Konu:Genel Kurulun Düzeni Ve Ahengi İçin İç Tüzük Hükümlerine Dikkat Edilmesini, Kürsüdeki Hatibe Müdahale Edilmemesini Ve Hatiplerin Temiz Bir Dil Kullanmasını İstirham Ettiğine İlişkin Konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:82
Tarih:27/04/2016


Genel Kurulun düzeni ve ahengi için İç Tüzük hükümlerine dikkat edilmesini, kürsüdeki hatibe müdahale edilmemesini ve hatiplerin temiz bir dil kullanmasını istirham ettiğine ilişkin konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, zaman zaman, birtakım ortamlarda elimizde olmadan, farkında olmadan belki birbirimizi kırıcı birtakım davranışların içerisinde bulunuyor olabiliriz. Bunun olmasını hiç arzu etmeyiz; hem kötü sözün kullanılmasını, yaralayıcı ve kaba sözün kullanılmasını istemeyiz hem de özellikle kürsüye hareket tarzı, hareket etme tarzında ya da kürsüdeki hatibe müdahale edebilecek tarzda fiilî durumlara yol açmanın kesinlikle kabul edilebilir, tasvip edilebilir bir yanı yok. Hata da yapabiliriz, yanlış da yapabiliriz; mümkün olduğunca bu yanlışları yapmamak, tekrar etmemek ama yaptığımız yanlışın farkına vardığımızda da özür dilemek, birbirimizden af dilemek, birbirimize sarılmak bence insani olarak da, bir milletvekili olarak da hepimizin görevidir diye düşünüyorum.

Ben bu hassasiyetten dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Buradaki kayıtların hepsine tekrardan bir bakacağız, onları da nazara alacağız ama sizlerden istirhamım, lütfen değerli kardeşlerim, değerli milletvekilleri, İç Tüzük'ün amir hükümleri var, disipline ilişkin hükümleri var, bu hükümlerin uygulanmasını hiç arzu ederek yapmayız, istemeyiz, hiç yapmayalım ama buna mecbur bırakılmasın. Buradaki Başkan Vekili ve Başkanlık Divanı, buradaki yine Genel Kurulun saygıdeğer milletvekilleri bu kuralları uygulamak zorunda kalmasın diye özellikle öneride bulunuyorum ve yine kaba ve yaralayıcı bir dil kullanmadan... 65, 66, 67'nci maddeler, Genel Kurulun düzeni, ahengi... Bunlar yasaklanan hükümler. Bunlara dikkat etmeniz ve kürsüdeki hatibe müdahale etmemeniz, kürsüdeki hatibin de temiz bir dil kullanması istirhamıyla tekrardan, göstermiş olduğunuz hassasiyet için teşekkür ediyorum.