Konu:İç Tüzük'ten Aldığı Yetkilerle Gerekli Uyarıları Yaptığına İlişkin Konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:34
Tarih:28/01/2016


İç Tüzük'ten aldığı yetkilerle gerekli uyarıları yaptığına ilişkin konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bir defa, benim zaman zaman araya girmem tamamen İç Tüzük'ün gereğidir. Gerekli ikazları, gerekli uyarıları yapmak ve İç Tüzük'e uymaya davet etmek zaten asli görevimdir benim. Biz bu Parlamentoyu tamamen bu İç Tüzük'e uygun olarak eğer yöneteceksek, İç Tüzük'teki hakları nasıl ki doğal olarak sizler, her biriniz kullanmak istiyorsunuz, kullanıyorsunuz... Ama eğer bu İç Tüzük'ü rafa kaldırırsak da İç Tüzük'te başkan vekiline, oturumu yöneten Başkanlık Divanına verilen yetkiler kullanılmaz ise burada anarşi çıkar, çok net söylüyorum. Benim arzuladığım... Tabii ki az önce söylediğim kurallar ve daha açıklamadığım pek çok kural var ve bunları uygulama mecburiyetine dahi girmeden... Burada her birimiz zaten söyleyeceğimiz sözün nereye gittiğini, bunun bir sataşma olup olmadığını, bir hakaret olup olmadığını idrak edecek güçteyiz. Ben bu uyarıları niye bu kadar çok yapıyorum? Yapmam dahi bence doğru değil ama lütfen... Evet, Başkan Vekilinin kişisel savunma hakları saklıdır.

Şimdi, bana mesela sataştın, yani bıraktın herkesi bana da sataştın Sayın Topal.

Şimdi, ben bu yetkileri bu İç Tüzük'ten alıyorum, başka bir yerden almıyorum. Uyarı yapmak, ikaz etmek benim görevim. Dolayısıyla, lütfen sayın milletvekilleri, bundan sonraki süreçte mümkün mertebe birbirimizi anlayışla karşılayalım ve bu İç Tüzük'e hepimiz uyalım diyorum.