Konu:Kayseri ve Erciyes yöresine ilişkin gündem dışı konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:76
Tarih:20/04/2016


Kayseri ve Erciyes yöresine ilişkin gündem dışı konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

HÜLYA NERGİS (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün Turizm Haftası dolayısıyla Kayseri vekili olarak Erciyes ve yöresi hakkında konuşmak üzere söz almış bulunmaktayım.

Erciyes Dağı, Kayseri'nin güneybatısında, şehrin sembolü olmuş, 3.916 metre yüksekliğinde sönmüş, volkanik bir dağdır. Yapılan bilimsel araştırmalar, bu dağın en son MÖ 253 yılında püskürdüğünü göstermektedir. Şehrin çevresindeki taş ocakları ile Ürgüp, Göreme çevresindeki peribacalarının oluşmasına ve özellikle de "bims" dediğimiz krater küllerinin çevrede büyük kütleler hâlinde bulunmasına bu püskürmenin sebep olduğu bilinmektedir. Peribacalarının oluşumunun yanı sıra dağın çevresindeki jeolojik hareketler sonucunda Tekir Yaylası ve Sultan Sazlığı da teşekkül etmiştir.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Özhaseki'nin Belediye Başkanlığı döneminde Erciyes Dağı kış sporları ve turizm master planı çıkarılmıştır. Dünya çapında başarılı bir firmaya proje hazırlatılarak 2006 yılında ihalesi yapılmak suretiyle proje hayata geçirilmiştir. Proje büyük çapta ulusal ve uluslararası spor olaylarına, uzun vadede dünya şampiyonası ve hatta olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yaparak Kayseri'yi Türkiye'nin kış sporları merkezi hâline getirmeyi amaçlamıştır.

Bu temel amaçla hedeflenen Kayseri ekonomisi açısından sürekli bir gelir kaynağı oluşturmak, 5 bin kişiye iş imkânı sağlamak, 5 bin kişilik gece konaklama imkânı sağlamak, 100 milyon eurosu doğrudan, 100 milyon eurosu dolaylı gelir temini sağlamak, yurt içi ve yurt dışından gelecek ziyaretçiler için cazip bir sportif ve sosyal merkez oluşturmak, daha da önemlisi, güçlü ve pazarlanabilir bir marka ürün yaratarak Kayseri'mizi sporda da bir dünya şehri yapma yolunda önemli bir adım atılmıştır.

Gelişen dünya koşullarında spor ve turizm artık birbirinden farklı düşünülmemektedir. Uluslararası büyük ölçekli sportif organizasyonların içerisinde sayabileceğimiz olimpiyatların organizasyonuna talip olma konumuna gelmiş bulunmaktayız. Bu alandaki tesisleşme hamleleri de büyük çaplıdır. Kayseri'mize kazandırılan bu güzide tesisin, yine aynı bölge içerisinde doğa ve kültür turizmi yönüyle de dünyada çok önemli bir değeri olan Kapadokya ve Ihlara Vadisi'ne yakınlığı da tesise ayrı bir anlam katmaktadır.

Kış sporları merkezine dönüşmüş olan bu proje, kısa bir sürede hayata geçirilerek 2008 yılı başında işletmeye açılmıştır. Kayseri ve ülkemizin bu alandaki ciddi bir açığını da kapatarak, düne kadar televizyonlarda gıpta ettiğimiz kış sporları merkezlerinden daha modernine sahip olduğumuzu gururla ifade etmek isterim. Tesis işletmeye açıldığı günden bugüne kadar, yörede kış sporlarına ilgi olağanüstü bir düzeyde artmıştır. Türkiye'nin her yerinden iç turizm hareketi gözlemlenmektedir. Bundan sonraki süreçte de uluslararası düzeyde sportif alanda önemli organizasyonlardan olimpiyat oyunlarının, Avrupa şampiyonalarının ve Türkiye şampiyonalarının Kayseri'de yapılması hususunda çalışmalar vardır. İsrail başta olmak üzere Orta Doğu ülkelerinde de tanıtma konusunda ciddi çalışmalar yapılmaktadır.

Ayrıca, Erciyes Spor Tesislerine ulaşma konusunda Kayseri'miz, her türlü kara ve hava ulaşım imkânlarına fazlasıyla sahiptir. Bu mega projenin fikir babası, şimdiki AK PARTİ Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Özhaseki Beyefendi'ye bütün hemşehrilerimiz adına teşekkürü borç biliyorum.

Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)