Konu:Miraç Kandili'ne ilişkin gündem dışı konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:84
Tarih:03/05/2016


Miraç Kandili'ne ilişkin gündem dışı konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖMER SERDAR (Elâzığ) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Miraç Kandili nedeniyle gündem dışı söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, kelime anlamı itibarıyla yükseğe çıkmak, yükselmek anlamlarını taşıyan "miraç", Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV)'in en büyük mucizesi olarak bilinmekte ve İslam âlemine Allah katından müjdelerle döndüğü mukaddes gece olarak kabul edilmektedir. Miraç, recep ayının 27'nci gecesi Cenab-ı Hakk'ın daveti üzerine Cebrail (AS)'ın rehberliğinde, Peygamber Efendimiz (ASV)'in Mescidi Haram'dan Mescidi Aksa'ya, oradan yüce âlemlere, ilahi huzura yükselmesidir. Efendimiz, bu gece yolculuğunda mülk âlemlerinin bitip melekût âlemlerinin başladığı Sidretülmünteha'ya kadar görülmesi gereken her şeyi gözleriyle görmüş ve Rabb'in huzuruna kabul edilmiştir.

Değerli milletvekilleri, ne yazık ki, bu mukaddes geceyi İslam âleminin ağır bir kriz yaşadığı, Müslüman coğrafyanın derin acılarla boğuşmak zorunda kaldığı günlerde idrak ediyoruz. Neredeyse bütün İslam coğrafyası yangın yeri; Balkanlardan Yemen'e kadar İslam coğrafyasının her tarafı kanayan bir yara, Orta Doğu'da cereyan eden hadiseler hepimizin malumu, Kafkaslarda yakın dönemde yaşanan gerilimler gözümüzün önünde; bir zamanlar yaşadığımız, tarihini yazdığımız topraklarda sular durulmuyor; Filistin kanayan yaramız, Irak hüzün sebebimiz, Mısır derin acımız, Suriye mahzunluğumuz; Azerbaycan, Afganistan, Doğu Türkistan ortak derdimiz. Bütün bunların yanı sıra, DAİŞ, El Nusra, Boko Haram gibi terör örgütleri, öğretisinde barış ve kardeşlik olan bir dinin ismini kirletiyor, adını lekeliyorlar. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, ölen de öldüren de "Allahu Ekber!" diyor. Bir kez daha belirtmemiz gerekiyor ki, bu terör örgütlerinin hiçbiri, bu katiller sürüsünün hiçbiri "Bütün inananlar kardeştir." diyen bir Peygamber'in yolunda ve izinde değillerdir, sapık ve sapkın ideolojileri tamamen gayriislami ve gayriinsanidir.

Değerli milletvekilleri, sınırlarımızın hemen dibinde bir insanlık dramı yaşanıyor. Zalim bir diktatörün insanlık dışı katliamlarından kaçan, varil bombalarından, tanklardan korunmak isteyen -dini, ırkı, cinsiyeti hiç önemli değil- milyonlarca masum insan umutlarını Türkiye'ye bağlamış durumda. Son iki yılda ülkemize sığınan 3 milyona yakın mülteci kardeşimiz var. Daha bir iki gün önce ecdat yadigârı Halep bombalandı; atılan bombalarla katledilen bebekleri hepimiz gördük, enkazların altından çıkarılan ceset fotoğraflarını içimiz acıyarak seyrettik. Biz "Düşeni kaldır, kanayana merhem ol, mazluma gönlünü aç." diyen bir medeniyetin temsilcileriyiz. Bu nedenledir ki sınırlarımızda yaşanan insanlık dramlarına seyirci kalamıyoruz. Bu nedenledir ki ülkemize sığınan üç milyondan fazla sığınmacıya kapılarımızı açıyor, dertleriyle dertleniyoruz. Batı, bu insanlar için oyalama taktikleri geliştirirken biz en modern kamplarda ağırlıyor, bağrımıza basıyoruz. Çünkü, bu insanların sığınacağı tek liman Türkiye, umutlarını bağladıkları tek ülke Türkiye ve bu umutları boşa çıkarmamak, hem insani vazifemiz hem inancımızın gereği hem de tarihimizin üzerimize yüklediği sorumluluktur.

Değerli milletvekilleri, bizim de içinde bulunduğumuz İslam coğrafyasında her gün hesaplar yapılıyor, her gün planlar değişiyor, değiştiriliyor. Bu hesaplara direnen, karşı koyan tek ülke ise Türkiye Cumhuriyeti; aynı zamanda İslam âleminin ümit bağladığı tek liman. Tarihî misyonunun farkında olan, gücünü mazisinden almış ve büyük hedefleri olan bir Türkiye, Müslüman coğrafyanın da yegâne umudu. İşte bu yüzden, bölgemizi çepeçevre kuşatan bu yangının müsebbibi olan egemen güçler ülkemize de bu kıvılcımı sıçratmak istiyorlar. Sömürüye dayalı çarklarını döndürmek için bizi sindirmeye çalışıyorlar. Suriye, Irak ve İran hattında mezhepçilik, Körfez-Arap hattında radikalizm zehrini yayan emperyal güç merkezleri ülkemizi de bölücü terör yoluyla felç etmek istiyorlar. Ülkemizin doğusuna da bu yüzden çöreklenmişler. On binlerce insanın ölümüne neden olan yıkıcı ve bölücü terör örgütüne perde arkasından destek vererek ülke içindeki iş birlikçileri ve piyonlarıyla birlikte hareket edip huzurumuzu kaçırmak istiyorlar.

Sürem doldu.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ÖMER SERDAR (Devamla) - Aslında bu gecede anlatacağım çok şey var. Bu gece, en azından ülkemiz için, mazlum coğrafya için, mazlum insanlar için dua etme gecesi.

Hepinizin Miracını tebrik ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)