Konu:Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:90
Tarih:17/05/2016


Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ALİ İHSAN YAVUZ (Sakarya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 313 sıra sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 1'inci maddesi hakkında şahsım adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce Meclisi ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum.

Milletimiz, ülkemiz üzerinde oynanan oyunları, bu oyunu tezgâhlayanları ve bu kirli oyunda rol alan, tetikçilik yapan ve birileri adına çalışanları çok iyi biliyor. Ancak, bu milletin basiretinden habersiz sözüm ona bir kısım çevreler, milletimizin gözünün içine baka baka, on binlerce insanın ölümüne, milyarlarca kaynağın heba edilmesine sebep olan ve Türkiye'nin geleceğe yürümesinde en büyük pranga durumundaki terör örgütü PKK'yı ve onun uzantılarını şirin göstermeye çalışıyor.

Sanki, çukur açan, barikat kuran, haraç toplayan, mülkiyet hakkını gasbedercesine bazı evlere yerleşen ve buna karşı çıkanları da hunharca katleden bunlar değil; sanki, bölgede yatırımları durdurmak için yatırımcıları tehdit eden, iş makinelerini yakan ve işçileri kaçıranlar bunlar değil; sanki, uyuşturucu ticareti yapan, köprüleri havaya uçuran, yollara mayın döşeyen, okulları yıkan, camileri yakan ve gittikçe daha da canavarlaşanlar bunlar değil.

NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) - Bize mi söylüyorsun?

ALİ İHSAN YAVUZ (Devamla) - Terör örgütüne söylüyorum.

Maalesef birileri, hem de devletin her türlü imkânından istifade ederek vatan haini, insanlık düşmanı bu teröristleri hâlâ şirin göstermeye çalışıyor. Gerek habis bir ur misali tüm bedene yayılmaya çalışarak Türkiye'yi tökezletmek için ne kadar şer odağı varsa hepsiyle iş birliği yapan eli kanlı hain teröristler ve gerekse bu teröristlere direkt ve indirekt katkı sağlayanlar hem yargı huzurunda hem tarih önünde hem de millet nezdinde eninde sonunda mutlaka hesap verecektir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir parti düşünün, Anayasa'nın 81'inci maddesindeki ant içme metnini okuyarak göreve başlayacak ama anayasal düzeni ortadan kaldırmak isteyenlere çanak tutacak. Sözde kurtarılmış bölge olarak ilan ettikleri yerlerden hain teröristleri söküp atmak için canları pahasına peş peşe operasyon gerçekleştiren güvenlik kuvvetlerimize dil uzatırken o insanlık düşmanı eşkıyaları yüceltmek için âdeta seferber olacak. Milletin Meclisinde görev yapacak ama milletin yörüngesinden uzaklaşacak, kopacak, hatta ve hatta millet ve memleket düşmanı yerli ve yabancı iş birlikçilerin değirmenine su taşıyacak.

İşte, bütün bunlar, milletvekili dokunulmazlıkları başta olmak üzere hakkın ve hukukun çok açık bir şekilde istismar edilmesidir. Bu istismar artık tolere edilebilecek bir hâlde değildir. Milletimiz teröre ve teröristlere destek sağlayanların, şiddet çağrıları yapanların ve millete kumpas kuranlarla aynı yörüngede olanların dokunulmazlık zırhının bir an önce kaldırılmasını istiyor. Hem devletin varlığı ve bağımsızlığını koruyacağına yemin edeceksin hem de özerklikten bahsedeceksin, hem vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü koruyacağına dair yemin edeceksin hem de birlik ve beraberliğimizi parçalamak, kardeşlik iklimini yok etmek üzere bir siyaset anlayışı benimseyeceksin, hem "Anayasa'ya sadakatten ayrılmayacağım." şeklindeki yeminini okuyarak göreve başlayacaksın...

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Onu Meclis Başkanına söyle, onu Meclis Başkanına söyle.

ALİ İHSAN YAVUZ (Devamla) - ...hem de anayasal düzeni ortadan kaldırmak isteyen terör örgütlerine yardım ve yataklık yapacaksın; hak bilmeyeceksin, hukuk bilmeyeceksin, yasa tanımayacaksın, silahlanma ve ayaklanma çağrılarında bulunacaksın. Dokunulmazlık zırhının altına gizlenip devlete kumpas kurmaya yeltenenleri masum, bu hainlerle mücadele eden devleti ise katil olarak lanse etmeye çalışacaksın; sonra da kalkıp "Dokunulmazlığıma dokunma." diyeceksin. Zaten, çoktandır bu türden eylemlerin içinde olanların dokunulmazlıklarına dokunamamak âdeta hepimizin kanına dokunuyordu.

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (İzmir) - Hadi ya!

ALİ İHSAN YAVUZ (Devamla) - İşte fırsat önümüze geldi. Şimdi hep birlikte bu değişikliği gerçekleştirerek aziz milletimizin arzusunu inşallah yerine getirmiş olacağız.

Bir kez daha hayırlı olsun temennisinde bulunuyor, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)