Konu:Görüşmelerin İç Tüzük'e Uygun Ve Verimli Bir Şekilde Yapılabilmesi İçin Dikkat Edilmesi Gereken Konulara İlişkin Konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:34
Tarih:28/01/2016


Görüşmelerin İç Tüzük'e uygun ve verimli bir şekilde yapılabilmesi için dikkat edilmesi gereken konulara ilişkin konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, görüşmelerin bundan sonraki süreçte de İç Tüzük'e uygun ve verimli bir şekilde olabilmesi adına, düzenli bir şekilde yürümesi adına aslında birkaç açıklamada bulunmak istiyorum müsaadenizle.

İç Tüzük'ün 65'inci maddesine göre, Genel Kurulda hatibin sözünü kesmek, şahsiyatla uğraşmak ve çalışma düzenini bozucu harekette bulunmak yasaktır.

Yine, İç Tüzük'ün 60'ıncı maddesine göre, konuşma Genel Kurula hitap edilerek yapılır. Dolayısıyla, karşılıklı konuşmak İç Tüzük'e yine aykırıdır.

Sayın milletvekillerinin, bu bağlamda, İç Tüzük'e uygun olarak hareket edeceğinden hiçbirimizin de şüphesi yoktur. Burada iktidar muhalefet ayrımı yapmıyorum. Tamamen, çalışmaların düzenli bir şekilde yürümesi adına İç Tüzük neyi emretmiş, nasıl uygulayacağız, o konuda birkaç hatırlatmada bulunuyorum.

Yine, 60'ıncı maddede, pek kısa sözü olduğunBAŞKAN - Sayın milletvekilleri, görüşmelerin bundan sonraki süreçte de İç Tüzük'e uygun ve verimli bir şekilde olabilmesi adına, düzenli bir şekilde yürümesi adına aslında birkaç açıklamada bulunmak istiyorum müsaadenizle.

İç Tüzük'ün 65'inci maddesine göre, Genel Kurulda hatibin sözünü kesmek, şahsiyatla uğraşmak ve çalışma düzenini bozucu harekette bulunmak yasaktır.

Yine, İç Tüzük'ün 60'ıncı maddesine göre, konuşma Genel Kurula hitap edilerek yapılır. Dolayısıyla, karşılıklı konuşmak İç Tüzük'e yine aykırıdır.

Sayın milletvekillerinin, bu bağlamda, İç Tüzük'e uygun olarak hareket edeceğinden hiçbirimizin de şüphesi yoktur. Burada iktidar muhalefet ayrımı yapmıyorum. Tamamen, çalışmaların düzenli bir şekilde yürümesi adına İç Tüzük neyi emretmiş, nasıl uygulayacağız, o konuda birkaç hatırlatmada bulunuyorum.

Yine, 60'ıncı maddede, pek kısa sözü olduğunu belirten milletvekillerine oturumu yöneten başkan vekili, yerinden konuşma kaydıyla, pek kısa bir söz verebilir. Bu takdir tamamen oturumu yöneten ilgili başkan vekiline aittir. Ve ben de bu konudaki tutumumu zaten ifade etmiştim: Özel ve istisnai hâller dışında vermiyorum.

Bununla birlikte, Meclisin belirlenmiş bir gündemi var. Yine, İç Tüzük'ün 49'uncu maddesinde "gündeme bağlılık" ilkesi benimsenmiş olup gündemde bulunmayan hiçbir hususta Genel Kurulda konuşma yapılamayacağını aslında orada ifade ediyor. Bu itibarla, kısa açıklama hakkının, gündemde bulunan bir görüşme konusuna ilişkin kullanılan bir hak olduğunu da görmemiz mümkündür. Yeni bir gündem konusunu teşkil eden söz taleplerini, dolayısıyla, normal şartlar altında, karşılamamızın mümkün olmadığı da aslında anlaşılıyor.

İç Tüzük'ün 66'ncı maddesi, görüşülen konudan ayrılınmamasını; İç Tüzük'ün 67'nci maddesi, Genel Kurulda yapılan konuşmalarda temiz bir dil kullanılmasını, kaba ve yaralayıcı sözler sarf edilmemesini düzenlemektedir. Görüşmelerin sağlıklı ve verimli yürütülebilmesi, gerginliklere imkân tanınmaması için tüm milletvekillerimizden konu dışına çıkılmaması ve temiz bir dil kullanılması konusunda hassasiyet göstermelerini istirham ediyorum.

Ayrıca, konuşmasını yapan sayın hatiplerin herhangi bir şahsa, milletvekiline -fark etmez- güvenlik güçlerine, idare makamlarına yönelik, iddia niteliğinde olmayan, kesin ve maddi gerçeklik olarak sunulan ve devlet kurumları ile kişileri itham eden ifadelerle kaba ve yaralayıcı sözlerde bulunmaması, sayın hatiplerin temiz bir dil kullanması hem Meclisimizin itibarı hem milletvekillerimizin itibarı hem de milletimizin onuru için hepimizin dikkat etmesi gereken bir noktadır diye düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte de özellikle tüm milletvekillerinden azami hassasiyet beklediğimi ifade ediyorum ve bu bağlamda da bugün, yine, özel ve istisnai bir hâl olarak ilk 10 milletvekiline ben yerinden pek kısa söz vereceğim.

u belirten milletvekillerine oturumu yöneten başkan vekili, yerinden konuşma kaydıyla, pek kısa bir söz verebilir. Bu takdir tamamen oturumu yöneten ilgili başkan vekiline aittir. Ve ben de bu konudaki tutumumu zaten ifade etmiştim: Özel ve istisnai hâller dışında vermiyorum.

Bununla birlikte, Meclisin belirlenmiş bir gündemi var. Yine, İç Tüzük'ün 49'uncu maddesinde "gündeme bağlılık" ilkesi benimsenmiş olup gündemde bulunmayan hiçbir hususta Genel Kurulda konuşma yapılamayacağını aslında orada ifade ediyor. Bu itibarla, kısa açıklama hakkının, gündemde bulunan bir görüşme konusuna ilişkin kullanılan bir hak olduğunu da görmemiz mümkündür. Yeni bir gündem konusunu teşkil eden söz taleplerini, dolayısıyla, normal şartlar altında, karşılamamızın mümkün olmadığı da aslında anlaşılıyor.

İç Tüzük'ün 66'ncı maddesi, görüşülen konudan ayrılınmamasını; İç Tüzük'ün 67'nci maddesi, Genel Kurulda yapılan konuşmalarda temiz bir dil kullanılmasını, kaba ve yaralayıcı sözler sarf edilmemesini düzenlemektedir. Görüşmelerin sağlıklı ve verimli yürütülebilmesi, gerginliklere imkân tanınmaması için tüm milletvekillerimizden konu dışına çıkılmaması ve temiz bir dil kullanılması konusunda hassasiyet göstermelerini istirham ediyorum.

Ayrıca, konuşmasını yapan sayın hatiplerin herhangi bir şahsa, milletvekiline -fark etmez- güvenlik güçlerine, idare makamlarına yönelik, iddia niteliğinde olmayan, kesin ve maddi gerçeklik olarak sunulan ve devlet kurumları ile kişileri itham eden ifadelerle kaba ve yaralayıcı sözlerde bulunmaması, sayın hatiplerin temiz bir dil kullanması hem Meclisimizin itibarı hem milletvekillerimizin itibarı hem de milletimizin onuru için hepimizin dikkat etmesi gereken bir noktadır diye düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte de özellikle tüm milletvekillerinden azami hassasiyet beklediğimi ifade ediyorum ve bu bağlamda da bugün, yine, özel ve istisnai bir hâl olarak ilk 10 milletvekiline ben yerinden pek kısa söz vereceğim.