Konu:Chp Grubu Önerisi Münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:85
Tarih:04/05/2016


CHP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İSMET UÇMA (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Hepinize bir rahmet, merhamet dili öneriyorum.

Geçtiğimiz Miraç Kandili'ni tebrik ediyorum, miracın bizim de sıkıntılarımızdan kurtuluşumuza vesile olmasını niyaz ediyorum.

Gençlerimizle, sporcularımızla, kulüplerimizle ve milletimizle aynı ufka bakan bir partinin kurucusu ve mensubu olmaktan büyük bir onur ve gurur duyuyorum.

TANJU ÖZCAN (Bolu) - Ben sporla bağlantıyı çözemedim ama açıklarsanız.

İSMET UÇMA (Devamla) - Bu vesileyle, sevgili arkadaşlar, bir iki teknik konuya değindikten sonra, altını çizmem gereken birkaç hususu sizlerle paylaşmak istiyorum.

Sevgili konuşmacılarımızın yer yer kullandıkları üslupları yadırgadığımı ifade ediyorum; "yandaş" gibi, işte "Oy verirse şöyle yapar, oy vermezse böyle yapar." gibi.

TANJU ÖZCAN (Bolu) - Duyamıyoruz çok dikkatli dinlememize rağmen.

İSMET UÇMA (Devamla) - Galiba, arkadaşlarımız eski Türkiye'nin milletvekili olduklarını zannediyorlar.

BÜLENT YENER BEKTAŞOĞLU (Giresun) - Kimmiş o?

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Kim o İsmet Bey?

TANJU ÖZCAN (Bolu) - Kim o, Haydar Bey mi?

İSMET UÇMA (Devamla) - Sevgili arkadaşlar, ülkeyi yönetmenin, ülkeyi kalkındırmanın kriterleri bellidir. Örneğin, bir dostumuz, bir arkadaşımız, konuşma yapan bir kardeşimiz lütfen bize şunları söylesin: 2002'den önce şu alandaki durum şu noktadaydı çıta olarak, 2002'den sonra geriledi.

TANJU ÖZCAN (Bolu) - E, sen söyle.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Siz söyleyin de dinleyelim İsmet Bey.

TANJU ÖZCAN (Bolu) - Biz de dinlemek isteriz onu.

İSMET UÇMA (Devamla) - Sevgili arkadaşlar, bir arkadaşımız şayet bunu ortaya koyarsa ben bu kürsüden o arkadaşımdan özür beyanında bulunurum. Dolayısıyla, dikkatli olmamız gerektiğini ifade ediyorum. Kırıcı, yaralayıcı üsluplara girmemek gerektiğini düşünüyorum.

HDP sözcümüzün atıf yaptığı hususlarla ilgili mümkün olduğunca bir rahmet diliyle cevap vermek istiyorum, bir iki hususa tabii, tamamına girmek mümkün değil.

Sevgili arkadaşlar, AK PARTİ dönemlerinde milliyetçilikler tasnif edilmişti, bunlardan biri de bölgesel milliyetçilikti.

TANJU ÖZCAN (Bolu) - Milliyetçilik ayaklar altına da alınmıştı.

ERKAN AKÇAY (Manisa) - Bölgesel milliyetçilik olmaz; bölgecilik olur, bölgecilik. Milliyetçiliğin ne olduğunu nereden bileceksin sen?

İSMET UÇMA (Devamla) - AK PARTİ'nin 2002'den itibaren bölgesel milliyetçilik yaptığını ortaya koyacak bir tane veri ve delil varsa bundan da özür dilemeye bu kardeşiniz hazırdır.

ERKAN AKÇAY (Manisa) - Bölgecilik ayrı, milliyetçilik ayrıdır. Milliyetçilik bölgecilik yapmaz.

İSMET UÇMA (Devamla) - Bulamazsınız, yoktur çünkü eski Türkiye'nin ezberleri değişmiş ve bozulmuştur.

ERKAN AKÇAY (Manisa) - Senin ezberin iyi değil bak, kavramları karıştırıyorsun.

İSMET UÇMA (Devamla) - Sevgili HDP'li kardeşime ifade etmek isterim ki 2002'den önce, AK PARTİ'den önce var olan "Akşam evde Kürt, okulda Türk." dönemi bitmiştir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Bunu anlamak lazım.

SAFFET SANCAKLI (Kocaeli) - Sporla ne alakası var?

İSMET UÇMA (Devamla) - Eğer bu anlaşılamıyorsa ve 2002'den sonra...

ERKAN AKÇAY (Manisa) - Spordan konuş, spordan!

İSMET UÇMA (Devamla) - Sevgili arkadaşlar, 2002 öncesi ülkemizin tarihî süreçlerde yaşadığı demokrasi sıkıntılarını hepimiz biliyoruz.

ERKAN AKÇAY (Manisa) - Kürsüde spor mu yapıyorsun Sayın Vekil, saçmalıyorsun gittikçe.

İSMET UÇMA (Devamla) - Kuşkusuz ki hepimiz acılar çektik; bunları bir devrisabık oluşturmak, potansiyel suçlu yaratmak anlamında söylemiyorum, hepimiz çok acılar çektik...

ERKAN AKÇAY (Manisa) - Ne acısı çektin?

İSMET UÇMA (Devamla) - ...ama sevgili arkadaşlar, hadi kısmen bu tepkileri o günlerin şartlarında haklı görme, bir miktar haklı görme imkânımız olsun, hiçbir zaman haklı görülemez şiddet ama arkadaşlar...

İMAM TAŞÇIER (Diyarbakır) - Amedspor'a yapıldı Ankara'da.

İSMET UÇMA (Devamla) - ...2002'den sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın doğu, güneydoğuya ve Kürt kardeşlerimize yönelik yaklaşımlarından sonra nasıl oluyor da 2002'den sonra insanın eli tetiğe dokunabiliyor? Doğrusu biraz insaf etmek gerekir.

TANJU ÖZCAN (Bolu) - Sporla ne alakası var?

İSMET UÇMA (Devamla) - Irkçı davranışlar konusuna gelince. Sevgili Kardeşim, tarihte onlarca Kürt ayaklanması olmuştur, onlarca Kürt ayaklanmasının hiçbiri ırk temelli değildir.

İMAM TAŞÇIER (Diyarbakır) - 29 tane.

DİRAYET TAŞDEMİR (Ağrı) - Ne temelli?

İSMET UÇMA (Devamla) - Ya aşiretine el konmuştur ya beyliği dağıtılmıştır ya inançlarına dokunulmuştur. Tarih bunu böyle yazacaktır: İlk defa, PKK, ırk temelli örgütlenen bir Kürt hareketi olma iddiasındadır. Ama arkadaşlar, bizim ve ülkemizin Kürt sorunu yok, terör sorunu var...

TANJU ÖZCAN (Bolu) - Var mı, yok mu? Her hafta fikir değiştiriyorsunuz, ben anlamadım. Bir hafta var, bir hafta yok.

İSMET UÇMA (Devamla) - ...bizim Ermeni sorunumuz yok Taşnak'tan kalma diaspora sorunumuz var. Bizim azınlıklar sorunumuz yok, onların lejyonerleri sorunlarımız var. Bunların böyle bilinmesi iktiza eder.

TANJU ÖZCAN (Bolu) - Amatör sporla ilgili değerli görüşlerinizi ne zaman alacağız?

İSMET UÇMA (Devamla) - Sevgili Haydar Bey'in yaptığı konuşmalardan sonra, efendim, birkaç istatistiki bilgi vereceğim.

TANJU ÖZCAN (Bolu) - Amatör sporla bir alakası yok ki.

İSMET UÇMA (Devamla) - Parti programımıza bakarsanız, Onuncu Kalkınma Planı'mıza bakarsanız ve hatta Büyükşehir Yasamızda 2012'de daha önce nakdî yardıma ilave ettiğimiz ayni yardıma bakarsanız, bu konuda Bakanlığımızın bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı açıklamalara bakarsanız göreceksiniz ki bu söyledikleriniz hilafıhakikat bağlamında kalmaktadır; doğru tespitler ve doğru rakamlar değildir.

Şimdi, sevgili arkadaşlar, 2002'de 17 spor kulübünün amatör faaliyetlerine 315 bin TL ödenek ayrılmış. 2003'ü geçiyorum, 2009'u veriyorum; 913 kulübe 2 milyon 745 bin TL -tamamını vermiyorum- 2015'te efendim, 734 spor kulübüne 26 milyon 799 bin 500 TL ödeme yapılmış. Yekûnuna gelince, 2002'den beri toplam 9.766 amatör spor kulübüne 143 milyon 904 bin 037 TL ödenek ayrılmış. 2002 yılında 6.035 olan spor kulübü sayısı 2016 yılı itibarıyla 14.039 olmuştur. Rakamlar ortada. Mukayeseyi, ben, sevgili konuşmacı arkadaşlarıma bırakıyorum.

Sevgili dostlar, spor sosyolojisini ve psikolojisini konuşmadan önce, ünlü düşünür Muhammed Esed'in, Roje Garodi'nin, Halil Cibran'ın ve dünyaca ünlü filozofumuz Muhammed İkbal'in "Doğu ve Batı toplumları arasında en ayırt edici özellik nedir?" sorusuna verdikleri çok önemli bir cevap var, "Batı eğitiminde, öğretiminde, sporunda ve hayata dair bütün alanlarında bireylerine nasıl düşüneceklerini ve nasıl öğreneceklerini öğretir ama Doğu toplumlarının esasen çıkmazları bireylerine eğitim-öğretimde, sporda, hayata dair bütün alanlarda ne öğreneceklerini ve ne düşüneceklerini öğütlerler ve bu yöntem üzerinde bu işlerini görürler." demektedirler. Basitçe kurduğum bu iki tespit arasında dünyalar kadar fark vardır sevgili arkadaşlar.

Sevgili dostlar, spor -çok dikkat edin- hiçbir inancın, hiçbir sosyal birlikteliğin, hiçbir toplumsal yapının aynı anda bu kadar farklı gruplara aynı duyguları yaşatan, bu kadar toplumsal farklılıkları aynı anda oturup kaldıran, birbirlerini hiç tanımayan insanları aynı anda bir araya getiren çok önemli bir sosyoloji ve psikolojidir. Bunun üzerinden hareketle ülkemizdeki birliği, bütünlüğü, değerlerimize bağlı, tarih bilinciyle, coğrafya bilinciyle ve gelecek muhayyilesiyle, tasavvuruyla gençlerimizi, dünyada gençlerin düştüğü tuzaklardan kurtarma imkânına sahibiz, bunu asla küçümsememek gerekir.

Sevgili dostlar, biz çok zengin bir ülkeyiz, büyük bir hazinemiz var: Gençlerimiz. Dünya artık mülteci kabul ediyor. Gelişmiş ülkelerde nüfus bitiyor. Bu gidişle insanlığın sonu gelmek üzere.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

İSMET UÇMA (Devamla) - Sayın Cumhurbaşkanımız "3 çocuk" dediğinde bunu algılayamayan belli grupların bunu bazen alay konusu etmelerini gerçekten "..."(x) olmalarını, "..."(x) olmalarını gerçekten anlamak mümkün değil.

Gençlerimize, spor kulüplerimize, sporcularımıza, milletimize esenlikler diliyorum. Hepinize saygı, sevgi ve mutluluklarımı arz ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)