Konu:2016 Yılının Ülkemize, Milletimize Ve Tüm İnsanlığa Hayırlar Getirmesini Temenni Ettiğine İlişkin Konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:21
Tarih:29/12/2015


2016 yılının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ettiğine ilişkin konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN - Gündeme geçmeden önce sisteme giren sayın milletvekillerini görüyorum. Ben daha önceki ilk oturumumda da 60'a göre, özel ve istisnai hâller hariç olmak üzere söz vermeyeceğimi ifade etmiştim. Ancak, 26'ncı Dönemin Birinci Yasama Yılının son haftasını icra ediyoruz, belki son günü de olabilir, bilemiyorum.

Dolayısıyla, bu vesileyle ben öncelikle 2016 yılının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa şimdiden hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Dünyamızda insanlığın ve barışın, huzur, esenlik ve mutluluk dolu günlerin hüküm sürdüğü, yeni anayasa ve Meclis İçtüzüğü başta olmak üzere yeni Türkiye yolunda milletimizin beklentilerini karşılayacak reformların yapıldığı bir yıl olmasını diliyorum. Bu vesileyle, tekrar, milletimizin ve siz milletvekili arkadaşlarımızın yeni yılını şimdiden tebrik ediyorum.