Konu:Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın (11/8) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde Hükûmet adına yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:77
Tarih:21/04/2016


Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın (11/8) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde Hükûmet adına yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

LALE KARABIYIK (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; az önce, ben burada ifade ederken sizler zaten yoktunuz, rakamları filan bilmiyorsunuz, onun için itiraz etmenize de gerek yok.

Evet, Sayın Bakan, siz 500 küsur olarak söylediniz ancak ben vakıflarla yapılan protokollerinizi söyledim.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI (Eskişehir) - Ben de düzelttim, fazlasını söyledim.

LALE KARABIYIK (Devamla) - TÜRKSAT'la olan, borsayla olan protokollerden zaten bahsetmedim. Bu, vakıfların illegal açtığı yurtlar konusuna girdiğimiz zaman "Millî Eğitimin yerini almaya çalışıyorlar." dediğim için buna değindim.

Bir başka nokta, yatırım bütçesinden bahsettiniz ama bu, personel giderlerinin arttığı bütçedir. Yatırım bütçesi olarak Millî Eğitimin bütçesinin artırıldığını söylediğiniz. Bence, bu, yanlış ifade. Bütçeden ayrılan pay artmıştır ama yatırım bütçesine gitmemiştir. Artan minimal bir başarı, devlet okullarından değil, özel okullardan dolayı meydana gelmiştir, bunun da altını çizmek istiyorum.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI (Eskişehir) - Bizim verdiğimiz teşviklerle oldu o.

LALE KARABIYIK (Devamla) - Ayrıca, biz Karaman'daki olayı izledik, komisyon üyeleri de izlediler ve burada ailelerin ve çocukların şahıslarına zarar gelmemesine son derece dikkat ettik. Buradaki olaylar herkesin gözü önüne serilmiştir. Burada sanık da çocuklar da ifadelerinde nerede kaldıklarını ve kimlerin sorumlu olduğunu açıkça belirtmiştir. Onun için, ben bütün vekillere söylüyorum, bunun çok net araştırılması lazım. Bizim burada haksız olarak ileri sürdüğümüz hiçbir şey yok. Haklılığımız zaten dünkü mahkemede ortaya çıkmıştır. Sanığın, ağzından, nerede kaldığını, orada çocuklarla tek başına kaldığını, başka kimsenin olmadığını ve erzakların nereden geldiğini de çok net ifade ettiğini bir kez daha söylüyorum.

En üzüldüğüm şey de sanık suçunu reddetmiştir, bu 10 çocuğun kendi arasında böyle bir şey yaptığını ifade etmiştir; en üzücü olan yönü de buydu.

Ben denetimsizliği ve illegalliği bir kez daha gözler önüne sermek için bu konuya değindim.

Teşekkürler. (CHP sıralarından alkışlar)