Konu:Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İşbirliği Kanunu Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:78
Tarih:22/04/2016


Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İşbirliği Kanunu Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

LALE KARABIYIK (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 278 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın 31'inci maddesiyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım.

Sayın vekiller, burada çok sayıda kanun geçiriyoruz, çok sayıda konuyu işliyoruz ama her şeyin merkezinde insan var. Fakat insanla ilgili verilere baktığımızda sosyal bozulmalar ve toplumsal çöküntüler dikkatimizi çekiyor ve en acınası durum da bu. Şimdi ben buradan birkaç veriye dikkat çekmek istiyorum. Toplumun temelini oluşturan sosyal yapılardaki bozulmalar artık günümüzün en büyük sorunlarından biri hâline geldi. Dağılmış aileler, boşanmalardaki artış, aile içi şiddetteki artış, aile kurumunda tahribat, stres, huzursuzluk, mutsuzluk, endişe ve kaos artık hayatımızın kaçınılmaz bir parçası.

Çocuk gelinlerimiz var değerli vekiller. Bu konu çok önemli. Eğitimin, dün, önemli olduğunu bir kez daha vurguladık ve çocuk gelinlerin aslında bu ülkede bir yara olduğunu ve çocuk gelinlerin de bir çocuk istismarı olduğunu vurguladık.

Şimdi, bakın, 15-19 yaş arası genç kızların ölüm nedeninin başında -ilk sıralarda- maalesef hamilelik ve doğumun yol açtığı sorunlar var, bu çok ciddi bir nokta.

Yine, evlilik ve nişanlılık sebebiyle okullarını bırakan bu çocukların yüzde 97'si maalesef kız çocukları.

181 bin çocuk gelinimizin bugün geldiği noktada aile içi şiddet had safhada artmış durumda ve bu da en büyük sebeplerden bir tanesi.

Maalesef, üzülerek şahit olduğum kötü bir anıyı anlatmak istiyorum: Bakın, seçim çalışmaları sırasında Bursa'da ilçelerde, köylerde gezerken bir küçük çocuğa, 9 yaşındaki bir küçük bir çocuğa -o gün 23 Nisandı- dedim ki: "Bayramın kutlu olsun." Yüzüme baktı, 23 Nisanı anlattım kendisine. "Bugün okulda ne yaptınız?" dedim, "Hiçbir şey." dedi. Az sonra biraz ilerledik, başka bir mahallede, başka bir okulu gördük. Orada 23 Nisanla ilgili bir etkinlik vardı. Arkadaşlarımla okulun duvarı önünde dikildik ve ne yaptıklarına baktık. 6 yaş grubundaki çocuklara 23 Nisan etkinliği olarak kına gecesi yapılıyordu. Çocuğun üstüne bir kırmızı örtü örtülmüş ve kına yakılıyordu. O kadar çocuğun zihninde bu ideoloji vardı, bu fikir vardı, belki bu aşılanıyordu; bunu üzülerek belirtiyorum. 23 Nisanda yapılması gereken etkinlik asla bu olmamalı, çocuk gelinler özendirilmemeli.

Geliyorum, sayın vekiller, çocuk istismarına: Bakın, çocukların cinsel istismarında -lütfen bu rakamı iyi dinlemenizi istiyorum- dünya 3'üncüsüyüz, çocuklara cinsel istismarda dünya 3'üncüsüyüz.

HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) - Yanlışlık var.

LALE KARABIYIK (Devamla) - Ben size gösteririm, o verileri size gösteririm.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen karşılıklı konuşmayın.

LALE KARABIYIK (Devamla) - Evet, lütfen... Buraya söz alırsanız...

HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) - Nereden aldığınızı söyler misiniz?

LALE KARABIYIK (Devamla) - Ben nereden aldığımı söyleyeyim...

HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) - Buyurun söyleyin!

BAŞKAN - Sayın Milletvekili...

LALE KARABIYIK (Devamla) - Müsaade ederseniz söyleyeyim.

Süremi artırın lütfen Sayın Başkan.

BAŞKAN - Siz devam edin lütfen, üç dört saniye bir şey oldu.

LALE KARABIYIK (Devamla) - Çocuk istismar derneklerinin verileridir. Aynı verilerde 6 çocuktan 1'inin istismara uğradığı da veriler içerisinde yer almaktadır. Ben bunu size verilerle gösteririm, aksini ispatlarsanız siz gelip burada konuşursunuz.

HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) - Oradan şimdi söylemek zorundasınız!

LALE KARABIYIK (Devamla) - Ben çocuk istismar derneklerinin verileri olduğunu söyledim.

HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) - Türkiye'yle ilgili bir şey söylüyorsanız, istatistikleri söylüyorsanız kaynağını söylemek zorundasınız.

LALE KARABIYIK (Devamla) - Aksini siz gelip ispatlarsanız...

BAŞKAN - Sayın Konuşmacı, karşılıklı konuşmayın, lütfen Genel Kurula hitap edin.

HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) - Kaynağını söylemek zorundasınız!

LALE KARABIYIK (Devamla) - Peki, rakam vereyim size.

VELİ AĞBABA (Malatya) - Lale Hanım, yalan olduğunu ispat etsin biliyorsa!

LALE KARABIYIK (Devamla) - Size rakam vereyim. Siz ispat edin.

Bakın, geçen yıl çocuk...

HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) - Kaynağını söylemek zorundasınız!

LALE KARABIYIK (Devamla) - Lütfen dinler misiniz.

Sayın Başkan, lütfen süremi uzatır mısınız?

BAŞKAN - Siz konuşmanıza devam edin.

LALE KARABIYIK (Devamla) - Şu ortamda konuşmam mümkün değil.

BAŞKAN - Sayın Ağbaba da sesini yükseltiyor, sadece o değil ki.

LALE KARABIYIK (Devamla) - Gerçekleri maalesef kabul etmek zorundayız.

HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) - Yalanları kabul etmek zorunda değiliz!

LALE KARABIYIK (Devamla) - Geçen yıl suç dökümlerine bakın, 1.377'si erkek, 9.718'i kız çocuğu olmak üzere, 11 bin küsur çocuk cinsel suçlara maruz kaldı. Bunlar suç kayıtlarında vardır -rakamlar- açarsanız, her yerden bakarsanız...

Evet, kadın cinayetleri de yedi yılda yüzde 1.400 arttı.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

LALE KARABIYIK (Devamla) - Ben, az sonra tekrar söz alabilirsem bu konuda birkaç şey daha söylemek istiyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Karabıyık.

LALE KARABIYIK (Devamla) - Süre ekleyecek misiniz efendim çünkü çok bölündü?

BAŞKAN - Hayır.

LALE KARABIYIK (Devamla) - Peki. Başka bir maddede başka rakamlar da vereceğim. (CHP sıralarından alkışlar)