Konu:Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:1
Birleşim:76
Tarih:20/04/2016


Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Biraz evvel gündem dışı konuşmalardan sonra her partinin grup başkan vekiline söz vermek suretiyle bir uygulamada bulundunuz. Bu esnada Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekiline de söz verdiniz, o da hakkını Bolu Milletvekili Sayın Tanju Özcan'a devretti. Tanju Özcan da burada, Bolu'da inşa edilmekte olan bir okul münasebetiyle, var olan kız meslek lisesinin "Zübeyde Hanım" isminin bir şekilde kaldırılacağını söylemek suretiyle bir yargıda bulundu.

Yapmış olduğumuz girişimler neticesinde öğrendiğimiz bilgiyi yüce Meclisle paylaşmak istiyorum. Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesinin okul isminin kaldırılması mevzubahis değildir. Yeni yapılmakta olan, TOBB tarafından inşa edilmekte olan kız meslek lisesi başka bir yerde, başka bir bölgede, başka bir isimle faaliyet gösterecek, ancak Bolu'nun Akpınar Mahallesi'nde bulunan Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi de bir başka yerde bu faaliyetini, eğitim hayatını bu isimle sürdürmeye devam edecektir. Dolayısıyla, burada bir yanlış anlaşılmayı ya da yanlış aktarmayı düzeltme gereğini duyduk. Birisi Bolu'nun doğusunda, birisi Bolu'nun batısında. Takdir edersiniz ki Bolu da büyüyen bir kent, farklı farklı yerlerde farklı farklı okullara ihtiyaç var, öğrenci kapasitesi belli. Dolayısıyla "Zübeyde Hanım" isminin kaldırılması mevzubahis değil. Biz AK PARTİ olarak milletimizin değer yargılarına her zaman için hassas davrandık, bundan sonra da hassas davranmaya devam edeceğiz. "Zübeyde Hanım" ismi de cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk'ün muhterem annelerinin ismidir. Bu noktada kendisine tekrardan rahmet diliyoruz.

Teşekkür ediyorum söz verdiğiniz için.