Konu:Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İşbirliği Kanunu Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:78
Tarih:22/04/2016


Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İşbirliği Kanunu Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

LALE KARABIYIK (Bursa) - Teşekkürler Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, 278 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın 33'üncü maddesiyle ilgili grubum adına söz almış bulunmaktayım.

Evet, az önce birtakım verilerden bahsetmiştim. Değerli vekiller, eğer sorun çözmek istiyorsanız önce gerçekleri görmek ve kabullenmek zorundasınız. İşte bizim de yaptığımız bu. Eğer niyetimiz sorun çözmekse gerçek verilerle konuşacağız.

Bakın, bir iki veri daha söylemek istiyorum. 35 OECD ülkesi içerisinde çocukların fırsat eşitliğinde 34'üncü sırada olduğumuzu biliyoruz. Her ay Adli Tıp Kurumuna 650 çocuk geliyor ve cinsel istismar vakasıyla geliyor. 2014 yılında ise 40.256 çocuğun cinsel taciz davası açıldı.

Değerli vekiller, kaynaklarım TÜİK'tir, Anne Çocuk Eğitim Vakfıdır, UNICEF'tir, Adalet Bakanlığıdır, Çocuk İstismar Derneğidir, Dünya Sağlık Örgütü raporu verileridir ve 3 kaynak daha ve vekillerinize de sundum.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Verdiniz mi soran vekile?

LALE KARABIYIK (Devamla) - Evet, verdim efendim.

Sayın vekiller, ben yirmi yedi yıllık bir akademisyenim, bir öğretim üyesiyim. Konuşmalarımda veriler verirken kaynak ve atıf vermeden asla konuşmam, böyle bir gelenekten geliyorum. Bunu da bilgilerinize sunarım. (CHP sıralarından alkışlar)

Evet, bir üzücü veriden daha bahsetmek istiyorum, yine Dünya Sağlık Örgütüne aittir. Dünyada çocuk istismarı ülkelere göre yüzde 1 ile yüzde 10 arasında değişiyor ama Türkiye'de bu oran yüzde 10 ile yüzde 53 arasında.

RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Nerede bu veriler?

LALE KARABIYIK (Devamla) - Şimdi başka bir konuya geçmek istiyorum.

RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Böyle bir veri nerede var?

LALE KARABIYIK (Devamla) - Verileri ben verdim arkadaşınıza.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen müdahale etmeyin sayın konuşmacıya.

RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Yok bizde, öyle bir veri yok ya, dünyadan haberiniz yok.

LALE KARABIYIK (Devamla) - Buyurun efendim, size de vereceğim ama benim zamanımı almayın.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Tamam, verme, gel gel.

BAŞKAN - Sayın konuşmacı, siz de karşılıklı konuşmayın.

LALE KARABIYIK (Devamla) - Buradan ayrılırken size verileri vereceğim.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Gitme, geri gel, sonra yollayacağız, sonra.

BAŞKAN - Siz Genel Kurula hitap edin, lütfen.

MUSTAFA ILICALI (Erzurum) - Kaynağı soruyoruz Sayın Hocam, kaynak ne diyoruz?

LALE KARABIYIK (Devamla) - Efendim, buyurun, kaynak.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Gidiyor, valla gitti.

BAŞKAN - Sayın konuşmacı, lütfen kürsüyü terk etmeyin.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Ya, kürsüyü niye bırakıyorsun?

LALE KARABIYIK (Devamla) - Ama efendim o kadar rahatsızlık veriyorlar ki.

BAŞKAN - Daha sonra verirsiniz.

LALE KARABIYIK (Devamla) - Yani, artık, konuşmama fırsat vermiyorlar.

BAŞKAN - İşte, burası böyle bir yer maalesef.

LALE KARABIYIK (Devamla) - Evet öyle maalesef, alışmaya çalışıyorum.

BAŞKAN - O yüzden, alışmanız lazım bu laf atmalara.

LALE KARABIYIK (Devamla) - Arkadaşlar, bu verilerde gülecek bir şey yok, ağlanacak bir nokta var. Lütfen, dikkatinizi çekerim.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Hocam, sen bize dön.

LALE KARABIYIK (Devamla) - Bu verilere ağlamak lazım, gülmek değil ve çözüm üretmek lazım.

COŞKUN ÇAKIR (Tokat) - Hocam, anlatın ya, biz duyuyoruz, anlatın.

LALE KARABIYIK (Devamla) - Evet, Sayın Bakana ben bir şey ifade etmek istiyordum.

RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Dünya Sağlık Örgütünün "web" sayfası değil burası zaten, değil.

LALE KARABIYIK (Devamla) - "Aile içi şiddette kadın ve erkek arasındaki uyuşmazlıklarda devletin bu kadar polisiyle, askeriyle, hâkimiyle, psikoloğuyla, sosyal çalışmacısıyla, uzmanıyla bu kadar, kadın ile erkeğin arasına girmesi ne kadar doğru?" demişti Sayın Bakan Bozdağ. Peki, başka türlü hukuk devletini nasıl tesis edeceğiz? Sayın Bakan size Anayasa'nın 41'inci maddesini hatırlatmak istiyorum. 41'inci madde der ki: "Aile Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar ve her türlü istismara karşı koruyucu tedbirleri alır." Evet, bunu hatırlatmak istiyorum Sayın Bakana.

Şimdi efendim, konuşmamdan bu yana, önceki konuşmamda da, bunda da sürekli bir veri eleştirisi. Bu veriler ortada. Bunlara itiraz etmenizi ben anlayabilmiş değilim. Hele kadın vekillerin itiraz etmesi son derece üzücü geliyor.

HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) - Ya itiraz noktamız ne biliyor musunuz? Bu konuda dünya 3'üncüsü olamayız yani.

LALE KARABIYIK (Devamla) - Dün biz çocuklarla ilgili eğitim konularını anlatırken burada 1 tane vekil yoktu.

HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) - Sorun olabilir ama dünya 3'üncüsü değildir.

LALE KARABIYIK (Devamla) - Efendim, burada 1 tane vekil yoktu. Lütfen benim verdiğim verileri inceleyiniz, kaynaklardan araştırınız. Hepimiz oturalım şapkamızı önümüze koyalım ve de bu sorunlara çözüm üretelim.

Evet, sevgili çocuklar ve değerli vatandaşlar; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutluyorum.

Teşekkürler. (CHP sıralarından alkışlar)