Konu:27 Nisan E-muhtırasının 9'uncu Yıl Dönümüne Ve Anayasa'ya, Hukuka, Demokrasiye Ve Milletin İradesine Aykırı Ortaya Konan Hiçbir Tutum Ve Davranışı Tasvip Etmenin Mümkün Olmadığına İlişkin Konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:82
Tarih:27/04/2016


27 Nisan e-muhtırasının 9'uncu yıl dönümüne ve Anayasa'ya, hukuka, demokrasiye ve milletin iradesine aykırı ortaya konan hiçbir tutum ve davranışı tasvip etmenin mümkün olmadığına ilişkin konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, öncelikle, şunu ifade edeyim: Bugün 27 Nisan, demokrasi tarihimize geçen kara bir günün yıl dönümü. Anayasa'ya ve ona bağlı olan tüm mevzuata, hukuka, demokrasiye ve en önemlisi milletin iradesine aykırı zaman zaman ortaya konan hiçbir tutum ve davranışı tasvip etmenin mümkün olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Türkiye'nin sorunlarına hukuk kuralları, demokrasi ve milletin iradesi dışında başka çözüm yolları aramak her zaman en büyük gaflet ve bu ülkeye yapılan en büyük haksızlık olmuş ve bunun ülkemize ve milletimize ne kadar zarar verdiği geçmişte yeteri kadar acı biçimde tecrübe edilmiştir. Demokratik, özgürlükçü, kapsayıcı ve kucaklayıcı yeni anayasa özlemi ile hiçbir vesayetin yer almadığı, hâkimiyetin bilakayduşart millette olduğu fikriyle her türlü hukuk dışı girişimin ülkemizde bir daha asla yaşanmamasını temenni ediyor, hepinize teşekkür ediyorum.