Konu:Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İşbirliği Kanunu Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:77
Tarih:21/04/2016


Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İşbirliği Kanunu Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SAFFET SANCAKLI (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bu, 10 Mart 2016'da, bu kürsüden yaptığım bir konuşmanın Meclis tutanakları; bu da dün Millî Eğitim Bakanlığının sitesinden aldığım bir yazı. Bunlar nedir sayın milletvekilleri? 10 Martta, burada, sporla ilgili birtakım projelerimin olduğunu ve bunu Türk gençliğine hizmet için iktidar partisiyle paylaşmayı istediğimi, Türk halkına hizmet etmek için bütün projelerimi vermeye hazır olduğumu söyledim ve burada ufak bir projeden birkaç tane alıntı yaparak "Mesela, böyle bir projeyle başlayabiliriz." dedim. "Bu proje eğer iyi uygulanırsa yüzyılın projesidir çünkü on beş yirmi sene içerisinde yeni bir jenerasyon yaratabiliriz; spor yapan, sanatla uğraşan, kötü alışkanlıklardan uzaklaşmış sağlıklı bir toplum yaratabiliriz." diye anlattım ve bunu anlatırken de burada, Meclis tutanaklarında parantez içinde de "AKP milletvekillerinden alkışlar" diye de -bu tutanaklarda- yazıyor. Bu, tabii, bizi çok mutlu etti yani Türkiye için bir şey yapmamız gerekiyorsa hep beraber yapmamız lazım.

Bu proje de şuydu: İlkokula başlayan çocuklara bir spor branşı, sanatsal bir şey veriyorsunuz ve bu, bundan sonra da bunlara hayatları boyunca spor yaptırabileceğimiz bir proje. Ana haber bültenlerini seyrettim dün değil evvelsi gün. Bir baktım, Sayın Spor Bakanımız ile Millî Eğitim Bakanımız -tabii, bu proje Spor Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığıyla beraber yapılacaktı- ana haber bültenlerinde, diyorlar ki: "Öğrencilere 23 Nisan hediyesi gibi protokol." Adalet ve Kalkınma Partisinin çok değerli sayın 2 bakanı yıllardır hazırladıkları projeyi 23 Nisanda gençliğe hediye ediyorlar. Proje de şu: Bir, ilkokul 5'e başlayan çocukların her birine yeteneğine göre bir spor branşı verilecek ve bundan sonra spor yaptırılacak; iki, kültürel ve sanatsal yetenekleri ön plana çıkarılacak, yeteneğine göre bir şey verilecek ve bundan sonra da spor ve sanat yapacaklar.

Arkadaşlar, ben anlattım bunu zaten ve ben bunu gönüllü anlattım. Bunu görünce de bir sevindim, bir de üzüldüm. Neye sevindim? Milliyetçi Hareket Partisi artık bir şey söylediğinde nihayet dinlemeye başladınız ve uygulamaya başladınız, bu sevindirici ancak üzücü olan da şu: "Biz zaten ülkenin hayrına ne varsa vermeye hazırız, buyurun, verelim." diyoruz. Şimdi, bu protokolde, sayın bakanların 2'si de birbirlerine teşekkür ediyorlar böyle, büyük bir projeyi uzun yıllardır çalıştıkları için ve hayata geçirdikleri için.

Bizim de istediğimiz sadece şuydu... Biz projeyi de verelim, gelip çalışalım, kendi özel ekibimi de göndereyim Bakanlığa, çalışsın bu uygulama noktasında ama buradan da şöyle bir şey bekledik biz: "Bu projede Milliyetçi Hareket Partisinin de payı var, bize öneride bulundular, bize yol da gösterdiler, kendilerine de teşekkür ederiz." İstediğimiz sadece buydu, bunun dışında başka hiçbir isteğimiz yok. (MHP ve AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Şimdi, ben bunu anlatırken bazı milletvekilleri buradaydı, grup başkan vekilleri buradaydı, şahitlerimiz de var.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Şahidiz, şahidiz, şahidiz, Saffet söyledi.

SAFFET SANCAKLI (Devamla) - Bakın, el kaldırıyorlar.

ERKAN AKÇAY (Manisa) - Şahide gerek yok, tutanaklar var.

SAFFET SANCAKLI (Devamla) - Tutanaklar da var.

Şimdi, biz bundan sonra ne yapalım o zaman? Bir teşekkür bile almayacaksak, biz o zaman, niye, bir muhalefet partisi olarak iktidara böyle projeler verelim? İstediğimiz, sadece "Milliyetçi Hareket Partisinin de yardımları olmuştur, Saffet Sancaklı da kardeşimizdir, bunun da güzel fikirleri var, teşekkür ederiz."

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Çok teşekkür ederiz.

SAFFET SANCAKLI (Devamla) - Şimdi, ben bundan sonra size tüyo vermemeye karar verdim buradan. (Gülüşmeler)

ERKAN AKÇAY (Manisa) - Noter, noter!

SAFFET SANCAKLI (Devamla) - Yok, vereceğim ama yeni bir uygulama getiriyorum, eğer bu uygulamaya da karşı çıkarsanız, sizin ayıbınız. Bundan sonra yapmış olduğum bütün projelerimi noterden onaylatacağım önce "Saffet Sancaklı'nın telif hakkıdır." diye, sonra gelip burada size anlatacağım. Büyük ihtimalle uygulayacaksınız çünkü hazırladığım projeler, Türk milletinin ve Türk gençliğinin geleceği içindir.

Şimdi, ben bugün basın toplantısı düzenledim bununla ilgili. Biraz önce Sayın Millî Eğitim Bakanımız geldi, dedi ki: "Ya, Saffet Bey, basın toplantısını dinledim. Benim böyle bir şeyden haberim yoktu, sizin söylediğinizden." Dedim ki: "Sizin olmayabilir ama Sayın Spor Bakanımız buradaydı, dinledi konuşmayı. Spor Bakanımızın var." Dedi ki: "Ama Saffet Bey, zaten aklın yolu birdir. Bu projeye herkesin kafası basar." Doğru, on dört yıldır kafanız basmadı da Saffet Sancaklı anlatınca mı kafanız bastı? (MHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler)

AHMET HAMDİ ÇAMLI (İstanbul) - Dört senedir bu proje var Saffet Hocam.

SAFFET SANCAKLI (Devamla) - Ben çok ciddi bir şey söylüyorum: Arkadaşlar, yüzyılın projesidir bu, doğru uygulanırsa. Gelin, doğru uygulayalım, Türk gençliğini kurtaralım!

Ben de buradan bu sefer ne yapıyorum? Ben de çıkıp bugün basın toplantısında diyorum ki: "Bu proje, Milliyetçi Hareket Partisinin Türkiye ve gençliğe armağanıdır." (MHP sıralarından alkışlar)

Onun için, arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum, böyle sitemlerimi de size iletmek zorundayım.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

SAFFET SANCAKLI (Devamla) - Otuz saniye Sayın Başkanım, ben ilk defa...

BAŞKAN - Veremeyeceğim, devam edin Sayın Sancaklı.

SAFFET SANCAKLI (Devamla) - Peki.

İsteğim ne o zaman? Sayın bakanların gelip bu kürsüden Milliyetçi Hareket Partisine bu katkılarından dolayı teşekkür etmesidir. Eğer bakanlar gelmiyorsa grup başkan vekilleri burada, bir teşekkürü hak ettiğimizi düşünüyorum.

Teşekkür ederim. (MHP sıralarından alkışlar)