Konu:İstanbul'da bir organizasyonda tebliğ sunan Mısır eski İletişim Bakanının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:1
Birleşim:80
Tarih:25/04/2016


İstanbul'da bir organizasyonda tebliğ sunan Mısır eski İletişim Bakanının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

HASAN TURAN (İstanbul) - "Recep Tayyip Erdoğan ve partisinin iktidara geldikten sonra uyguladığı politikalar, Erdoğan'ın yüz milyonlarca Müslüman ve Arap'ın gönlünde taht kurmasını sağladı. Uyguladığı siyaset, sözlere değil eyleme, ikiyüzlülüğe değil şeffaflığa, çıkarların peşinde koşmaya değil ilkelerin kazanmasına ve erdemlere dayalıydı. Görünürde bu politikalar, Türkiye Hükûmetine hatta şahsi olarak Erdoğan'a bazı maliyetler ve zorluklar çıkarsa da, bazı ilişkileriyle çelişse de her zaman insanı ve ilkeleri öne çıkaran güçlü duruşuyla Türkiye, siyasi ve ekonomik açıdan Erdoğan ve yönetimi sayesinde güçlenmiş ve bugün İslam dünyasının lideri olmuştur.

Bu münasebetle, buradan hep birlikte haykırıyoruz ki 'Teşekkürler Türkiye'"

Bu sözler, İstanbul'da dört gün boyunca onlarca İslam ülkesinden gelip "Teşekkürler Türkiye" adlı bir organizasyonda tebliğ sunan Mısır eski İletişim Bakanına aittir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

HASAN TURAN (İstanbul) - Kendi ülkesi ve liderini Batı başkentlerine jurnalleyen, müstevlilerle aynı ruh iklimine sahip, onların diliyle konuşan ve onların gözüyle Türkiye'ye bakanlara duyurulur.