Konu:Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı Ve Teklifi
Yasama Yılı:2
Birleşim:131
Tarih:03/07/2012


SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYLİN NAZLIAKA (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yatakhanede kalk borusunu öttüren kişi gibi olmak istemem ama çok sayıda kişinin uyuklamakta olduğunu görüyorum. O yüzden, lütfen, yanınızda uyumakta olan milletvekillerini dürtün, uyandırın. Biz bu saatte çalışıyoruz, onlar da uyansınlar, beni dinlesinler lütfen. Bunu sizlerden rica ediyorum. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

Değerli arkadaşlar, müsaade ederseniz konuşacağım ama en azından Genel Kurul salonunun uyandığını görüyorum, bu da olumlu bir çabadır diye düşünüyorum.

Değerli arkadaşlar, 24'üncü Dönem, Birinci Yasama Yılının son oturumunun son konuşmacılarından birisiyim. Dolayısıyla aslında? (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

YUSUF BAŞER (Yozgat) - Kaçta geldin, kaçta?

BAŞKAN -  Sayın milletvekilleri, lütfen?

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - ?aslında bu yasama yılını da bir değerlendirmek istiyorum sizlerle birlikte. Nasıl geçti bu yasama yılı? Hiç şüphesiz, hepimiz açısından çok zor bir yasama yılı oldu. AKP milletvekillerinin parmakları çok yoruldu, her seferinde yoklamalar nedeniyle gerçekten çok yoruldunuz hiç şüphesiz. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Bizler de muhalefet milletvekilleri olarak sizlerin sayısal çoğunluğunuza güvenerek dayatmacı yaklaşımınız karşısında dimdik ayakta durmak ve yasama faaliyetlerini gerçekleştirebilmek adına epey yorulduk ve aynı zamanda birçok ikilemler yaşadık. Örneğin, biz bu Mecliste şiddeti önleme yasasını tartışırken bir yandan Genel Kurul salonunda şiddet ortamıyla karşı karşıya kaldık. Bundan eminim hepimiz çok büyük rahatsızlıklar duyduk. O yüzden, ben öyle umut ediyorum ki, bu son oturumda öyle bir dilekte bulunacağım ki bu dilek hepinizin dileği olacaktır  tahmin ediyorum.

İSMAİL GÜNEŞ (Uşak) - Önerge neden bahsediyordu? Önergeyi anlamadım!

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - Umarım yeni yasama yılında kendi Meclisimizdeki şiddete son veririz ve buradaki ortamı bir mücadele değil, müzakere ortamına dönüştürürüz. Zihinsel güçlerimizi kullanırız, fiziksel güçlerimizi değil. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

İSMAİL GÜNEŞ (Uşak) -  Önergeyi anlamıyorum!

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - Böyle, konuşan arkadaşlarımızın sözlerini keserek, onların söylemek istediklerini engellemeye çalışmak yerine dinlemeyi öğreniriz, duygu kontrolünü öğreniriz ve Meclisin itibarına yakışacak şekilde davranırız. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın  Başkan, müdahale eder misiniz. Ayıp ama, bir kadın milletvekili konuşuyor ya! Bu ne saygısızlık, ayıp ya!

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - Ben bu duygularla "Umarım yeni yasa döneminde çok daha olumlu bir çalışma ortamı yaşarız." demek istiyorum ve bir de maddeyle ilgili görüş bildirmek istiyorum. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

ÖZNUR ÇALIK (Malatya) - Ağzından çıkanı kulağın duysun, ondan sonra konuş!

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - Sayın Başkan, herhâlde müdahale edeceksinizdir diye tahmin ediyorum.

BAŞKAN - Sayın Milletvekilleri, lütfen?

Buyurun.

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - Aslında bugün bir ilk daha yaşanıyor burada değerli arkadaşlar. Benim gördüğüm kadarıyla, ilk kez? (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

GÜLAY DALYAN (İstanbul) - Sayın Başkan?

BAŞKAN - Sayın Milletvekili, lütfen?

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - Sayın Başkan, ek süre istiyorum.

(AK PARTİ ve CHP sıralarından karşılıklı laf atmalar, gürültüler)

BAŞKAN - Sayın milletvekili, buyurun siz.

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - Ek süre istiyorum Sayın Başkan, süremden çalıyorlar çünkü.

BAŞKAN - Lütfen Sayın Milletvekili?

Buyurun, siz devam edin.

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - Sayın Başkan, iki dakikamı çaldılar.

BAŞKAN- Ben kesmedim ki sizin sözünüzü Sayın Milletvekili, ne yapayım? Karşılıklı laf atmalar?

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - Ama müdahale etmediniz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Durduramıyorum.

Buyurun, siz devam edin.

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - Aslında, değerli milletvekilleri, bir ilk daha yaşanıyor. Burada ilk kez -madde sezaryenle ilgili bir madde- söylem ve eylem birliği içerisinde olduğunuzu görüyoruz. Kadın erkek eşitliğine inanmayan zihniyet şimdi de kadın üzerinden siyaset yaparak vücut buluyor.

(AK PARTİ ve CHP sıraları arasında karşılıklı laf atmalar, gürültüler)

BÜLENT TURAN (İstanbul) - Hâlâ önergeden bahsetmiyor!

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - Sayın Başkan, bu ortamda konuşabilmek imkânsız. (AK PARTİ sıralarından "Salonu tahrik etmeseydin." sesleri)

BAŞKAN - Siz Genel Kurula hitap edin Sayın Milletvekili.

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - Ben salonu uyandırdım, salonu uyandırdım sadece, uyumasaydınız. (CHP sıralarından alkışlar)

Değerli milletvekilleri, dilinden ileri demokrasiyi, eşitliği, özgürlüğü düşürmeyen AKP İktidarı, ilk kez, dediğim gibi, eylem ve söylem birlikteliği içerisinde davranmıştır. Kadın-erkek eşitliğine inanmayan zihniyet, şimdi de kadının bedeni üzerinden siyaset yapmaktadır. İşte bu zihniyettir ki kadının elinden karar verme hakkını da almaktadır. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Lütfen sayın milletvekilleri?

Teşekkür ediyorum Sayın Nazlıaka.