Konu:Hatay ilinde köylülerin uzun süredir üzerinde yaşamakta oldukları Millî Emlak Müdürlüğüne ait arazilerin tapularını alabilmeleri için gerekli işlemlerin bir an önce yapılmasını dilediğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:1
Birleşim:75
Tarih:19/04/2016


Hatay ilinde köylülerin uzun süredir üzerinde yaşamakta oldukları Millî Emlak Müdürlüğüne ait arazilerin tapularını alabilmeleri için gerekli işlemlerin bir an önce yapılmasını dilediğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BİROL ERTEM (Hatay) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Milletvekili olduğum Hatay ilinde halkımızın önemli sorunlarından birisi köylerimizde yaşayan insanlarımızın uzun süredir üzerinde yaşamakta oldukları Millî Emlak Müdürlüğüne ait arazilerde tapu alamamalarıdır. Bu arazilerden bir süre önce beş yıllık "ecrimisil" adı altında keyfî kira bedeli de toplanmıştır. Köylerimizde tarihsel olarak imar uygulaması olmadığı ve halkımız köylerdeki hazine arazileri üzerinde asırlardır yaşamakta oldukları için köylülerimizin, üzerinde evlerinin bulunduğu arsalara sahip olma hakları vardır görüşündeyiz. Halk arasında hazine arazisi olarak bilinen bu alanlarda, bir zaman kriteri getirilerek çok uzun zamandır üzerinde yaşanan arazilere bir değer belirlenmesi ve bu alanların tapularının, üzerinde yaşayan üretici kişilere satış yoluyla devredilmesi doğru olacaktır. Maliye Bakanlığının, ilgili diğer bakanlıkların gerekli işlemleri bir an önce yapmasını diliyoruz.

Teşekkür ediyorum.