Konu:İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın (11/7) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde Hükûmet adına yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:75
Tarih:19/04/2016


İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın (11/7) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde Hükûmet adına yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BARIŞ YARKADAŞ (İstanbul) - Sayın Bakan her zaman olduğu gibi çok konuştu ama hiçbir şey söylemedi, zaten bir şey söylemesini de beklemiyordum çünkü söyleyebilecek bir şeyi yok.

İÇİŞLERİ BAKANI EFKAN ALA (Bursa) - Hiçbir şey anlamamışsın, ben ne yapayım?

HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) - Çok şey söylendi, siz anlamıyorsunuz.

BARIŞ YARKADAŞ (Devamla) - Şimdi Sayın Bakan susacak, Mehmet Emin Pencewini'yi dinleyecek... (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen.

BARIŞ YARKADAŞ (Devamla) - ...ve AKP'nin teröre nasıl yardım ve yataklık yaptığını, nasıl PKK'yla iş birliği yaptığını hep birlikte siz de öğreneceksiniz.

Bakın, ne diyor Iraklı Pencewini? Diyor ki: "Kandil'e MİT'in helikopterini götürdüm."

ALİM TUNÇ (Uşak) - Arkadaşlarına bak, arkadaşlarına!

BARIŞ YARKADAŞ (Devamla) - "Oradan PKK'lı bir yöneticiyi MİT'in denetiminde Oslo'ya taşıdım. Talabani'nin talimatıyla bunları yaptık, Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül de yaptığımız tüm görüşmeleri kameradan izledi." Ne diyor? "Aynı helikopter daha sonra PKK'lıları geri bıraktı. PKK'lıların tamamına af getirecektik, Öcalan'ı da Mandela gibi evine götürecektik; evinde gazeteciler, siyasetçiler, sanatçılar ziyaret edecekti." diyor. "PKK'lı 70 kişiye de Türkiye Cumhuriyeti devleti maaş bağlayacaktı." Yani Sayın Bakan PKK'lılara maaş verip, onları helikopterle dolaştırıp PKK'ya yardım ve yataklık yapacaktı. Bitiyor mu? Bitmiyor. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

Sayın Bakanın üyesi olduğu Hükûmet, MİT Müsteşarı Emre Taner'e "Bu işle ilgilen." diyor ve Emre Taner, Mehmet Emin Pencewini'ye diyor ki: "Eğer ben bu işi çözemezsem, silahı alır PKK'yla birlikte dağa çıkarım."

MEHMET METİNER (İstanbul) - O kimdir ya, Pencewini kimdir?

İÇİŞLERİ BAKANI EFKAN ALA (Bursa) - Kim diyor, kim diyor? Oradan buradan okuduklarını söyleme.

BARIŞ YARKADAŞ (Devamla) - İşte, AKP. Teröre ilişkin bugün soruların cevaplarını bekledik, Bakan bu soruların cevaplarını veremez. Neden veremez? Çünkü 10 Ekim katliamı, Ankara katliamı, Suruç katliamı hepimizin gözlerinin önünde yaşandı ve Sayın Bakan istifa etmemek için, hâlâ Sayın Genel Başkanımızın bir sözü üzerinden kendine meşruiyet yaratmaya çalışıyor.

Sayın Bakan, kaç kişinin ölmesi gerekir sizin onurlu bir şekilde istifa etmeniz için? (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler) Daha kaç katliam bekleyeceksiniz? Kaç annenin gözyaşları akacak bu ülkede?

Lütfen, onurunuzla artık istifa edin ve bu ülkede kanın dökülmesinden vazgeçin.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

İÇİŞLERİ BAKANI EFKAN ALA (Bursa) - Kaç seçim kaybedeceksiniz istifa için?

BARIŞ YARKADAŞ (Devamla) - O kanla iktidarınızı ayakta tutamazsınız. Pencewini'nin sözleri burada, işte burada; bugüne kadar AKP'den hiç kimse bunu yalanlayamadı.

BAŞKAN - Sayın Yarkadaş, konuşma süreniz bitti.

BARIŞ YARKADAŞ (Devamla) - Öcalan'la, ortağınızla ve PKK'yla birlikte iş tutuyorsunuz, bu kadar basit. (CHP sıralarından alkışlar)