Konu:Romanların Yaşadığı Bölgelerde Kentsel Dönüşüm Projeleri Nedeniyle Yaşanan Mağduriyetlere İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:1
Birleşim:74
Tarih:18/04/2016


Romanların yaşadığı bölgelerde kentsel dönüşüm projeleri nedeniyle yaşanan mağduriyetlere ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZCAN PURÇU (İzmir) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

2007 yılında Türkiye'de ilk defa -yanlış hatırlamıyorsam- Sulukule'de, Roman mahallesinde acil kamulaştırma yapıldı, kamu yararı gözetilerek. Meseleyi dava ettik, mahkeme kamu yararı olmadığına dair karar verdi, yürütmeyi de durdurma kararı verdi, karara uyulmadan villalar yapıldı, Romanları, 5 bin insanı şehrin dışına gönderdik maalesef. Şu an çoğu, çadırlarda ve kuyudan su içerek yaşamlarını sürdürmekte. Bunun hesabını kim verecek Başkanım, Allah aşkına, soruyorum?

Sayın Bakanım, şu an Ankara'da, Yenimahalle'de Romanlar tapulu evlerinden çıkarıldı, Sapanca'da çıkarıldı, İstanbul'un çeşitli yerlerinde çıkarıldı yani bizim kentsel dönüşümümüz kentsel felakete dönüştü. Romanlar ne yapsın, nerede yaşasın? Sayın Bakanım, bu konuda bize lütfen cevap verin ve bu konuda acil eylem planı istiyoruz, Romanları unutmayalım. Mülteci mi olalım biz de Allah aşkına? 55 bin bina yapılıyor. (CHP sıralarından alkışlar) Biz de mülteci olmak istiyoruz, Romanlar mülteci olmak istiyor artık. Yunanistan'a gideceğiz, bizi göndersin geriye, 55 bin konut da bize istiyoruz, hadi buyurun!

Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım, sağ olun. (CHP sıralarından alkışlar)