası'nda şu ana kadar 9 milyon 240 bin hektar arazi sulanır hâle gelmiştir. 2019 yılına kadar 11 milyon dekar arazinin tamamı sulanmış olacak. 14 ili kapsayan Doğu Anadolu Projesi 2019 yılında 2,3 milyon dekar araziyi daha suyla buluşturacaktır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; enerji nihai tüketiciye sürekli, kaliteli, güvenli, uygun maliyette ve enerji temininde kaynak bölge çeşitlendirmesi esasıyla gerçekleştirilecek.

Enerji konusunda son on dört yılda yaptığımız şudur: Kurulu gücümüzü 2 katına çıkardık, tüketim miktarımızı da 2 katına çıkardık, yüzde 100 artırdık. (AK PARTİ ve Bakanlar Kurulu sıralarından alkışlar) Yani 36 bin megavattan 72 bin megavata kurulu gücü çıkardık, çeşitlendirmede yüzde 143 artış sağladık, kullanım miktarını da 130 milyar kilovatsaatten 264 milyar kilovatsaate çıkardık. "Türkiye büyümüyor." diyenlere en güzel cevap bu. (AK PARTİ ve Bakanlar Kurulu sıralarından alkışlar) Enerji tüketimi demek, büyümek demek.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ulaştırma konusuna geldim. Burayı atlayım isterseniz... (AK PARTİ ve Bakanlar Kurulu sıralarından alkışlar) Zamanımız da azaldı.

Yani memleketin her köşesinde yollardan geliyorsunuz, bölünmüş yolları görüyorsunuz, havalimanlarını görüyorsunuz, hızlı treni görüyorsunuz. Yolları böldük...

HÜSEYİN ŞAHİN (Bursa) - Hızlı trenle geldik Başbakanım.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Niğde'de yok Sayın Başbakan.

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Yolları böldük, hayatları birleştirdik. (AK PARTİ ve Bakanlar Kurulu sıralarından alkışlar) Yolları böldük, milleti birleştirdik.

MUSA ÇAM (İzmir) - Tren kazalarını da söyle Sayın Başbakan, tren kazalarını da...

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Kazaları söyle...

BÜLENT TURAN (Çanakkale) - Kıskanıyorlar Sayın Başbakan.

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Havayolunu halkın yolu yaptık. (AK PARTİ ve Bakanlar Kurulu sıralarından alkışlar) 14 Mayıs...

MUSA ÇAM (İzmir) - Pamukova'daki kazaları da söyleyin.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Halkın markasını kaldırdınız Sayın Başbakan.

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Değerli arkadaşlar...

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Günde 30 bin kişi seyahat ediyordu, ayda 19 bin kişiye düştü.

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) - Haydar Bey, Başbakan konuşuyor!

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Haydar... Haydar...

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Günde 30 bin kişi seyahat ediyordu Adapazarı-İstanbul arasında, ayda 19 bin kişiye düştü. Üç yılda söz verdiniz...

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri...

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Haydar, merhaba... Merhaba... (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Merhaba Sayın Başbakanım, hayırlı olsun.

BAŞKAN - Lütfen devam edin.

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Bak, hazırlığını iyi yap.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Tamam.

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Bak, hazırlığını iyi yap, seninle işimiz var. Hadi bakalım.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Peki Sayın Başbakan.

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Şimdi, değerli arkadaşlar, ulaştırma... Yani geçelim...

ÖZKAN YALIM (Uşak) - Geçmeyelim...

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - 14 Ağustos 2013... Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar, bu önemli. 14 Ağustos 2013'te Türkiye'de bir şey oldu. IMF'ye son kuruş borcumuzu ödedik. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BÜLENT TURAN (Çanakkale) - Haydar duysun, Haydar!

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Yetmez...

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Sayın Başbakan, IMF'ye borcumuzu ödedik, doğru.

BAŞKAN - Lütfen müdahale etmeyin Haydar Bey.

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Bir dakika...

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Ne kadar borçlandık? Grup başkan vekili bana söylemenizi söyledi, ben de soruyorum...

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Haydar... Haydar...

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - IMF'ye öderken borcumuzu ne kadar borçlandık, onu da söyleyin lütfen.

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Dinle... Dinle...

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Peki, dinliyorum, buyurun.

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Dinle ya, sabret.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Ama grup başkan vekiliniz "Haydar'a söyleyin." dedi.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen insicamı bozmayınız. Lütfen... Müzakere yapılacak efendim.

Teşekkür ediyorum.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Bir sıkıntı yok Sayın Başkan.

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Sağ olun Sayın Başkan.

Başka ne oldu arkadaşlar o gün? Yavuz Sultan Selim... Dünyanın en geniş köprüsünün ihalesini yaptık. Başka ne oldu? Dünyanın en büyük havalimanının ihalesini yaptık. Başka ne oldu? Türkiye'de 1880'den beri faiz oranı 4,6'ya düştü, yüz yıldan daha fazla. Ama bu birilerini rahatsız etti ve hemen arkadan Gezi olayları başladı. Gezi olayları sonunda Gezi olaylarıyla ilgili talepler neydi? "Üçüncü köprüyü yapmayın, üçüncü havalimanını yapmayın."

MUSA ÇAM (İzmir) - Ne alakası var, yapmayın! Alakası yok.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Yok Sayın Başbakan.

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Buraya getirilip verilen, o sivil dayanışma örgütünün getirip verdiği mektupta bunlar var arkadaşlar, ne çabuk unuttunuz.

MUSA ÇAM (İzmir) - Hiç alakası yok, yapmayın öyle. Taksim'i herkes biliyor.

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - "Köprüyü yapmayın, havalimanını yapmayın..." Peki, Kanal İstanbul'u yapalım mı?

MUSA ÇAM (İzmir) - Kanal İstanbul'u konuşalım.

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - İtirazınız var mı?

MUSA ÇAM (İzmir) - İtirazımız var, tabii ki var.

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Daha ne söylüyorsun? Ben de onu söylüyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

MUSA ÇAM (İzmir) - İtirazımız var tabii, kanala itirazımız var.

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - E, ben de onu söylüyorum Musa, tamam.

MUSA ÇAM (İzmir) - Birinci köprüye, ikinci köprüye karşı değiliz; biçim ve şekline, yerlerine karşıyız.

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Eyvallah.

ÖZKAN YALIM (Uşak) - Nasıl eyvallah! Dünyanın en pahalı köprüsü Sayın Başbakan!

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, lütfen insicamı bozmayın.

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Arkadaşlar, en pahalı hizmet, olmayan hizmettir; bunu böyle bilelim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Şimdi...

ÖZKAN YALIM (Uşak) - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını soydunuz! Yazık değil mi millete! (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri...

Sayın Başbakan, lütfen müsaade eder misiniz.

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Evet, teşekkür ederim.

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, lütfen insicamı bozmayınız. Müzakere sadedinde düşüncelerinizi ifade edersiniz.

Sayın Başbakanı sükûnetle dinleyelim efendim.

Teşekkür ediyorum.

Buyurun.

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Evet, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmamı toparlıyorum, zaman ilerledi.

AKIN ÜSTÜNDAĞ (Muğla) - Darbe konusunda bir şey söylemediniz, sivil darbe konusunda.

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Nasıl olsa müzakereler yapacağız, o esnada da daha fazla detayı konuşma imkânımız olacak.

Önümüzdeki dönemde aziz milletimize hizmet etmek, Meclisimizin güvenini boşa çıkarmamak için aralıksız, durmadan, yılmadan çalışacağız; bunun sözünü veriyoruz. Bu dönem de ülkemizin ihtiyaç duyduğu yatırım ve icraatları birer birer, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hayata geçireceğiz. 65'inci Hükûmet icraatta kalite ve hızın artacağı, halkımızın beklediği çalışmaların geciktirilmeden yapılacağı, gerekli adımların atılacağı bir hükûmet olacak, tıpkı önceki AK PARTİ hükûmetleri gibi. Yeni dönemde de reformcu bakış açımızı aynen devam ettireceğiz ve ülkenin önündeki, ülkenin ilerlemesini yavaşlatan bütün hukuki ve idari engelleri ortadan kaldıracağız. Son on dört yıldaki başarılarımızı geleceğe yönelik hedeflerimize ulaştırma inancımız tamdır, yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Hükûmet programında belirttiğimiz hedeflerimiz yol haritamızı oluştururken dünyada ve Türkiye'deki gelişmeleri dikkate alacak şekilde sürekli dinamik bir yaklaşım içinde olacağız. Tüm vatandaşlarımızı kucaklayan bir anlayışla çalışmalar devam edecek. Hükûmetimiz aziz milletimizden, yüce Meclisimizden gerekli güveni ve desteği alacağından emindir. Meclisimize, Meclisimizin güveninin tam olacağına inancımız vardır.

Gerçekleştireceğimiz icraatlarla Türkiye'de üretimi, üretkenliği, refahı daha da üst seviyelere çıkaracağız. İnsanlarımızın daha sağlıklı, eğitimli, huzur içinde olması, daha iyi şartlarda yaşam standartlarına kavuşması yanında, devletine, birbirlerine ve kendilerine güvenen bireyler hâline gelmesi bizim siyasetteki varlık sebebimiz olacak.

Büyük Türkiye hedefimize ulaşma yolunda 65'inci Hükûmetin milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. "Gayret bizden, tevfik Cenab-ı Mevla'mdan." diyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ ve Bakanlar Kurulu sıralarından ayakta alkışlar)