Konu:Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:43
Tarih:24/02/2016


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) - Sayın Başkanım, sizin de bildiğiniz gibi, kanun tasarı ve teklifleri Meclise sevk edildikten itibaren bir ana komisyon, asli komisyon ve ilgisine göre tali komisyonlara sevk edilirler. Kanunun esas görüşme mercisi ana komisyon olup tali komisyonlar görüşüp görüşmeyeceklerini, bu konuda bir rapor tanzim edip etmeyeceklerini takdir hakkına sahiptirler. Nitekim - kanunla ilgili, tasarıyla ilgili- İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna tali komisyon olarak sevk edilmiş tasarı ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bu konuda görüşme yapmayacağını ve rapor düzenlemeyeceğini bildiren yazısını 22 Ocak 2016 tarihinde Komisyonumuza göndermiştir.

BURCU ÇELİK ÖZKAN (Muş) - İnsan Hakları Komisyonu üyeleri görmedi. Bize sorulmuş mu peki?

LEVENT GÖK (Ankara) - Komisyon Başkanı kime güvenip de yazmış bu yazıyı?

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) - Yine, Anayasa Komisyonu tali komisyon olarak görüşmeyeceğini beyan ederek...

LEVENT GÖK (Ankara) - Kim karar vermiş buna, kim karar vermiş? Komisyon toplantıya çağrılmış mı? Olur mu öyle bir şey?

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) -...Komisyonumuza 22/01/2016 tarihinde göndermiştir.

LEVENT GÖK (Ankara) - Ciddi bir facia, ciddi bir facia!

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) - Yine, Plan ve Bütçe Komisyonu da aynı minvaldeki cevabını 20/01/2016 tarihinde Komisyonumuza göndermiştir. Avrupa Birliği Uyum Komisyonu da aynı şekilde 20/01/2016 tarihinde, görüşmeyeceğini bildirmiştir.

Sayın Başkanım, bu konuda komisyon üyelerinin değil, komisyon başkanının takdir hakkı vardır. Komisyon başkanları bu takdiri kullanmışlar ve cevaplarını vermişlerdir. Dolayısıyla, kanunun görüşülmesinde herhangi bir sakınca yoktur.