Konu:Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İşbirliği Kanunu Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:78
Tarih:22/04/2016


Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İşbirliği Kanunu Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ORHAN SARIBAL (Bursa) - Teşekkürler Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, bugün iki saat önce Diyarbakır'dan geldim. Yine, ne yazık ki on üç yıllık AKP iktidarının şahane bir toplulaştırma modeliyle karşılaştım.

ABDURRAHMAN ÖZ (Aydın) - Vallahi, biz Meclisten dışarı çıkamıyoruz, bir yere gidemiyoruz, siz geziyorsunuz.

ORHAN SARIBAL (Devamla) - Hani, hemen başında söyleyivereyim de Mehdi Eker ve Faruk Çelik yani tarım konusunda duayen olup Bakan olan arkadaşların Silopi'nin Türkmenhacı köyünde yaptıkları o toplulaştırma modelini şöyle bir birlikte paylaşalım. Daha bu ilk konuşma, bu büyüyecek, anlatacağız ama hemen işin başında sizlerle bunu biraz paylaşalım. Köy 250 hane; iş istemiyorlar, aş istemiyorlar, 37 bin dekar arazileri var; yer altından suyu elde edip buğday ekiyorlar, mısır ekiyorlar, mercimek ekiyorlar, bu ülkenin ekonomisine katkı koyuyorlar. Mercimeği Kanada'dan almak değil, Diyarbakır'ın Silopi ilçesinde yetiştirmeyi tercih ediyorlar. Orada bir toplulaştırma yapmış. Kim? Adalet ve Kalkınma Partisinin iktidarı dönemindeki Bakanlık. Nasıl yapmış, bir bakalım: Bir: Toplulaştırma Kanunu diyor ki...

ABDURRAHMAN ÖZ (Aydın) - Silopi hangi ile bağlı?

HASAN BASRİ KURT (Samsun) - Silopi nereye bağlı?

ABDURRAHMAN ÖZ (Aydın) - Silopi, Şırnak'ın ilçesi.

HASAN BASRİ KURT (Samsun) - Toplulaştırmaya karşı mısınız?

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen...

ORHAN SARIBAL (Devamla) - "Bir yeri kamulaştırırken oraya altyapı hizmeti götüreceğiz, yollar yapacağız, elektrik götüreceğiz, toplulaştırma yapacağız, daha çok, daha modern bir üretim yapacağız." diyor. Bir bakalım.

Değerli arkadaşlar, değerli milletvekilleri...

HİLMİ BİLGİN (Sivas) - Hangi ile bakıyoruz?

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, hep beraber mi kürsüdesiniz?

ORHAN SARIBAL (Devamla) - ...vatandaşın arazisini elinden almışsınız, kendi partilinizden birine havale etmişsiniz.

HİLMİ BİLGİN (Sivas) - Silopi hangi ile bağlı onu öğreniyoruz Başkanım.

ORHAN SARIBAL (Devamla) - Diyarbakır, Silopi. (AK PARTİ sıralarından gülüşmeler)

HİLMİ BİLGİN (Sivas) - Silopi Diyarbakır'a bağlı değil.

ORHAN SARIBAL (Devamla) - Öyle mi? Tamam, peki, tamam.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Bismil, Bismil, Bismil.

HİLMİ BİLGİN (Sivas) - Diyarbakır'ın öyle bir ilçesi yok.

ORHAN SARIBAL (Devamla) - Öyle mi, tamam, Bismil, evet tamam, Bismil.

BAŞKAN - Sayın Sarıbal, lütfen, siz Genel Kurula hitap edin.

ORHAN SARIBAL (Devamla) - Şimdi, Türkmenhacı köyünde... (AK PARTİ sıralarından alkışlar!)

Alkışlayın.

Fark etmez, bunlar da Anadolu coğrafyasının birer toprağıdır.

HİLMİ BİLGİN (Sivas) - Yani öğrenin diye söylüyorum.

ABDULLAH BAŞCI (İstanbul) - Daha memleketten haberin yok, memleketten!

ORHAN SARIBAL (Devamla) - Belki sizin öğrenmeniz gerekiyor. Sizin mutlaka öğrenmeniz gerekiyor.

BAŞKAN - Sayın Turan, arkadaşlarınıza lütfen söyler misiniz, duymuyorum çünkü.

ORHAN SARIBAL (Devamla) - Yaptığınız yasaları yok eden...

BÜLENT TURAN (Çanakkale) - Çok iyi muhabbet var Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Sohbet mi ediyorlar karşılıklı?

ORHAN SARIBAL (Devamla) - ...hani Avrupa'yla entegre olacağını düşündüğünüz yasalar var ya, cezai müeyyideler var ya...

HİLMİ BİLGİN (Sivas) - Samimiyet! Samimiyet!

ORHAN SARIBAL (Devamla) - ...aslında bu ülkede ne kadar büyük asimilasyon yaptığınızın, ne kadar kötü işler yaptığınızın bir örneği. Bütün detaylarını bundan sonraki toplantılarda sizlere sunacağım. Aynen yaptığınız şu: Araziyi halktan alıyorsunuz, yüzde 10 kesmeniz gerekirken yüzde 30 kesiyorsunuz, bu bir.

HASAN BASRİ KURT (Samsun) - Nerede yüzde 30?

ORHAN SARIBAL (Devamla) - İki: "Birinci sınıf tarım alanı" diye aldığınız yeri üçüncü sınıf tarım arazisiyle karşılaştırıyorsunuz, kendi yandaşınız alıyor bu arazileri.

HASAN BASRİ KURT (Samsun) - İftira atıyorsun.

ORHAN SARIBAL (Devamla) - Kâğıt üzerinde tapular çıkıyor, fiilen arazi başkasının, tapu üzerinde başkasının.

ABDULLAH BAŞCI (İstanbul) - Ne zaman?

ORHAN SARIBAL (Devamla) - Hemen yanı başınızda, göstereceğim bütün hepsini, alacaksınız. Bunlar sizin başınızı çok ağrıtacak merak etmeyin. Böyle bir şeyi tarih yazmadı, siz yazdınız, AKP iktidarı yazdı. Mehdi Eker'e sorarsanız bunu söyleyecek.

KEMALETTİN YILMAZTEKİN (Şanlıurfa) - Siz tarih okursunuz, biz tarih yazarız!

ORHAN SARIBAL (Devamla) - Şimdi de Bakana görev düşüyor, orayı, Türkmenhacı köyünü nasıl temizleyecek hep beraber göreceğiz.

Kâğıt üzerinde başkasına ait olan bir araziyi alıyorsunuz. O araziyle Ziraat Bankasından 14 trilyon para alıyorsunuz.

KEMALETTİN YILMAZTEKİN (Şanlıurfa) - Biz tarih yazdık, siz tarih oldunuz!

HİLMİ BİLGİN (Sivas) - Yalan makinesi!

ORHAN SARIBAL (Devamla) - 14 trilyon, kamuyu zarara sokuyorsunuz.

HİLMİ BİLGİN (Sivas) - Yanlış.

ORHAN SARIBAL (Devamla) - Bu da yetmez, halkın haberi yok, araziyi başkasına satıyorsunuz. Üzerinde toplulaştırmanın durması, ikinci kez toplulaştırma kararı var, ne yazık ki Bakanlık bunu durdurmuyor, ne yapıyor? Üzerinde durdurma kararı olmasına rağmen, bu araziler kâğıt üzerinde ikinci, üçüncü şahıslara satılıyor. Adamın 80 dönüm arazisi var, o arazinin yerinde yeller esiyor, arazi başka yerde; o arazi parsel parsel parsellenip ne yazık ki yandaşlarınıza veriliyor. Bunları tek tek, parsel parsel, nokta nokta söyleyeceğim, hepsini anlatacağım, sizin rezilliğinizi ortaya çıkaracağım, bunu göreceksiniz. Bu daha çok ağrıtacak sizin başınızı. (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Temiz bir dille konuşun Sayın Konuşmacı, hakaret etmeyin lütfen.

ORHAN SARIBAL (Devamla) - Ne kadar büyük asimilasyon uyguladığınızı, insanlara ne kadar büyük miktarda zarar verdiğinizi sizlere tek tek göstereceğim, sizin adaletinizin ne olduğunu size ispatlayacağım.

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler)