Konu:Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Belçika Fransız Toplumu Hükümeti, Valonya Hükümeti Ve Brüksel-başkent Bölgesi Fransız Toplumu Komisyonu Heyeti Arasında Kültür, Eğitim Ve Bilimsel Araştırma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı Münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:87
Tarih:10/05/2016


Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Fransız Toplumu Hükümeti, Valonya Hükümeti ve Brüksel-Başkent Bölgesi Fransız Toplumu Komisyonu Heyeti Arasında Kültür, Eğitim ve Bilimsel Araştırma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZCAN PURÇU (İzmir) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Sayın Bakanım, geçen hafta Roman Strateji Belgesi açıklandı, eylem planıyla beraber 19 sayfa. Altı seneden beri bize 19 sayfayı beklettiler. Yalnız, 2016, 2017 ve 2018'de Romanlarla alakalı, sahada hiçbir çalışma yok, bütçe de yok. Ne yapacağız biz? Hani vatandaşa bir şeyler yapılıyordu -burada söyleniyor durmadan- ama Romanlara bir şey yapılmıyor, sahada hiçbir şey yok. Eylem planını altı sene bekletti, üç sene de şimdi strateji belgesini bekleteceksiniz. Ne yapsın bu insanlar? Nefes almasın mı, yaşamasın mı? Yazıklar olsun! Çadırda duran Roman çocuğunun, gençlerin, kadınların, çocukların günahını bu devlet çeksin.

Biz eylem istiyoruz arkadaş, sahada, sahaya dönük çalışmalar istiyoruz. TOKİ evlerimizi yıkıyor, çadıra sevk ediyor bizi. TOKİ ev vermiyor, yuva yıkıyor. Bakın, TOKİ bizim mahallelerimizi yıkıyor, bizi çadırda yaşamaya sevk ediyor, şehrin dışına atıyor.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ÖZCAN PURÇU (İzmir) - Artık bıktık TOKİ'den. Roman mahalleleri daha önce şehrin dışındaydı ama şu an şehrin en önemli rant alanları içerisinde kaldı. Şu an herkesin gözü, iş adamlarının gözü, sanayicinin gözü, inşaatçının gözü Roman mahallelerinde. Sulukule gitti, dünyanın en eski Roman mahallesi; bin yıllık, yok oldu. Şu an...

BAŞKAN - Sayın Purçu, diğer arkadaşların hakkını alıyorsunuz ancak.

ÖZCAN PURÇU (İzmir) - Özür diliyorum Başkanım, ben tek başımayım, burada mücadele ediyorum. Bir Allah'ın kulu kalkıp orada tutmasın. Bana söz verin Başkanım. (CHP sıralarından alkışlar)

Bakın, Sayın Ekonomi Bakanım, lütfen artık ya. "Strateji belgesi" dediniz, altı yıl beklettiniz. Bakın, şimdi, 19 sayfa strateji belgesi açıklandı. O da neden? 72 maddelik vize muafiyeti için, Avrupa Birliğine hoş görünmek için yapıldı bu ama biz yaşayamıyoruz Sayın Bakanım. Lütfen, bakın, biz burada artık 50 defa söyledik, yeter yani. Eyleme dönük, sahaya dönük iş istiyoruz, bizi oyalamayın. Bakın, bizi herkes dinliyor. Yarın da konuşacağım Sayın Bakanım.

Bütçe ayırın bize, bütçe!

Teşekkür ediyorum, sağ olun. (CHP sıralarından alkışlar)