Konu:Şeker pancarı üreticilerinin sorunlarına ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:1
Birleşim:88
Tarih:11/05/2016


Şeker pancarı üreticilerinin sorunlarına ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MUSTAFA TUNCER (Amasya) - Sayın Başkan, şeker pancarı, dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok önemli ve stratejik bir üründür. Ancak, son yıllarda şeker pancarına gerekli değer verilmiyor, hatta 2011-2012 ve 2012-2013 kampanya dönemlerinde Çarşamba ve Susurluk; 2013-2014'te Çarşamba, Susurluk ve Alpullu; 2014-2015 kampanya döneminde Alpullu, Çarşamba, Ağrı ve Kars; 2015-2016 kampanyalarında Ağrı, Alpullu, Çarşamba ve Susurluk şeker fabrikaları çalıştırılmamıştır. Bunun sebebi sorulduğunda, şeker pancarının yayla bitkisi olması nedeniyle daha ziyade rakımı 800 metrenin üzerinde olan tarıma uygun ekim alanlarında üretilmesi önem arz etmektedir; deniz ve ılıman iklimin hâkim olduğu bölgelerde üretilen pancarların şeker oranının düşük olması, pancar alım fiyatının pancar baz fiyatının altında gerçekleşmesi, alternatif ürün deseninin zenginliği ve getirisinin pancardan yüksek olması gibi nedenlerle...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)