Konu:31 Mart 2016 Perşembe Günü Meclis Başkanı Başkanlığında Grup Başkan Vekilleri Ve Meclis Başkan Vekillerinin Katıldığı Toplantıda Alınan Kararlara İlişkin Konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:82
Tarih:27/04/2016


31 Mart 2016 Perşembe günü Meclis Başkanı başkanlığında grup başkan vekilleri ve Meclis Başkan Vekillerinin katıldığı toplantıda alınan kararlara ilişkin konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, özellikle hem grup başkan vekilleri hem de Meclis başkan vekillerinin Meclis Başkanlığımızın başkanlığında yapmış olduğu her iki toplantıda almış olduğu birkaç kararı tekrar bilgilerinize özellikle sunmak istiyorum, hem sizlerin zor durumda kalmamanız hem de biz de burada sıkıntı yaşamayalım diye, verimli bir çalışma ortamı sağlansın diye.

31 Mart 2016 Perşembe günkü toplantıda Sayın Mehmet Naci Bostancı, AK PARTİ Grup Başkan Vekili; Sayın Levent Gök, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili; Sayın İdris Baluken, Halkların Demokratik Partisi Grup Başkan Vekili; Sayın Erkan Akçay, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili... O toplantıda alınan birkaç kararı sadece ifade edeceğim. Özellikle bütçenin ilk ve son günkü konuşmaları ile genel başkanların konuşmaları hariç hatiplere ek süre verilmeyecektir. Hepimizin mutabık olduğu bir nokta. Hatiplerin o yüzden bizi de zorlamaması lazım.

İkincisi: Konuşmacıların görüşülen konudan ayrılmaları hâlinde başkan vekili tarafından konuya gelmeye davet edilecektir ki bunda İç Tüzük 66'ncı madde amirdir ve bunun devamı maddeler de bu uygulamayı gerektiriyor.

Tüm konuşmacılardan istirhamımız, mümkün mertebe, tabii ki zaman zaman git geller olabilir, tabii ki fikriyatını bir şekilde kürsüde dile getirebilir, onu da saygıyla karşılamak bizim görevimizdir. Ama bunu yaparken de gündeme bağlılık prensibi de İç Tüzük'ün amir hükümlerindendir -49'uncu madde- ve burada mutabakat metninde de bu var.

Yine, lehte söz alıp aleyhte veya aleyhte söz alıp lehte konuşma yapan hatipler başkan vekili tarafından uyarılacaktır. Azami hassasiyeti göstermemiz açısından söylüyorum.

Yine, başkan vekillerinin 7 Nisan 2016'daki toplantısında alınan kararlar da işte benzer kararlar. Orada yine ilave olarak -özellikle grup başkan vekillerimizle alakalı olarak- gündeme geçmeden önce 2+1 dakika ve gündeme geçildikten sonra 1'er dakikayla söz verilecektir. Bu da yine Sayın Meclis Başkanımızın başkanlığında Ayşe Nur Bahçekapılı, Ahmet Aydın, Mehmet Akif Hamzaçebi, Pervin Buldan başkan vekillerimizin ortaklaşa yapmış olduğu bir toplantı.

Yine, o toplantıda alınan karar gereğince de inşallah yakın bir zamanda hem Meclis başkan vekillerimiz hem de grup başkan vekillerimizle birlikte, hep birlikte yine bütün bu kararları da gözden geçirebileceğimizi, diliyorum ki yakın zamanda bir toplantıda da hem demokratik muhalefet açısından hem de Meclisin verimli çalışmasını temin açısından o dengeyi de dikkate alarak sağlıklı bir dizi kararlar alabileceğimizi, mutabakatların ulaşacağını ben düşünüyorum ki, bu, zaten ona delalet teşkil ediyor.

Ben azami hassasiyeti göstereceğinizden eminim. Göstereceğiniz bu dikkat için de şimdiden çok teşekkür ediyorum.